Podmínky

CANON EUROPA N.V. PODMÍNKY PROPAGAČNÍ AKCE PRO FOTOAPARÁT CANON EOS RP

1. ORGANIZÁTOR

Akci organizuje společnost Canon Europa N.V. se sídlem na adrese Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nizozemsko („Canon“).

2. INFORMACE O AKCI

2.1. Účastníci

2.1.1 Všichni účastníci musí být starší 18 let a musí být občany zemí Evropského hospodářského prostoru nebo Andorry, Monaka či Švýcarska. („Účastník“).

2.1.2 U všech účastníků se předpokládá, že souhlasí s dodržováním těchto podmínek.

2.1.3 Distributoři a prodejci se akce nemohou zúčastnit, a to ani jménem svých zákazníků.

2.2. Produkty zahrnuté do akce, oblast a období

2.2.1 Nabídku lze uplatnit od půlnoci 27. února 2019 do půlnoci 30. června 2019 („období nabídky“).

2.2.3 Tato nabídka platí pouze na nákup produktů uvedených v klauzuli 3 („produkty nabídky“) od prodejců z některé z následujících zemí: Andorra, Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko; nebo z internetového obchodu s doménou nebo adresou registrovanou v některé z výše jmenovaných zemí („území programu akce“).

2.2.3 Všechny produkty zařazené do akce musí být nové a originální produkty Canon. Podmínky této nabídky nesplňují produkty zakoupené z druhé ruky, renovované či repasované produkty nebo produkty, které jsou padělané nebo jakkoli porušují práva na duševní vlastnictví společností skupiny Canon (zejména paralelního nebo také šedého importu). Chcete-li zjistit více informací o paralelních produktech, navštivte obchod Canon.

2.2.4 Všechny produkty zařazené do akce musí být do zemí EU, Švýcarska, Andorry nebo Monaka dodány a distribuovány společností Canon Europa N.V. nebo společnostmi skupiny Canon se sídlem v EHP, Švýcarsku, Andoře nebo Monaku. Tuto skutečnost si vždy ověřte u svého maloobchodního prodejce, abyste předešli případnému nedorozumění a zamítnutí žádosti.

2.2.5 Produkty zařazené do akce vrácené (bez prodlení) prodejci nebudou platné pro akci a účastníci, kteří si tyto produkty budou nárokovat, nebudou pro akci způsobilí. Pokud se společnost Canon dozví o takovém zneužití, může proti případným účastníkům podniknout právní kroky.

3. Jak se zúčastnit

3.1.1 Aby se účastník mohl nabídky zúčastnit, musí si zakoupit tělo nebo sadu fotoaparátu CANON EOS RP, objektiv zahrnutý v propagační akci fotoaparátu CANON EOS RP a uplatnit platný nárok online. Nárok je nutné uplatnit v období nabídky. Akce platí na objektiv dokoupený k tělu nebo kitu EOS RP, nikoliv na objektiv zakoupený v kitu. 

3.1.2 Objektivy, které jsou součástí propagační akce fotoaparátu CANON EOS RP: EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM, RF 35mm F1.8 MACRO IS STM, EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM, EF 24-70mm f/4L IS USM, EF 70-200mm f/4L IS II USM, EF 16-35mm f/4L IS USM a RF 24-105mm F4L IS USM.

3.2 Abyste uplatnili svůj nárok, proveďte následující kroky:

(i) Správně vyplňte a odešlete online formulář žádosti (včetně platného sériového čísla produktu nebo produktů).

(ii) K online formuláři žádosti naskenujte, nahrajte a připojte kopii dokladu o zaplacení obou produktů nebo potvrzení objednávky z internetového obchodu (cena včetně DPH).

(iii) Účastníci pak obdrží e-mail s potvrzením, že jejich nárok byl přijat spolu s přihlašovacími detaily na portál, na kterém si mohou ověřit stav svého nároku. Pokud takový e-mail neobdržíte do 8 pracovních dnů od odeslání nároku nebo nemáte přístup k počítači, obraťte se na naši telefonickou podporu pro žádosti na čísle +353 16 990 990.

