SLUŽBY

Řízení online komunikace se zákazníky

Two women and a man sitting in front of a long white desk adorned with PCs compare notes between pieces of paper and a tablet device.

Zlepšete zákaznickou zkušenost díky schopnostem cloudu

Online služby pro komunikaci se zákazníky (CCM) nabízejí více než jen lepší proces vytváření dokumentů. Jde o krok vpřed k dosažení nákladově úsporného přístupu orientovaného na zákazníky a plně vyhovujícího platným předpisům, jehož cílem je zvýšit spokojenost zákazníků.

Integrace správy procesů a kanálů může otevřít nový dialog pro firemní komunikaci. Přejděte na plně řízenou službu hostovanou v cloudu a využijte unikátní aplikaci pro komunikaci se zákazníky od společnosti Canon.

Co nabízíme

Služba zpracování

Zpracování je zefektivněno vytvářením komunikace připravené pro požadovaný typ doručení na základě přijatých souborů s daty zákazníků.

Služba doručení

Připravené soubory jsou dostupné k navrácení zákazníkovi, aby je mohl dále zpracovat, nebo k doručení jeho koncovému klientovi.

Tisková a poštovní služba

Outsourcing tiskové produkce a doručování pošty svěřený týmům odborníků společnosti Canon vám umožní zaměřit se ve větším rozsahu na své stěžejní aktivity.

E-mailová služba

Koncovým klientům je poskytována plně formátovaná komunikace prostřednictvím e-mailu, přičemž je sledováno shromažďování zpráv o vrácených e-mailech.

Služba přeposlání k tisku

Automaticky zajišťuje, aby každá komunikace skutečně proběhla. Pokud budou e-maily vráceny nebo selže několik pokusů o jejich odeslání, budou doručeny soubory připravené k tisku.

Delivery Methods

Způsoby dodání

Kompletní správa

Společnost Canon spravuje vaše přijatá data, která jsou zpracovávána, formátována do výstupu pro komunikaci a bezpečně hostována v cloudu.

Kvalifikované zdroje

Naši zaměstnanci jsou vysoce kvalifikovaní, pokud jde o přeměnu dat na individuálně přizpůsobenou a cílenou komunikaci v souladu s předpisy.

Hostování v cloudu

Zabezpečený vzdálený přístup poskytuje řešení CCM bez nákladných licencí a interních specialistů.

Woman sat on the floor beside a mustard-coloured sofa with open laptop resting on her legs smiles as she looks at her pink smartphone.

Stáhněte obsah

Two women in soft focus look over a tablet device as downlights glimmer in the foreground.

Vícekanálové doručení

Rozšiřte možnosti doručování a ušetřete náklady na zdroje pomocí platformy služeb pro komunikaci se zákazníky, která je řízena z jediného kontaktního místa – na pracovišti a v cloudu.

Využijte technologie ke zlepšení zkušeností zákazníků, včetně platformy pro správu v cloudu.


Nové systémy, jako je komunikační platforma společnosti Canon, jsou nezbytným prostředkem k udržení stávajících a získání nových zákazníků.

– Markus Stricker, generální ředitel, MSP

Související služby a řešení

Close-up of a man resting his left hand on a laptop keyboard while holding a mobile phone in his right hand, with out of focus background.

Služby pro komunikaci se zákazníky

Prozkoumejte nové způsoby oslovování zákazníků prostřednictvím našich řešení pro digitální komunikaci.

Hands working at a laptop

Správa důležitých dokumentů

Posilte zabezpečení dat a zajistěte, aby dokumenty byly odesílány ve správnou dobu na správné místo

Objevte nový způsob práce se službami pro firmy od společnosti Canon.

PORAĎTE SE S NAŠÍM TÝMEM