Win new business by building powerful multi-channel campaigns

Správa kampaní

Získejte nové zakázky vytvářením působivých vícekanálových kampaní.

Bez správných nástrojů se kampaně využívající více médií mohou stát rozpolcené a neúčinné.

Pokud vám vaše technologie nedovolují monitorovat odezvu kampaní, jak potom můžete vylepšit budoucí marketing?

Výhody našich nástrojů pro správu kampaní

Benefits Benefits

Vytváření konzistentních kampaní

Komunikujte konzistentně napříč tiskovými a digitálními kanály.

Benefits Benefits

Vytváření cíleného marketingu

Poskytujte individuálně přizpůsobené a relevantní zprávy v pravý čas.

Benefits Benefits

Lepší možnosti pro udržení zákazníků

Získejte přehled o preferencích zákazníků a jejich zvycích při nakupování.

Benefits Benefits

Nižší náklady na kampaně

Šetřete čas a finanční prostředky automatizací běžných úkonů.

Vynikněte, abyste si udrželi náskok

Cross-media is now a big part of our service offering and our campaigns are more measurable
Významnou součástí naší nabídky služeb je nyní současné používání více médií, navíc lze naše kampaně lépe vyhodnocovat.

Remo Martin

Výkonný ředitel, Rohner Spiller

Výzva

Komerční tiskárna Rohner Spiller, která sídlí ve Švýcarsku, chtěla získat více zakázek prozkoumáním nových příležitostí na digitálním trhu. Avšak společnost nedisponovala interně potřebným přehledem ani požadovanými znalostmi, aby mohla vytvořit kampaně využívající více médií.

We provided the Rohner Spiller team a comprehensive three-day training on cross-media marketing.
We provided the Rohner Spiller team a comprehensive three-day training on cross-media marketing.

Řešení

Poskytli jsme týmu společnosti Rohner Spiller komplexní třídenní školení o marketingu využívajícím více médií, na jehož základě se společnost rozhodla pro řešení zahrnující software DirectSmile.

Výhody

S naší pomocí společnost Rohner Spiller zavedla značku pro prosperující digitální marketing, která posílila společnost jako celek. Tato nová schopnost využívat více médií nejenom přispěla k rozšíření zákaznické základny, ale také vedla k 20% zvýšení objemů tisku a růstu efektivity v celé organizaci.

With our help, Rohner Spiller established a flourishing digital marketing brand that has strengthened the company as a whole.

Zjistěte, jak vám mohou naše marketingová řešení využívající více médií pomoci dosáhnout úspěchu.


PORAĎTE SE S NAŠÍM TÝMEM

Jak to funguje

Vynikněte a získejte nové zákazníky pomocí našich výkonných nástrojů pro správu kampaní.