Dynamic solutions that deliver a faster, smoother customer journey.

Registrace zákazníků

Dynamická řešení usnadňující registraci zákazníků a aktivaci objednaných produktů a služeb.

Získávání zákazníků je jedním z klíčových způsobů, kterými organizace komunikují se zákazníky a vytvářejí úspěšné vztahy.

Pokud používáte pomalý manuální systém získávání zákazníků, který neuspokojuje potřeby dnešních zákazníků z přelomu tisíciletí, může to mít negativní dopad na vaši firmu.

Výhody naší technologie pro získávání zákazníků

Benefits Benefits

Urychlení cesty zákazníka

Digitální pracovní postupy zvyšují produktivitu a zkracují časové prodlevy.

Benefits Benefits

Získání větší viditelnosti

Automatické monitorování poskytuje lepší kontrolu procesu.

Benefits Benefits

Uspokojení potřeb digitálního věku

Poskytujte individuálně přizpůsobené a vícekanálové prostředí pro získávání zákazníků.

Benefits Benefits

Bezpečné ukládání dat zákazníků

Digitální archivace udržuje data v bezpečí a usnadňuje auditování.

Inteligentnější přístup k přijímání studentů

The improved ease of use and lower workload led to a direct cost saving
Jednodušší používání a nižší pracovní zatížení zajistily přímou roční úsporu nákladů ve výši 30 000 €.

André Jeursen

Vedoucí oddělení pro výuku a řízení zkoušek, Maastrichtská univerzita

Výzva

Fakulta ekonomiky a podnikového řízení Maastrichtské univerzity potřebovala zrychlit každoroční zpracování 6 400 žádostí, aby urychlila přijímání studentů a snížila pracovní zatížení zaměstnanců. Systém ručního zápisu založený na papírových dokumentech také vedl k chybám a nedovoloval vedení sledovat stav případů ani dobu, po kterou proces probíhal.

Canon developed an automated admissions system collating each applicant’s information in a single digital case file
Canon developed an automated admissions system collating each applicant’s information in a single digital case file

Řešení

Vyvinuli jsme automatizovaný systém přijímání, který shromažďuje informace o všech uchazečích v jediném souboru digitálního případu, aby k nim poskytl snadný přístup. Systém kromě monitorování v reálném čase nabízí funkce pro oznamování chyb, jako jsou automatizované žádosti o chybějící informace a upozornění na koncové termíny.

Výhody

Rychlejší přijímání vedlo kromě snížení pracovního zatížení zaměstnanců také k roční úspoře ve výši 30 000 €, a to není započítána úspora v důsledku omezení počtu lidských chyb. Lepší poskytování zpráv také pomohlo vedení plně převzít kontrolu nad procesem přijímání, takže bylo možné zvýšit kvalitu přijatých studentů.

As well as easing the staff workload, faster admissions led to annual savings of €30,000.

Zvyšte zapojení zákazníků poskytováním plynulejšího a více individuálně přizpůsobeného prostředí pro získávání zákazníků.


PORAĎTE SE S NAŠÍM TÝMEM

Jak to funguje

Odlište vaši firmu dynamičtějším a přitažlivějším získáváním zákazníků.

Související řešení

Prozkoumat podrobněji