Transformace podniku

Jak ochránit kancelář proti zařízením IoT

Zjistěte, jak díky zprávě IoT Security Report od společnosti Canon vylepšit zabezpečení kanceláře propojené se sítí IoT

STÁHNOUT ZPRÁVU

Ochraňte kyberprostor svojí kanceláře

Chraňte prostředí své kanceláře s připojením k síti IoT před vyvíjejícími se hrozbami prostřednictvím naší nejnovější zprávy o zabezpečení pracoviště

Stáhnout zprávu

Male on computer looking at screen

Díky internetu věcí (Internet of Things neboli IoT) trh roste exponenciální rychlostí – analytik výzkumu Gartner předpověděl, že v roce 2020 bude aktivních 26 miliard jednotek – hackeři tím pádem mají k dispozici rychle rostoucí prostor, ve kterém mohou napadat podniky. To znamená, že ochrana firemního duševního vlastnictví (IP), údajů o zákaznících a operativních infrastruktur je společně s jejich inovací naléhavější než kdy dříve.

Výhody týkající se produktivity a flexibility vyplývající z propojené kanceláře a sestavy kompatibilních chytrých zařízení jsou velice výrazné a dobře zdokumentované. Ale stejně jako spousta věcí v době sítě IoT ani tento krok není bez rizik. Vzrůstající propojenost zařízení s sebou přináší jak různé výhody, tak i rizika. Ale to nesmí stát v cestě pokroku!

Top down shot of three males in a casual work station

Dopady nedostatečné přípravy na nástrahy kybernetického zabezpečení

Kybernetické zabezpečení je základním prvkem sítě IoT v kanceláři a pokud není prioritou, obchodní příležitosti mohou být zničeny v momentě, kdy se potenciální hacker dostane pomocí propojeného zařízení do jedné z částí vaší sítě. Následné proniknutí do dalších částí může být až děsivě snadné.

Nedávná historie nás učí, jak může být podceňování této hrozby nebezpečné. Společnost FedEx odhadla, že nedávné napadení vyděračským programem NotPetya (které se zdařilo díky známé bezpečnostní trhlině systému Windows – EternalBlue) napáchalo škody ve výši 300 milionů dolarů za zmařené obchody a náklady na eliminaci škod.

Ale zatímco správa zabezpečení informací má tendenci zaměřovat se na počítače a online postupy, je důležité si uvědomit, že hodnotné informace se v moderní kanceláři nacházejí kdekoli. Místa, kde zaměstnanci operují s dokumenty a systémy, jsou v rámci zabezpečení podniku ta nejzranitelnější. Příkladem může být propojené vybavení kanceláří (např. tiskárny), které, pokud není řádně spravováno, může představovat jeden z nejsnazších cílů v mnoha moderních kancelářích a je stále častěji označováno za kriticky slabé místo v zabezpečení podniků.

Man sitting in front of laptop looking at smartphone

Chytré informační technologie znamenají chytré zabezpečení na zařízeních propojených v síti IoT

Oddělení chytrých informačních technologií zkoumá uživatelské potřeby a hledá řešení, která kombinují svobodu technologií s odolným zabezpečením. Zabezpečení by nemělo bránit lidem v práci, ale naopak by jim mělo umožňovat pracovat co možná nejlépe, aniž by ohrozili společnost.

Proto nemůže být zabezpečení informačních technologií pouze prioritou manažerů CISO nebo oddělení IT, ale prioritou všech, od ředitele společnosti až po nejnovější členy týmu.

Aby bylo umožněno chytré zabezpečení, společnosti musí zajistit, aby všechna zařízení (včetně kancelářské sítě IoT) i uživatelé byli ověřeni. Zabezpečení sítě IoT zahrnuje také vhodnou segmentaci sítě, namísto pouhého začlenění sítě IoT do obecné sítě. Nedávno bylo prostřednictvím akvária IoT napadeno kasino, což pro zasaženou společnost znamenalo vysoké finanční ztráty. Řádná segmentace sítě mohla tomuto útoku zabránit nebo jej alespoň ztížit. Je třeba také zajistit, aby při vzniku a zřizování nové kanceláře IoT byly splněny potřebné postupy. Občas se stane, že uživatelé při používání zařízení nevěnují pozornost bezpečnosti, což může vést k některým, zde uvedeným problémům.

Sít IoT a mobilní práce s sebou přináší spoustu výhod týkajících se produktivity, toku informací a flexibility. To by ale nemělo fungovat na úkor zabezpečení.

Chraňte prostředí své kanceláře s připojením k síti IoT před vyvíjejícími se hrozbami prostřednictvím naší nejnovější zprávy o zabezpečení pracoviště

Související řešení


Zjistěte, jak vašemu podniku mohou prospět řešení bezpečnosti informací Canon


SPOJTE SE S NÁMI
-->