Chytré knihy: budoucnost nakladatelství

Nové obchodní modely jako Spotify směřují k novým, výhodným zdrojům zisků

STÁHNOUT ZPRÁVU

Využívejte potenciálu více obsahových platforem

Zjistěte, jak mohou dodavatelé tiskových služeb objevit nové možnosti knihy a získat nové zdroje zisků

Stáhnout zprávu

Man reading book to daughter in a tent at home using phone light

Vývoj tištěných knih

Čím dál častěji jsme jako spotřebitelé sebestřední. Očekáváme, že dodavatelé budou nabídku přizpůsobovat přesně podle našich představ. Chybí nám i trpělivost: chceme všechno rychle a tehdy, kdy se nám to hodí.

Toto z nás udělaly vlivné a všudypřítomné digitální platformy. Začala s tím společnost Amazon, která se postavila odvěkému obchodnímu modelu prodeje v kamenných obchodech. Společnost Netflix (se 125 miliony odběratelů, jejichž počet stále stoupá) a další platformy na vyžádání změnily, jakým způsobem sledujeme filmy a televizní pořady. Když se každý den přihlásíte ke službě Spotify (170 milionů uživatelů měsíčně), najdete přizpůsobený playlist pro daný den, který pro vás „ušili na míru“ podle toho, co jste posledně poslouchali. Oproti tomu společnost Airbnb po způsobení revoluce v pohostinství představuje zážitkový program Airbnb Experiences, pomocí něhož si turisté na dovolených mohou vyzkoušet různé aktivity – např. lekci kaligrafie nebo třeba malajského tance. Výkonný ředitel Brian Chesky v rozhovoru pro deník USA Today uvedl, že v tomto vidí příležitost na trhu „o velikosti Amazonu“.

Díky přizpůsobeným nabídkám cítíme, že si nás někdo váží, zaplatíme však určitou cenou – svými osobními údaji. Historie procházení internetu a nákupní zvyky zásobují algoritmy, které společnostem poskytují digitální přehled, na jehož základě vznikají nové přizpůsobené nabídky. To je však cena, kterou je většina z nás ochotná zaplatit.

Discover the future of books with end-to-end digital printing solutions that drive new revenue streams.

Nové příležitosti ke zlepšení služeb v oblasti tisku knih

Společnost Amazon možná získala zkušenosti s prodejem knih, nicméně akcionáři zapojení do širšího procesu nakladatelství prozatím nezjistili, jak svůj klíčový produkt – samotnou knihu – přizpůsobit nezastavitelným tendencím směřujícím k individualizaci.

Nejde o to, že by trh zanedbával digitální technologii. Nakladatelé, poskytovatelé tiskových služeb a poskytovatelé digitálních technologií společně v posledních deseti letech utvořili „trojúhelník znalostí“, aby podnítili revoluci digitálního tisku knih. Počty výtisků založené na odhadech byly nahrazeny efektivnějšími modely výroby a distribuce na vyžádání, které snižují riziko a umožňují „nulové skladové zásoby“.

Tištěné knihy kromě toho prošly znovuzrozením, když spotřebitelé trpící „digitálním přehlcením“ objevili výhody fyzického média, což zároveň zmírnilo obavy, že se elektronické knihy ujmou vedení. Celosvětový knižní trh s obratem 151 miliard USD je třikrát větší než hudební průmysl.

Minulý a současný stav však není zárukou výsledků budoucnosti. Revoluce v digitální produkci zlepšila původní stav věcí, ale nelze ji považovat za „restart“, který bude hnacím motorem budoucího růstu. Čtenáři nové generace jsou mistry ve sledování obsahu na několika zařízeních zároveň, ať už se jedná o psanou, zvukovou nebo obrazovou podobu. Autor Peter Fisk na konferenci Future Book Forum společnosti Canon řekl: „Chování spotřebitelů se změnilo – z hlediska média a formátu, času a místa, posloupnosti a spontánnosti, délky i vnímané hodnoty.“

Naše pojetí knihy se musí vyvíjet, aby tyto změny reflektovalo. Knihy budoucnosti budou nabízet individuálně přizpůsobený zážitek, který kombinuje pohlcující a hmatatelnou povahu fyzické knihy s možnostmi digitálních formátů, které zahrnují okamžitý přístup, možnost přizpůsobení a aktualizace a efektivitu.

Kniha už nepředstavuje pouhý „produkt“, nýbrž „službu poskytující obsah“, která se vyvinula v „chytrou knihu“.

Young woman reading book on stool

Co je to chytrá kniha?

Tuto otázku jsme v roce 2017 položili více než třem stovkám odborníků na inovace, nakladatelů, zástupců tiskáren a technologů na konferenci Future Book Forum společnosti Canon. Ti rozhodli, že chytrá kniha musí být:

Zaměřená na uživatele: Obsah musí být přizpůsobený specifickým potřebám a preferencím čtenáře, doručovat obsah kdykoli a kdekoli, a to napříč fyzickými i digitálními platformami.

Otevřená a přístupná: Musí nabízet rychlý a otevřený přístup k obsahu nejširšímu možnému publiku a snížit omezení dostupnosti na základě ceny nebo geografické polohy. Bude multiplatformní, otevřená a „stále k dispozici“.

Schopná číst čtenářovy myšlenky: Doručování obsahu bude šité na míru jednotlivcům na základě dat o chování, zájmech a preferencích, které nakladatel získal. Obsah bude dynamický – zastaralý obsah se stane minulostí.

Pohlcující: Fyzická kniha je pouze jedním prvkem 360stupňového zážitku a odrazovým můstkem k jiným formátům a zdrojům obsahu.SMYSLEM CHYTRÉ KNIHY JE POSKYTOVAT UŽIVATELI RELEVANTNÍ, VHODNÝ A AKTUÁLNÍ OBSAH.

Peter Fisk, společnost GeniusWorks

Digitální tisk knih hraje zásadní roli

Toto průmyslové odvětví musí ještě urazit kus cesty, než bude schopno takové komplexní produkty vytvářet, ale logika je nevyvratitelná: fyzické, digitální, statické i dynamické prvky budou spolupracovat, obsah bude pracovat usilovněji a zisky porostou. Pracovní postupy při digitálním tisku jsou zcela zásadní při zkoumání stávajících příležitostí, ale pouze za předpokladu, že si nakladatelé a poskytovatelé tiskových služeb uvědomí zaprvé, že digitální tisk nabízí víc než pouhé zvýšení efektivity, a zadruhé, že musí ještě úžeji spolupracovat při odhalování dalších příležitostí v oblasti tisku.

Zjistěte, jak můžete objevit nové možnosti knihy a získat nové zdroje zisků

Související řešení

Prozkoumat podrobněji

Zjistěte, jak podpořit nárůst výnosů prostřednictvím digitálního knihtisku

SPOJTE SE S NÁMI