BUSINESS BYTES

HLEDÁ SE: Finanční ředitel, který ví, že internet je všude

WANTED: a CFO who understands the Internet of Everything

Nedávno se objevil pracovní inzerát s následujícími požadavky: finanční plánování a řízení, řízení stavu hotovosti, účetnictví a strategie a vize týkající se informačních technologií. Jaké pozice se tato nabídka týkala?


Pokud jste odpověděli finanční a technický ředitel (Chief Financial and Technology Officer), gratulujeme.


Narůstající závislost firem na technologiích má velký dopad i na finanční oddělení. O tom, že se taková pozice stane stálel obvyklejší, je přesvědčena i britská komora certifikovaných účetních (Association of Chartered Certified Accountants). Finanční a technický ředitel budoucnosti bude zodpovědný za investice do technologií i finanční hospodaření – tento trend má potenciál rozšířit se napříč celou Evropou.


Ještě před deseti lety by se nikdo ani nenadál, že by se finanční ředitel měl důkladně starat o cloudové technologie, počítačovou bezpečnost a poskytování digitálních služeb. Dnes však již podle společnosti Gartner celých 39 procent dodavatelů IT jedná právě s finančním ředitelem. Takový posun odpovědnosti klade na finanční ředitele stále větší nároky ohledně porozumění novým technologiím a schopnosti jasně rozpoznat návratnost jejich nasazení.


Finanční ředitel dneška musí umět rozpoznat technologie, které firmě pomohou růst. Musí pochopit síly, které mění styl, jakým žijeme a pracujeme: vznik nových technologií, naprosté propojení s internetem či digitální průmyslovou revoluci. A musí se zaměřovat i na návratnost investic a potenciál, který nové technologie nabízejí pro budoucí vývoj, nejen na celkový zisk a úsporu nákladů. 


Součástí jeho dovedností musí být i rychlé řešení bezpečnostních problémů. Špatně nastavená bezpečnost může vyústit ve ztrátu cenných podnikových a zákaznických informací a přináší riziko pokuty za nezajištění bezpečnosti těchto dat. Do oblasti odpovědnosti finančního ředitele tak postupně přechází i povinnost vědět, kam a jak jsou informace ukládány. Řízení podnikových informací se tedy stává jednou z hlavních priorit finančních ředitelů. Přesto je podle společnosti Gartner v roce 2014 informační bezpečnost rozpočtovou prioritou pro pouhých 18 procent z nich.


Řada finančních ředitelů se již necítí být pouhými správci financí, jejich role se mění a jejich činnost se stává centrem důležitých obchodních rozhodnutí. Mezi tato rozhodnutí patří i investice do IT a zabezpečení podnikových informací. Finanční ředitel budoucnosti bude muset umět lépe využívat nové technologie pro získání většího množství informací a díky nim pak přijímat lepší obchodní rozhodnutí, která budou mít přímý dopad na výsledky společnosti. Bude rozhodovat o zásadách mobilní komunikace, která slouží pro lepší domluvu prodejců mezi sebou, či o zavádění radikálních změn, které změní komunikaci jednotlivých oddělení, kanceláří nebo divizí. Finanční ředitel bude muset správně pochopit technologie i jejich možnosti k tomu, aby mohl vést změny ve firmě a proměnit její teoretické potřeby v realitu.