3.3 Nabízené Produkty zařazené do propagační akce budou k dispozici pouze do vyprodání zásob. Společnost Canon nenese zodpovědnost za selhání prodejců při realizaci objednávek produktů propagační akce během trvání této akce.

3.4 V rámci propagační akce lze podat pouze jednu žádost na jeden zakoupený produkt.

3.5 Tuto propagační akci nelze kombinovat s jinou propagační akcí.

3.6 Po obdržení a ověření žádosti bude účastníkům vrácena část nákupní ceny ve stanovené výši za nákup produktů nabídky. Žádné jiné alternativní platby nebudou poskytnuty, ani v hotovosti ani šekem.

3.7 Společnost Canon se bude snažit provést platbu BACS do 28 dní od obdržení úplného a platného nároku.

3.8 V případě, že účastník v žádosti nezvolí jednu z nabízených možností měny, společnost Canon mu měnu přidělí dle vlastního uvážení.

3.9 Společnost Canon nebude zpracovávat žádné žádosti obdržené po konečném termínu 28. září 2019. Společnost Canon nebude zpracovávat žádosti, které jsou podle jejího vlastního uvážení neúplné nebo neplatné. Společnost Canon nenese odpovědnost za zpožděné nebo neobdržené žádosti.

3.10 Na jednu platnou žádost bude vystavena pouze jedna platba BACS.

3.11 Pokud jste plátci DPH a jsou vám vráceny peníze, může dojít ke snížení zdanitelné hodnoty vašeho nákupu, a tak budete muset odpovídajícím způsobem snížit daň na vstupu.

4. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

4.1. V maximální možné míře dovolené zákonem, nenese společnost Canon odpovědnost za jakoukoliv ztrátu, škodu nebo zranění jakékoliv povahy, které utrpěl účastník v rámci této promo akce. Nicméně tyto podmínky nevylučují ani neomezují odpovědnost společnosti Canon za osobní zranění nebo smrt způsobené prokázaným zanedbáním ze strany zaměstnanců nebo jednatelů společnosti Canon.

4.2. Za mimořádných okolností může společnost Canon výhru zrušit, upravit a/nebo změnit jiné podmínky propagační akce, aniž by přebírala jakoukoli odpovědnost za důsledky, pokud jsou takové změny nezbytné a lze je objektivně zdůvodnit.

4.3. Společnost Canon si vyhrazuje právo prověřovat jakékoliv nároky pro zajištění dodržování těchto podmínek a vyžádat si další informace a podpůrné dokumenty. Společnost Canon si vyhrazuje právo vyloučit nároky nebo účastníky, pokud má podezření, že je propagační akce jakkoli zneužívána. Rozhodnutí společnosti Canon ve věci této propagační akce jsou konečná a nebude o nich vedena žádná korespondence.

4.4 Bude-li kterákoli část těchto podmínek shledána soudem s odpovídající příslušností či jiným příslušným orgánem neplatnou, protizákonnou nebo nevymahatelnou, bude tato část oddělena od zbývající části těchto podmínek, která bude i nadále platná v úplném rozsahu povoleném zákonem.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Canon se sídlem Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Nizozemsko je správce údajů s ohledem na veškeré osobní údaje poskytnuté účastníky. Poskytnuté osobní údaje jsou uchovávány bezpečným způsobem a mohou být předány zabezpečenému serveru mimo EHP. Na osobní údaje, které od účastníků budou shromážděny, se vztahují Zásady ochrany osobních údajů spotřebitelů společnosti Canon.

6. PRÁVO A JURISDIKCE

Pro tuto soutěž budou platit zákony země vašeho trvalého bydliště a jako účastnící se spotřebitel budete možná mít právo vést soudní řízení ve svém jazyce a u místních soudů. Místní spotřebitelské organizace vám mohou sdělit, jaká máte práva. Tyto podmínky a ustanovení neomezují žádná práva stanovená zákonem, která mohou být použitelná.