BUSINESS BYTES

Měnící se úloha CMO

The transformative CMO

Zákazníci změnili zasedací pořádek správní rady. CMO, CFO a CIO dosud pracovali zcela odděleně. Byly postaveny zdi, aby se jasně vymezily sféry jejich vlivu. Ale zákazníci pomocí sociálních médií a díky možnosti snadno přejít od jedné značky ke druhé tyto zdi strhli a ředitelé marketingu, informatiky a financí si začali uvědomovat nutnost vzájemné spolupráce.


Dobrý vedoucí pracovník marketingu se může stát vynikajícím díky tomu, že spolupracuje s finančním a IT ředitelem a že opravdu chápe, jak dané podnikání funguje. Může tak měnit svůj způsob práce, protože má potřebné znalosti, které mu pomohou dosáhnout obchodních cílů.


Ale mnoho organizací a mnoho ředitelů marketingu je takové spolupráci na hony vzdáleno. Řada CMO je motivována touhou stát se CEO, ale sami, bez pomoci okolí, toho nemohou dosáhnout.


Marketingoví ředitelé se mnohé se musejí naučit od finančních ředitelů, ale jen málo z nich to opravdu dělá. Nedávno až 90 procent vedoucích marketingových pracovníků připustilo, že úzce nespolupracují s finančním ředitelem.


Avšak jen díky společné práci při plánování marketingových kampaní se může zhodnotit vynaložené úsilí a lze dosáhnout návratnosti investice. Finance mohou pomoci nastavit jasná měřítka pro kampaň a sladit marketingové KPI s širšími cíli akcionářů, což je důležitý krok pro ty marketingové ředitele, kteří chtějí obchodní činnost firmy podporovat a dále rozvíjet.


Navázání užších vztahů s technickými specialisty je také vynikající příležitostí pro větší vliv ve správní radě. Spolupráce s vedoucími pracovníky v technické oblasti pomůže CMO získat lepší analytické schopnosti v rámci firmy a vytvářet efektivní nabídky zákazníkům, což zase pomůže samotným základům podnikání. Ve firmách, kde mezi marketingovým a technickým ředitelem probíhá úzká spolupráce, bude obchodní činnost pravděpodobně lepší v oblasti příjmů i ziskovosti než tam, kde spolupráce neprobíhá.


Je důležité, aby se CMO neuzavřeli do ulity své specializace. Musejí být vnímáni jako zkušení obchodní stratégové, kteří především dokáží dosáhnout obchodních cílů. Až na druhém místě mají být vnímáni jako odborníci na marketing. Marketingový ředitel, který se bude těmito zásadami řídit, bude schopen aktivně formulovat aktuální dění ve své funkci a bude také chápat, jak se jeho práce dotýká obchodní činnosti firmy v širším rozměru. Šedesát tři procent vedoucích marketingových pracovníků již pravidelně dává CEO podněty k obchodní strategii a není žádný důvod, proč by zbývající třetina neměla CEO aktivně podporovat.


Zeptejte se sami sebe, kdy vám naposledy zavolal generální ředitel. Pokud chcete držet krok s měnící se úlohou marketingu a pomáhat utvářet strategii a naplňovat obchodní cíle, pak úzce spolupracujte s šéfem informatiky a finančním ředitelem. Tak získáte rozhled a pochopení, které nepochybně budete k úspěchu potřebovat.

-->