Critical document governance. Ensure critical documents are sent to the right place at the right time

Správa důležitých dokumentů

Zajistěte, aby byly důležité dokumenty odesílány ve správný čas na správné místo.

Jako organizace potřebujete rychlý a efektivní způsob vytváření a odesílání důležitých dokumentů, a to interních i externích.


Nesprávné doručení důležitých dokumentů může negativně ovlivnit vaši společnost z obchodního a právního hlediska a poškodit vaši dobrou pověst.

Výhody našeho řešení Správa důležitých dokumentů

More efficient delivery More efficient delivery

Efektivnější doručování

Menší množství neúspěšných doručení dokumentů zásluhou kontroly každého procesu

Faster error correction Faster error correction

Rychlejší oprava chyb

Chyby a selhání lze rychleji identifikovat a napravit

Stronger compliance Stronger compliance

Silnější soulad s předpisy

Kontrolní záznamy a archivace pomáhají zajistit soulad s předpisy a regulačními požadavky

Better monitoring Better monitoring

Lepší monitorování

Lze kontrolovat doručení a jeho přesnost

Řešení, které přinese skutečnou změnu

A critical document governance solution that delivers real change
Vyvinuli jsme spolehlivý a vysoce výkonný standard pro procesy, který je připraven na budoucí vývoj a výrazně snižuje náklady.

Přední poskytovatel životního pojištění

Výzva

Přední poskytovatel životního pojištění hledal cestu, jak zajistit, aby byly důležité firemní dokumenty odesílány správným příjemcům. Řešení muselo vyhovět požadavkům na ochranu dat klientů a také umožnit budoucí integraci nových procesů a výstupních formátů.

A critical document governance solution that delivers real change
Using Canon’s Critical Document management platform enabled the company to automate and control critical document workflows

Řešení

Platforma Správa důležitých dokumentů od společnosti Canon umožnila společnosti automatizovat a řídit pracovní postupy pro důležité dokumenty. Toto řešení také připravilo společnost pro budoucí integraci nových procesů a výstupních formátů.

Výhody

Úplný přehled důležitých firemních dokumentů umožnil společnosti zajistit soulad systému zpracování dokumentů s předpisy a požadavky na kvalitu. Společnost také ušetřila 150 000 € za rok snížením nákladů na poštovné.

Canon’s Critical Document system made the company fully compliant

Zjistěte, jak může lepší správa informací transformovat vaši firmu.


PORAĎTE SE S NAŠÍM TÝMEM

Jak to funguje

Prozkoumejte nové způsoby dosažení úspory času a finančních prostředků pomocí našich inovativních nástrojů pro správu dat.

Související řešení

Prozkoumat podrobněji