Legal & compliance

Právní předpisy a jejich dodržování

Prohlášení o právních předpisech a jejich dodržování, stanoviska a průvodce

Dodržujeme příslušné zákony a předpisy ve všech zemích, kde působíme. Zde naleznete průvodce pro spotřebitele, dodavatele a partnery, ale také stanoviska, která jako odpovědná společnost zaujímáme.

Informace pro spotřebitele

Pomáháme s orientací v tématech, jako například padělané zboží, šedé zboží a podvodné obchody.

Legal & Compliance - Consumer info

Informace pro dodavatele a partnery

Při spolupráci s naší společností prosím dodržujte všeobecné nákupní podmínky a používejte naše logo stanoveným způsobem.

Legal & Compliance - Supplier & Partner info

Standardy společnosti Canon

Náš názor na novodobé otroctví, dostupnost, daně a rozdíl platů mezi pohlavími.

Legal & Compliance - Canon values