BUSINESS BYTES

Malá data mohou být pro podnik velkým přínosem

Small data can pack a big punch for your business

Společnost IDC zjistila, že digitální vesmír se zdvojnásobuje každé dva roky, takže v období 2013 až 2020 se zdesetinásobí ze 4,4 triliónu gigabajtů na 44 trilionů gigabajtů. Abychom si tento údaj představili názorněji, informace zaznamenané v dnešní době by v případě uložení do tabletů iPad Air vytvořily sloup, který by dosahoval výšku dvou třetin vzdálenosti mezi Zemí a Měsícem. V roce 2020 by bylo možné postavit takových sloupů téměř sedm.

Je tedy zřejmé, že velká data budou nadále růst, protože takzvaný internet věcí a tvůrci technologií dávají světu stále větší množství zařízení, která sbírají další a další data. Z obrovského množství těchto nestrukturovaných údajů se teprve vzpamatováváme. Je ale potřeba si uvědomit, že jejich velikost nemusí vždy hrát v náš prospěch.

Možná to zní kontroverzně, ale klíčem k pochopení podnikatelských výzev jsou právě malá data, tedy informace, které používáme na zhodnocení situace a které získáváme z velkých dat pomocí analýzy. Důraz na detaily má totiž pozitivní vliv na výkonnost, protože právě pomocí těchto informací můžeme provádět aktivity na základě toho, co se právě odehrává.

Pokud chtějí být lídři v oblasti digitálních technologií úspěšní, musí zaměstnancům pomáhat s osvojováním trendů, vedoucích ke zvyšování konkurenceschopnosti a kvality v oblasti služeb zákazníkům. Tato pomoc by měla být zaměřena na čtyři klíčové okruhy: poptávka, analýza, prezentace a zdokonalování. Musíme si uvědomit, že nemůžeme měřit něco, čemu nerozumíme - zahoďme proto za hlavu starosti o velká data. Vedoucí týmů z oddělení digitálních technologií by měli trávit co nejvíce času s kolegy, aby celý IT tým porozuměl i těm nejmenším detailům v rámci širších cílů společnosti.

Firemní cíle je třeba brát v potaz už od fáze analýzy. Popřemýšlejte o tom, jak se ve firmě sbírají údaje a jak mohou analytické nástroje pomoci při získávání těch nejdůležitějších informací z hromadných systémů a databází. S klíčovými osobami analyzujte konkurenční prostředí, abyste dokázali sladit projekty IT týmu v oblasti Business Intelligence s dlouhodobými cíli celé firmy.

Získané informace následně prezentujte vedení společnosti, například ve formě prezentačního panelu. Přibližně na deseti vybraných faktorech okomentujte i detailnější informace, například globální prodej, řetězové objednávky a spokojenost zákazníků, na jejichž základě se může změnit fungování společnosti dnes i v budoucnosti. Jinak řečeno, malá data mohou posloužit k odstranění otazníků při tvorbě byznysového plánu. Namísto komplikovaných dohadů například při vymýšlení reklamních kampaní se marketingoví specialisté spojí s pracovníky z IT a zjistí, jak z různých zdrojů ve firmě získat potřebné informace. Ty mohou následně odhalit nové trendy, které mají vliv na to, jaké produkty si zákazníci pravděpodobně koupí.

Malá data lze využít také ke zdokonalení interních postupů. Je možné je také sdílet, protože umožňují spolupráci různých zaměstnanců v rámci celé firmy. Jakmile bude mít podnik možnost čerpat ze zkušeností různých oddělení, má šanci snáze začít řešit i komplikovanější výzvy - například hledání dosud neobjevených talentů z řad zaměstnanců nebo odstranit dlouhodobé problémy v oblasti služeb zákazníkům.

Jakmile IT tým ukončí práci s malými daty ve fázi beta, je důležité získat zpětnou vazbu - s kolegy ve firmě můžete zjistit, jak se stanovené cíle vyvíjejí v čase a následně jim přizpůsobit váš další postup.

Množství společnostmi dnes ukládaných dat roste tak rychle, že jakýkoli projekt je v podstatě neustále ve fázi vývoje. Pokud však jejich lídři v oboru digitálních technologií vytvoří kvalitní strategii malých dat, pomohou svým firmám být vždy krok před konkurencí.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti

Promluvte si s odborníkem v oblasti prodeje

Máte dotaz nebo hledáte informace? Zadejte své údaje níže a jeden z našich odborníků vám zavolá.

Hledáte technickou podporu?

  • Co nejdříve
  • 10:00 - 11:00
  • 11:00 - 12:00
  • 12:00 - 13:00
  • 13:00 - 14:00
  • 14:00 - 15:00
  • 15:00 - 16:00
  • 16:00 - 17:00
  • +420

Zde uveďte jakékoli dodatečné informace, které mohou být pro naše odborníky užitečné

Děkujeme

Jeden z našich odborníků vám zavolá.

[TIME]

Na shledanou

Omlouváme se

Chyba