Produkt

Hlavní trendy ovlivňující funkci finančního oddělení

Pět hlavních trendů, které musíte znát, abyste udrželi krok

Stáhnout zprávu

Svět financí čekají velké změny

Objevte nejvýznamnější technologické trendy, které mají vliv na oblast financí – od umělé inteligence až po analytiku

Stáhnout průvodce

Person walks through pink lit corridor

Vývoj funkce finančního oddělení

Funkce finančního oddělení prochází rychlou přeměnou. Tradiční role finančního oddělení znamenala zpětně vyhodnocovat a podávat zprávy o dosavadním výkonu. Dnes se však podniky spoléhají na širší úlohu financí, které plánuje a vytváří očekávání budoucího vývoje postavená finančních datech a exaktních metodách. Očekává se, že se budou finanční oddělení vyvíjet společně s novými nároky na znalosti podloženými daty, přičemž budou využívat technologie ke zvýšení produktivity, šetření času a podpoře návratnosti investic. V návaznosti na změnu kompetencí musí finanční oddělení stanovit hybridní strategie, pomocí nichž nalezne rovnováhu mezi starými a novými povinnostmi. Tento článek popisuje pět trendů, které musí finanční lídři znát, aby zvládali držet krok a rozvíjet schopnosti v rychle se měnícím prostředí.

Hand with compass on map

1 Role finančního ředitele se rozšiřuje

Je možné, že v minulosti byli finanční pracovníci vnímáni jako specialisté na tvorbu tabulek. Role finančního ředitele se však vyvíjí a získává na důležitosti. Podle nejnovějšího celosvětového průzkumu společnosti McKinsey nevěnovali v uplynulém roce finanční ředitelé 41 %1 času klasickým záležitostem finančního oddělení, ale zastupovali další role včetně strategického vedení, řízení výkonu zaměstnanců, velkých dat a analytiky. Jelikož se finanční ředitelé na poradách vedení dostávají ke slovu čím dál častěji, musí udržovat krok se změnami – tím se rozumí přezkoumávání činností, které tradičně spadají do jejich působnosti, a následný rozvoj těchto činností. Finanční ředitelé by si měli klást otázku, jak se přeorientovat z administrativních a transakčních záležitostí směrem k digitální strategii.

2 Analýza dat podpoří chytřejší investice

Podniky si nyní uvědomují, jak hodnotné poznatky data poskytují, a stále častěji je při provádění klíčových podnikatelských rozhodnutí staví do hlavní role. Toto se nejvýrazněji projevuje v případě finančního oddělení, kde investice a přidělování kapitálu čelí digitální a analytické proměně. Právě zde se totiž ukrývají datové poznatky, které nakonec rozhodnou, jakým směrem se bude společnost v budoucnu ubírat. V důsledku toho na sebe musí současní finanční ředitelé a jejich týmy vzít zodpovědnost za analýzu a vyhodnocování informací za účelem odhalení budoucích rizik a příležitostí podniku. Finanční lídry však stále více trápí nedostatek času, jelikož se vyvíjí jejich tradiční role a oni se snaží překlenout propast mezi digitálními a analogovými systémy. 60 %2 z nich aktuálně tvrdí, že poskytováním analytických poznatků netráví tolik času, kolik by chtěli.

3 Online spolupráce

Jelikož se očekává, že všechna další oddělení budou rovněž činit rozhodnutí na základě návratnosti investic, musí se finanční oddělení potýkat s rostoucími požadavky na poskytování relevantních dat. Aby nedošlo k přehlcení množstvím požadavků, je při poskytování volného přístupu k datovým poznatkům potřeba najít optimální řešení, které zajistí, že všechna ostatní oddělení mohou nezávisle dohledávat požadované informace, aniž by narazily na překážku v podobě centrálních funkcí. 

