BUSINESS BYTES

Jak vypadá inovace v oblasti IT?

What does innovation in IT look like?

Inovace je ve firemním jazyce nadužívané slovo. Firmy se holedbají inovacemi, ale podle zprávy Accenture si méně než pětina vrcholových manažerů myslí, že strategické inovace jejich firmy do inovací se vyplatí.

Ještě nikdy nebylo inovací v IT zapotřebí tolik, jako dnes.  Většina šéfů firem ví, že inovace se dají realizovat pouze ve správném prostředí, kde je každému umožněno, aby se na procesu inovací podílel a sám předložil nové návrhy. Zvláště v IT může chybět jednotný názor v tom, jak lze kreativní myšlení uplatňovat v každodenní práci.

Inovace v IT může mít mnoho podob. Lze ji využít při přeměně firemních procesů na automatizované funkce IT, při vývoji aplikací, které otevírají nové trhy, nebo při zavádění počítačových virtualizací s cílem zvýšit flexibilitu a snížit náklady na hardware. V mnoha případech je inovací samotná IT.

IT potřebuje inovaci a inovace potřebuje IT. A inovace sama o sobě není činnost ani oddělení. Je to způsob myšlení a chování, který se musí odrážet všude, v každém oddělení, projektu a pracovní pozici. Manažeři na úrovni CIO mají odpovědnost přispívat k vytváření firemní kultury, která inovaci nejen umožňuje, ale také k ní vybízí a odměňuje ji. Pro mnohé pracovníky to však představuje problém, který se těžko překonává.

Oddělení IT proto může být vnímáno jako centrum vytváření nákladů, nebo naopak zisku. Organizace tedy mohou IT využít ke zvýšení své skutečné hodnoty, nebo setrvávat v zažitém způsobu smýšlení, že IT se týká pouze hardwaru a procesů. Pravdou je, že společné přemýšlení o inovacích, které by mohlo oddělení IT přinést, vyžaduje, aby jednotlivá oddělení spolupracovala a jednotně usilovala o dosažení většího organizačního cíle.

Bez ohledu na to, jakou formu inovace má, uvádíme zde čtyři osvědčené tipy, o kterých by měla přemýšlet každá firma, která chce díky inovacím v IT dosáhnout postupných zlepšení:

1.    Zjistěte si, co dělají agilnější firmy.  Menší firmy bývají obvykle aktivnější a rychleji přijímají nové technologie. Používají nástroje pro sdílení nebo aplikace, které by vaše týmy mohly považovat za užitečné?  Udělejte si čas na to, abyste zjistili, jak vámi zvažované změny v IT využívají jiní, zvláště ti, kdo jsou v uplatňování inovací napřed. Když se poučíte z úspěchů i chyb druhých, může to být velmi prospěšné - nemluvě o úspoře peněz a nákladů.

2.    Inovace spojte s technickými aspekty. Orientace v tradičním IT vyžaduje hluboké a specializované schopnosti. Tým IT musí znát komponenty infrastruktury, podrobnosti operačního systému, podrobnosti o databázích a také to, jak se operační systém a databáze navzájem ovlivňují. Obchodní oddělení však musí znát podrobnosti o zákaznících nebo obchodní detaily, kterými se dané systémy a databáze vyznačují. Při vzájemné spolupráci se obě oddělení mohou něco naučit o tom, jak lze informace využít k užitku společnosti – a jak poznatky z obou stran mohou přispět k dosažení společného celkového cíle.

3.    Nebojte se chaosu, ale neopomeňte vytvořit dobrou strukturu.  Chaos je matkou kreativity. Vytváří příležitosti, šanci na změnu. Nutí nás hledat neobvyklá řešení a dívat se na věci z jiné perspektivy. Pomáhá nám vyjít z komfortní zóny tam, kde jsme schopni udělat něco jinak a vytvořit tak něco potenciálně přelomového. Aby však projekt mohl úspěšně proběhnout, je potřeba vytvořit určitou strukturu. Například určit jednu osobu nebo subjekt, který bude mít za realizaci projektu odpovědnost.

4.    Zaměřte se na to, co je reálné. CIO musí o inovacích mluvit v tom smyslu, že firmě přinesou konkrétní výhody – nejen produktivitu a efektivitu. Inovativní IT by mělo být vedeno k využívání techniky novými způsoby s cílem zlepšit soulad mezi technickými vylepšeními a obchodními cíli.

Oddělení IT má jedinečně silnou pozici k tomu, aby zavádělo inovace. Inovace nejsou pouhou součástí samotného IT, protože oddělení IT tradičně pronikají do všech oblastí společnosti, do všech oddělení a funkcí, i když v dané oblasti někdy pracují ve svém uzavřeném prostoru. Faktem zůstává, že oddělení IT mohou a musí spojovat všechny body dohromady, aby mohly přijít s novými návrhy, jak zvýšit hodnotu firmy a zavést inovace – nejen v jejich vlastní sekci obchodní činnosti, ale ve firmě jako celku.