BUSINESS BYTES

Otázka za milion eur o promrhaných investicích

The million euro question on wasted investments

Firmy po celé Evropě investují miliony do produktů a služeb IT. Je mezi nimi i vaše firma? Možná že ano a že si to vůbec neuvědomujete. Otázka, která se přímo nabízí, zní: „Co je příčinou takového plýtvání?“ Zdá se, že hlavním důvodem je to, že spoustu nakoupené techniky zaměstnanci nepoužívají správně nebo ji ignorují. Proč to tak je?


Není to třeba proto, že zakoupená technika není vhodná pro daný účel? Dáváte zaměstnancům to, co opravdu chtějí a potřebují? Poradili jste se s nimi před nákupem? Pokud ano, učinili jste první krok k dobrému nákupu a k tomu, že techniku, kterou jste pro ně nakoupili, budou také správně využívat. Nicméně zajistit, aby se vaši zaměstnanci mohli vyjádřit k nákupům nové techniky, nestačí. Je třeba je také vzdělávat.


Dobrým začátkem jsou školicí programy. Školení je ale široký pojem a nestačí se zaměřit pouze na jeden aspekt (například na účelnou archivaci dokumentů), a doufat, že to povede k návratnosti veškerých investic do IT. Místo toho je třeba přizpůsobit školení pro každou obchodní jednotku a jasně ukázat, jak konkrétně může technika zvýšit produktivitu a ziskovost. Zároveň je nutné zdůraznit dopad, který má nákup nesprávné techniky na celou organizaci. Školení je potřeba pravidelně opakovat a aktualizovat, protože se neustále mění a vyvíjejí i obchodní nástroje.


Jedna skupina zaměstnanců však bývá při školení opomíjena. Jsou to pracovníci, kteří cestují nebo kteří pracují z domova a málokdy jsou v kanceláři, když se školení pořádá. Odhaduje se, že v roce 2015 bude počet takových zaměstnanců 1,3 miliardy. Jde tedy o značně akutní problém. Jste připraveni uspokojit potřeby této stále rostoucí armády mobilních pracovníků? Většina zaměstnanců se sice domnívá, že jejich firma má adekvátní systémy pro vzdálený přístup, ale více než polovina těchto pracovníků si myslí, že informace se ztrácejí, protože jsou nesprávně archivovány, a třetina se domnívá, že je obtížné uchovat si kontrolu nad verzemi jednotlivých dokumentů. Tato oblast jednoznačně potřebuje zlepšení a zavedení dobrých školicích programů. Odpovědí může být systém přístupný i těm, kdo nepracují v kanceláři.


Pro lepší návratnost investic do informatiky je nezbytné dobře pochopit, z čeho se IT infrastruktura skládá a jak se využívá, a to nejen v kanceláři, tak při práci odjinud. Jakmile vedoucí pracovníci, kteří v oblasti IT rozhodují, přesně pochopí, s čím pracují, užitek školení je neoddiskutovatelný. Dvě třetiny pracovníků, kteří prošli školením, uvádějí, že při správě informací jsou schopni využívat techniku v plné šíři. Investice často neznamená jen nákup nových systémů, ale obvykle bývá nutné vyhodnotit celou obchodní činnost a chování zaměstnanců, aby se určily způsoby, jak zvýšit produktivitu a ziskovost.

-->