BUSINESS BYTES

Proč se primárně zaměřovat na mobilní technologie?

What does a mobile-first approach look like?

V pozici CIO si nemůžete dovolit přehlížet skutečnost, že většina zákazníků se do kontaktu s vaší značkou dostává právě prostřednictvím mobilního telefonu. Za zmínku stojí některé statistické údaje: na celém světě existuje pětkrát víc chytrých telefonů než počítačů. A jen v samotných USA na internet pomocí mobilního zařízení přistupuje 55 % uživatelů, oproti 45 %, kteří na internet přistupují přes počítač. Ještě zásadnější je fakt, že až 70 % požadavků při vyhledávání z mobilního zařízení vede do jedné hodiny k následné činnosti na internetové stránce (zdroj: Searchfest, 2015).

V knize od Luka Wroblewskiho nazvané Mobile First se zdůrazňuje, že bychom měli nejdřív přemýšlet o uživatelích mobilních telefonů nejen proto, že sklidíme odměnu v podobě nárůstu prodeje, ale také se tím připravíme na rychlý nárůst, který se předpovídá do budoucnosti.

Tři důvody, proč bychom měli strategii zaměřenou na využití mobilních technologií brát v úvahu:

1.    Filozofie prioritního zaměření na mobilní technologie vystihuje současný růst a připravuje na budoucnost

Wroblewski ve své knize uvádí velmi zajímavé srovnání – říká, že každý den je aktivováno 1,45 milionu chytrých telefonů, ale narodí se jen 317 124 dětí. Počet aktivací inteligentních telefonů tedy vysoce převyšuje populační růst. Wroblewski uvádí příklad velmi populární služby Yelp, známé platformy na hodnocení produktů – v současnosti pouze 7 % z celkového počtu jejích uživatelů používá své mobilní zařízení.  Je však zajímavé, že těchto 7 % je odpovědných za 35 % všech vyhledávání ve všech produktech platformy. I když o okamžitém přínosu mobilních technologií pro vaši společnost nejste nyní přesvědčeni, dostatečná připravenost v tomto směru může být důležitým pomocníkem při rozvoji firmy v budoucnu.

2.    Filozofie prioritního zaměření na mobilní technologie vás nutí zaměřovat se na to, co je důležité

Wroblewski uvádí několik omezení týkajících se mobilních telefonů, například pokud jde o velikost displeje a výkonu zařízení. Tyto na první pohled nedostatky ale mohou být naopak přínosem. Menší obrazovky na mobilech nutí tvůrce eliminovat nepodstatné nebo nadbytečné prvky. Firmy totiž často chtějí vyplnit každý dostupný pixel na obrazovce, což nakonec vede k nepřehledným stránkám, které se těžko procházejí a používají.

Když se však vytváří aplikace pro mobilní zařízení, ztráta prostoru na displeji nutí vývojové týmy zaměřit se na to, co je skutečně důležité, protože na nedůležité prvky zkrátka není místo.
Wroblewski správně připomíná, že pro efektivní řízení firmy musíte opravdu porozumět zákazníkům i své obchodní činnosti. Když děláte návrhy nejdříve pro mobilní telefony, nutí vás to navrhovat jasně a se zaměřením na vaši obchodní vizi.

3.    Přijetím filozofie prioritního zaměření na mobilní technologie můžete využít nové schopnosti

Lidé své mobilní telefony využívají všude. Díky tomu se neustále objevují nové příležitosti, jak poskytované služby dále zlepšovat. Nejdůležitějším příkladem je lokalizace zákazníka. Díky mobilnímu zařízení lze ještě přesněji stanovit přesnou polohu uživatelů, než je tomu u stolních počítačů. Tím lze například získat důležité informace o konkrétním místě, kde se pohybují, a ty pak využít pro svůj byznys.

Stručně řečeno, pokud filozofii prioritního zaměření na mobilní technologie u internetového obsahu nevyužijete, riskujete, že zůstanete o krok pozadu za konkurencí.

-->