BUSINESS BYTES

Od shromáždění dat k pochopení jejich smyslu

The-journey-from-data-to-insight

Surová data jsou pro podnik v podstatě bezcenná, ale tato skutečnost by neměla organizacím zabránit v tom, aby shromažďovaly ještě větší množství údajů a čísel. Důvod je jednoduchý – jakýkoli podnik, který může ze surových dat vytvořit něco užitečného, má větší šanci uspět než jeho konkurence.

Cílem každé organizace je proměnit nestrukturovaná surová data – neboli velká data – na data malá a poté z nich vytvořit ucelený přehled. Tento třífázový proces si lze nejlépe představit jako cestu, která začíná shromážděním dat, pokračuje jejich analýzou a končí jejich využitím v podnikové strategii.

Zatím to však vypadá, že pro řadu organizací je tento proces bolestivý. Mezinárodní poradenská firma Capgemini uvádí, že více než polovina (59 procent) výkonných pracovníků uznává, že data jsou klíčovým prvkem tržní hodnoty, a téměř dvě třetiny (65 procent) potvrzují, že jejich podnik může ohrožovat konkurence, pokud brzy nepřijmou nové analytické nástroje.

Globální průzkumy také ukazují, že mnoho organizací se někde na výše popsané cestě ztratí. I když mohou být zběhlé ve shromažďování surových dat, některé firmy bojují s analýzou informací a vytvořením užitečných přehledů. Nedostatek přehledů nutí řadu vedoucích pracovníků neochotně uznat, že jiné organizace mohou být napřed.

Výzkum společnosti Capgemini dále uvádí, že 64 procent výkonných činitelů si myslí, že velká data mění tradiční hranice podniku a v důsledku toho se obor otevírá novým poskytovatelům. Více než čtvrtina (27 procent) vedoucích činitelů podniku vidí konkurenci v nových hráčích z jiných oborů, zatímco 53 procent považuje za soupeře nové podniky zabývající se daty.

Jedním ze zajímavých příkladů je nová přepravní společnost Uber, která využívá statistickou regresní analýzu k analýze sociálně-demografických údajů ze sousedství. Společnost Uber využívá informace k určení toho, jak kolísá poptávka po službách a co může ovlivňovat ceny a potažmo také spokojenost zákazníků. Tento přehled jí umožnil konkurovat tradičním poskytovatelům přepravy a v mnoha případech je také porazit.

Organizace, které se chtějí postavit novým konkurentům, musí zavést nástroje business intelligence a přijmout dlouhodobé strategie. Klasické společnosti zabývající se poskytováním služeb například čelí nové výzvě v podobě inteligentního termostatu Nest od společnosti Google. Společnost British Gas se s touto technologií musela vypořádat a úspěšně při něm využila přehled z nástrojů business intelligence k vývoji a zdokonalení zařízení Hive pro domácí vytápění.

Přístup k analytickým nástrojům může změnit celý sektor, podobně jako k tomu došlo při rychlé transformaci na základě IT v sektoru finančních služeb. Přehled v reálném čase také umožňuje předním firmám urychlit elektronické obchodování. Dle finančního experta State Street je kvalita přehledu taková, že 64 procent firem, které umí data správně využívat, vykazuje vysokou úroveň spolehlivosti při vytváření špičkových obchodních strategií, ve srovnání s pouhými 53 procenty firem, které datům nevěnují příliš pozornosti.

Důležité je, že ve všech podnicích a sektorech neustále narůstá potřeba vytvářet z informací přehledy. A význam tohoto faktu bude i nadále růst. V dlouhodobém horizontu nebude analýza surových dat pouhou výhodou v boji s konkurencí – může také znamenat rozdíl mezi přežitím a koncem.


[Reference]

http://www.prnewswire.com/news-releases/new-global-study-by-capgemini-and-emc-shows-big-data-driving-market-disruption-leaving-many-organizations-fearing-irrelevance-300047775.html

http://www.datanami.com/2015/03/17/how-startups-are-using-big-data-tech-to-disrupt-markets/

http://www.zdnet.com/article/if-you-dont-fail-you-arent-innovating-how-to-keep-tech-staff-engaged-and-customers-happy/

http://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/Articles/DataFullReport.pdf

Ochrana osobních údajů
  • co nejrychleji
  • 10:00 - 11:00
  • 11:00 - 12:00
  • 12:00 - 13:00
  • 13:00 - 14:00
  • 14:00 - 15:00
  • 15:00 - 16:00
  • 16:00 - 17:00
  • +420

Jakékoliv informace, které chcete sdílet s našími experty

Děkuji

Bude Vás kontaktovat náš expert

[TIME]

Na shledanou

Omlouváme se

Chyba