Kvůli tomu se finanční oddělení stále častěji odklání od manuálních procesů a vzájemně nesouvisejících tabulek a směřují k integrované podnikové finanční softwarové platformě. Tím se snižuje tlak na týmy finančních oddělení, aby neustále byly zdrojem informací. Pomocí vizuální analytiky a panelů mohou důležité informace snadno a rychle zobrazit, ovládat a pochopit i technologicky nezruční uživatelé.

4 Automatizace se stane nutností

Zatímco požadavky na tým finančního oddělení rostou, mnohé pracovníky stále zdržují tradiční transakční úkoly, jako je zpracování faktur. Automatizace nabízí slibné řešení: 40 %3 činností finančního oddělení včetně vyplácení hotovosti, správy příjmů nebo obecného účetnictví a operací lze plně automatizovat, zatímco dalších 17 % lze automatizovat z velké části. Aby se finanční oddělení stala střediskem vytvářejícím znalosti na základě faktů vyčtených z dat, jak od nich organizace očekávají, a zároveň zajistila, že dodavatelé a zaměstnanci dostanou zaplaceno, musí najít cestu, jak z klíčových procesů odstranit neproduktivní manuální práci. Řešení založená na robotické automatizaci procesů (RPA) jsou na této cestě flexibilním výchozím bodem, jelikož nabízí výhodu integrace se stávajícími programy a vyžadují zlomek času a nákladů spojených s větší aktualizací platformy. To znamená, že organizace mohou využívat výhod automatizace a zároveň minimalizovat dopad na každodenní pracovní postupy.

5 Umělá inteligence otevírá brány nového světa

Zatímco automatizace šetří čas při rutinních úkolech, umělá inteligence nabízí chytřejší způsob, jak podpořit funkci finančního oddělení. Z každodenního pohledu se chatboti řízení umělou inteligencí mohou naučit poskytovat inteligentní odpovědi na běžné otázky zaměstnanců nebo zákazníků. Naproti tomu systémy řízené umělou inteligencí lze vycvičit také k tomu, aby pomáhaly dodržovat podnikové předpisy, a to například tak, že odhalí případy, kdy zaměstnanci nedodrží vnitřní firemní politiku nebo stávající vnější předpisy. Při pohledu do budoucnosti se dá očekávat, že podniky začnou využívat umělou inteligenci pokročilejším způsobem – například k monitorování nových předpisů, které by mohly podnik ovlivnit, a k následnému proaktivnímu upozorňování finančních pracovníků.

Role finančního oddělení se mění a finanční ředitelé hrají při rozhodování o budoucí strategii společnosti stále významnější roli. Ačkoli tato situace představuje pro finanční oddělení novou příležitost, faktem zůstává, že nové povinnosti, jako je například poskytování hlubších analýz založených na datech, představují pro finanční pracovníky práci navíc. Úlohou finančních lídrů je proto v podniku prosadit názor, že jejich týmy potřebují ušetřit čas trávený tradičními činnostmi. Zatímco dodavatelé budou vždy potřebovat zaplatit, pomocí technologie, jako je automatizace a umělá inteligence, lze snížit u těchto pracovních postupů množství manuální práce, což týmu umožní trávit čas hodnotnějšími činnostmi s vyhlídkami do budoucnosti.

Zjistěte, jak rozvinout finanční oddělení

Související řešení

Objevte budoucnost funkce finančního oddělení

Poraďte se s naším týmem

Zásady ochrany osobních údajů společnosti

Promluvte si s odborníkem v oblasti prodeje

Máte dotaz nebo hledáte informace? Zadejte své údaje níže a jeden z našich odborníků vám zavolá.

Hledáte technickou podporu?

  • Co nejdříve
  • 10:00 - 11:00
  • 11:00 - 12:00
  • 12:00 - 13:00
  • 13:00 - 14:00
  • 14:00 - 15:00
  • 15:00 - 16:00
  • 16:00 - 17:00
  • +420

Zde uveďte jakékoli dodatečné informace, které mohou být pro naše odborníky užitečné

Děkujeme

Jeden z našich odborníků vám zavolá.

[TIME]

Na shledanou

Omlouváme se

Chyba