BUSINESS BYTES

Jak vytěžit z informací co nejvíc

Unlocking the power of information

Autor: David McCandless, britský novinář a designér píšící o informatice. Je zakladatelem vizuálního blogu Informace jsou krásné a autorem učebnice se stejným názvem.


Již zavedenou praxí je využívání informací v práci pro zvýšení efektivity. „Big data“ jsou firemní mantrou a díky relativně jednoduché myšlence zpracovávat a organizovat informace se vynořily světově uznávané značky. Avšak navzdory tomuto přístupu zaměřenému na data zůstávají informace stále znepokojivě zanedbávaným zdrojem.


Když informace zobrazíte špatně, nemusí se vám podařit předat zamýšlené sdělení nebo příběh. Až příliš často se do zpráv a prezentací bezmyšlenkovitě dávají standardní firemní vizualizace dat v podobě grafů a tabulek. Nepřinášejí ale přidanou hodnotu a mám za to, že se tomuto důležitému zdroji prokazuje medvědí služba.


Informace jsou užitečné pouze tehdy, když je na základě jejich prezentace klíčoví pracovníci mohou pochopit, využít a podniknout patřičné kroky. Efektivní vizualizace dat mohou firmě umožnit najít smysl v surových datech, kterým je často obtížné rozumět. Stručně řečeno, díky vhodné interpretaci a prezentaci se data mohou stát vaším nejúčinnějším nástrojem. A vaším nejmocnějším spojencem.


Úspěšná vizualizace dat vyžaduje, aby informace byly soběstačné a měly jasnou vypovídací hodnotu. Vždy si je dejte do kontextu. Například čtvrtletní příjmy vykazované výlučně jako seznam XX miliard eur mají význam pouze tehdy, když jsou uvedeny v kontextu a porovnány s meziročním rozdílem, ve srovnání s konkurencí nebo v rámci trhu jako celku. A dávejte pozor na to, abyste prezentovali ta správná data. Pokud se snažíte prezentovat ucelený obrázek a zahrnete do něj všechna data, která máte k dispozici, nepodaří se vám dosáhnout cíle. Vedoucí pracovníci chtějí mít možnost získat přehled o datech rychle. Neměli by se potýkat s úmorným úkolem dešifrovat spoustu fragmentovaných sad čísel.


Upřímně věřím, že informace s vypovídací hodnotou jsou motorem úspěšného podnikání. Protože informace pro každou část vaší firmy se musejí sdílet mezi všemi pracovníky.


Vaše informace jsou příliš důležité, než aby skončily v rukou někoho, kdo neví, jak s nimi zacházet, jak je chápat a prezentovat. Domnívám se, že správně prezentované informace vytvářejí jasnější a ucelenější obraz než jakákoli pracovní tabulka. Dobře uspořádaná, informativní grafika může sdělit, inspirovat a motivovat způsobem, jak to standardní, obecně známé čárové a koláčové grafy nedokážou.


Položte si otázku: Co je nejúčinnějším způsobem, jak posluchačům sdělit potřebné informace a zajistit, aby jim věnovali pozornost?


Skutečností zůstává, že krásná data jsou vynikajícím nástrojem bez ohledu na to, kdo jsou vaši posluchači. Množství informací, které dnes máme k dispozici, je těžké pojmout, a proto jsme v pokušení se jimi příliš nezabývat. Ale pravdou je, že jedině díky prezentaci dat konzistentním způsobem, v kontextu s ostatními údaji a v krásném formátu můžete opravdu proniknout šumem a zajistit, že vaše myšlenka bude vidět a slyšet.

-->