BUSINESS BYTES

Kdo nahradí ředitele pro digitální média?

What-comes-after-the-CDO-?

Jazyk odvětví IT se neustále mění. Fráze a slovní spojení, která vytváří toto odvětví při vzniku nových konceptů a paradoxně i při jejich zániku, se přirozeně vyvíjí s tím, jak se systémy a služby proměňují. A tento vývoj se neomezuje jen na nástroje, které se v tomto odvětví používají, ale vysvětlují se jím i transformace ve vedení IT.

Jako příklad můžeme uvést pozici ředitele pro digitální média (Chief Digital Officer, CDO). Začalo se o ní hlasitě mluvit před třemi nebo čtyřmi lety. Společnost Gartnert odhaduje, že CDO „se stane nejvíce vzrušující strategickou pozicí následujícího desetiletí. Analytici předpověděli, že až 25 % společností bude mít do roku 2015 svého vlastního CDO.

Rok 2015 je již v plném proudu. Jak se tedy tato předpověď plní? Rozumná odpověď na tuto otázku by pravděpodobně zněla „plní i neplní“. Není těžké najít příklady CDO ve velkých firmách. Velké společnosti, jako je McDonald’s, General Electric a Renault, měly ze zavedení pozice CDO značný užitek. Tito výkonní pracovníci pomocí technologií a inovací vylepšují zákaznickou zkušenost. Například společnost Starbucks je známá tím, že využívá aplikace společně se svým úspěšným věrnostním programem. Guardian zase vytvořil produktový tým, který se má ponořit do nových příležitostí v oblasti dat a analýz.

I přes tyto příběhy o úspěších se vtírá obava, zda pozice CDO není jednoduše jen další případ technologického humbuku. Hromadně se například začali ozývat IT ředitelé (CIO), kteří otevřeně pochybovali o významu této pozice s poukazem na to, že oni sami již usilují o transformaci prostřednictvím digitálních technologií.

Kverulanti by mohli namítnout, že tato otevřenost je jen projevem soupeření o vedení v oblasti IT v době, kdy pozici CIO hrozí ztráta kontroly nad nákupem technologií pro jednotlivé podnikové linie. Další důkaz o potenciálním zániku pozice CDO je názor společnosti Forrester, která je přesvědčená, že organizace by neměly do své struktury přidávat dalšího ředitele. Podle společnosti Forrester už během letošního roku IT ředitelé dokáží, že pozice CDO je nadbytečná.

Pro některé IT ředitele ale může být takové přesvědčování a dokazování příliš náročné. Mnoho vedoucích pracovníků IT se totiž stále přespříliš zaměřuje na provozní problémy. Zatěžují je každodenní povinnosti provozu oddělení IT a nejsou schopni věnovat tolik času, kolik by měli – ideálně až 70 nebo 80 procent – inovacím v oblasti kontaktů se zákazníky. Nicméně CIO se této výzvě musí postavit čelem. Vedoucí pracovníci IT, kteří se nepostaví vzestupu CDO, bez ohledu na vzestup ředitele marketingu a analytika dat, brzy zjistí, že ve vedení vypadají jako náhradní díl. Nyní lze velkou část IT nakupovat jako službu, takže CIO budou mít pravděpodobně na starosti méně organizace vnitropodnikových technologií.

IT ředitelé, kteří si tuto změnu uvědomí, budou mít možnost využít svých letitých zkušeností a prokázat tak, jak jejich podnik může digitální technologie transformovat na reálné hodnoty. Vzhledem k tomu, že takové projekty se zahrnují mezi normální podnikové postupy, začne potřeba pro pozici CDO upadat.

Vedoucím pracovníkem, který bude nejpovolanější pro řízení digitální agendy, potom pravděpodobně bude CIO – právě ten člověk, který měl obavu, že digitalizace všeho může vést k zániku jeho pozice ve vrcholovém managementu.[Reference]

Gartner o růstu pozice CDO:
http://www.gartner.com/newsroom/id/2208015

Příklady společností, které mají CDO:
http://www.digitaltransformationbook.com/15-companies-chief-digital-officer/

Vzestup a pád CDO:
http://www.computerweekly.com/feature/Chief-Data-and-Digital-Officers-rise-to-threaten-the-CIO

-->