BUSINESS BYTES

Jak odstranit nedůvěru? Zkuste sdílet projekty!

Shared projects can ease the mistrust

Digitální éra změnila mezi vedoucími pracovníky naprosto vše. Marketing se stále více spoléhá na informace od zákazníků a pohybuje se v digitálním světě. Podle Gartnera tento trend do roku 2017 způsobí, že marketingoví ředitelé (CMO) budou zadávat více projektů v oblasti IT a analytiky než ředitelé pro IT (CIO). Společnost IBM však zjistila, že 70 procent marketingových šéfů se necítí být připraveno na zvýšený význam, který data a IT mají v jejich pracovním životě.


Rychlé změny v technologiích nepřinesly ovzduší spolupráce. Naopak. Dochází k „narušení spojení mezi CMO a CIO“, jak to označuje Accenture.


Jaký to má důvod? Existuje silně zakořeněná nedůvěra. CMO se domnívají, že v IT každý projekt trvá věky, zatímco pracovníci IT jsou přesvědčeni, že se na ně CMO dívá jako na pouhé poskytovatele platforem, a ne jako na aktivní partnery ke spolupráci.


Jak mohou organizace překlenout propast mezi CMO a CIO?


Jak ukazuje přiklad společnosti Adobe, řešením mohou být společné projekty. Aby lépe porozuměla svým zákazníkům, vytvořila projektový tým složený stejným dílem z pracovníků marketingu i IT. Účastníci od začátku jasně věděli, že jsou součástí nového týmu a nezastávají stejnou funkci jako dříve. Společně se zodpovídali jak CIO, tak CMO. Tato spolupráce měla jasné cíle z hlediska informací o zákaznících a harmonogram pro jejich dosažení. Po skončení projektu se členové týmu vrátili do svých dřívějších pozic.


Takováto spolupráce může být skvělým způsobem, jak získat to nejlepší z obou oblastí. Nemusíte přitom spojovat jednu funkci s druhou nebo nabírat nové pracovníky. I v takto sdílených projektech však musí existovat určité vymezení a „vlastnictví“. Bylo by nerealistické očekávat, že se dvě rozdílné funkce bezproblémově integrují bez určitého rozdělení úloh. IT má mít odpovědnost za zpracovávání dat a zásady v této oblasti a marketing se stará o zákaznické databáze.


Nikdo neříká, že překonat nedůvěru mezi CMO a CIO bude snadné. Ale pokud mají podniky opravdu využít příležitost, kterou představuje přístup k údajům od zákazníků, není jiné cesty. Ti, kdo tento způsob již vyzkoušeli, získali jasné poučení. Přistupujte k sobě se vzájemným respektem a vytvářejte společné projekty rovnocenně podporované oběma stranami a s jasně určeným vlastnictvím, aby nedocházelo ke konfliktům. Až příště začnete připravovat projekt, který vyžaduje zapojení IT i marketingu, stojí za to k němu přistupovat jako k „začátku krásného přátelství“. Ale s jasnou dělbou úloh a povinností.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti

Promluvte si s odborníkem v oblasti prodeje

Máte dotaz nebo hledáte informace? Zadejte své údaje níže a jeden z našich odborníků vám zavolá.

Hledáte technickou podporu?

  • Co nejdříve
  • 10:00 - 11:00
  • 11:00 - 12:00
  • 12:00 - 13:00
  • 13:00 - 14:00
  • 14:00 - 15:00
  • 15:00 - 16:00
  • 16:00 - 17:00
  • +420

Zde uveďte jakékoli dodatečné informace, které mohou být pro naše odborníky užitečné

Děkujeme

Jeden z našich odborníků vám zavolá.

[TIME]

Na shledanou

Omlouváme se

Chyba