Zimní propagační akce vrácení peněz za skenery Canon

Canon Europa N.V. Podmínky

1. PRODUKTY PROPAGAČNÍ AKCE, OBDOBÍ PROPAGAČNÍ AKCE, ÚČASTNÍCI A PROPAGAČNÍ ÚZEMÍ

1.1 Tato propagační akce se vztahuje pouze na nákup produktů, které jsou uvedené na této stránce („produkty zařazené do propagační akce“) na území propagační akce (viz níže) v období od 1. října do 28. února 2019 včetně („období propagační akce“).

1.2 Všichni účastníci („účastníci“) musí být starší 18 let a musí být občany některé ze zemí Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska (EHP) („území propagační akce“).

1.3 U všech účastníků se předpokládá, že souhlasí s dodržováním těchto podmínek.

1.4 Všechny produkty propagační akce musí být nové a originální produkty Canon. Podmínky této propagační akce nesplňují produkty zakoupené z druhé ruky, renovované či repasované produkty nebo produkty, které jsou padělané nebo jakkoli porušují práva na duševní vlastnictví společností skupiny Canon (zejména paralelního nebo také šedého importu).

1.5. Produkty propagační akce musí: (i) být v den uplatnění majetkem účastníka: (ii) být registrovány na adresu v rámci propagačního území: (iii) je-li to možné, musí být dodány prodejcům od společnosti Canon Group Company nebo od autorizovaného distributora z oblasti EHP: a (iv) být zakoupeny od společnosti Canon Group Company, od prodejců v rámci propagačního území nebo z internetového obchodu s doménou nebo adresou registrovanou na území propagační akce.

2. JAK SE ZÚČASTNIT

2.1. K účasti v propagační akci musí účastník koupit produkt zařazený do propagační akce na území propagační akce během období propagační akce A SOUČASNĚ odeslat platnou žádost v období od 00:00 1. října 2018 do půlnoci 31. března 2019.

2.2. Je třeba správně a úplně vyplnit a odeslat online formulář žádosti (včetně platného sériového čísla produktu z EHP). K online formuláři žádosti musí účastník naskenovat, nahrát a připojit kopii dokladu o zaplacení nebo potvrzení objednávky z internetového obchodu. Účastníci poté obdrží e-mail s potvrzením, že jejich žádost byla přijata. Pokud takový e-mail neobdržíte do 24 hodin od odeslání žádosti nebo nemáte přístup k počítači, obraťte se na naši telefonickou podporu pro žádosti na čísle +420 296 335 619.

2.3 Produkty propagační akce budou k dispozici pouze do vydání zásob. Společnost Canon nenese zodpovědnost za selhání prodejců při realizaci objednávek produktů propagační akce během trvání této akce.

2.4. Společnost Canon nebude zpracovávat žádné žádosti obdržené po konečném termínu půlnoci 31. března 2019. Společnost Canon nebude zpracovávat žádosti, které jsou podle jejího vlastního uvážení neúplné nebo neplatné. Společnost Canon nenese odpovědnost za zpožděné nebo neobdržené žádosti.

2.5. Účastníci můžou podat žádost v souvislosti až s pěti zakoupenými produkty zařazenými do propagační akce, přičemž na každý zakoupený produkt lze podat jednu žádost o vrácení peněz.

2.6. Žádosti firem nebo jednotlivců, kteří nakupují hromadně (více než pět propagovaných produktů zakoupených v období propagační akce), nejsou způsobilé pro účast v této propagační akci.

2.7. Tuto propagační akci nelze kombinovat s jinou propagační akcí.

3. CASHBACK

3.1 Účastníci dostanou cashback ve výši stanovené pro produkty zařazené do propagační akce.

3.2 Po obdržení a ověření žádosti provede společnost Canon přímou platbu BACS na bankovní účet účastníka. Žádné jiné alternativní platby nebudou poskytnuty, ani v hotovosti ani šekem.

3.3 Společnost Canon se bude snažit provést platbu BACS do 28 dní od obdržení úplného a platného nároku.

3.4 Na jednu platnou žádost bude vystavena pouze jedna platba BACS.

3.5 Pokud jste ve své zemi plátci DPH a jsou vám vráceny peníze, může dojít ke snížení zdanitelné hodnoty vašeho nákupu, a tak budete muset odpovídajícím způsobem snížit vstupní DPH.

4. ORGANIZÁTOR

Organizátorem je společnost Canon Europa N.V. 59 – 61 Bovenkerkerweg, 59 1185 XB, Amstelveen, Nizozemsko.

5. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

5.1. V maximální možné míře dovolené zákonem, nenese společnost Canon odpovědnost za jakoukoliv ztrátu, škodu nebo zranění jakékoliv povahy, které utrpěl účastník v rámci této promo akce. Nicméně tyto podmínky nevylučují ani neomezují odpovědnost společnosti Canon za osobní zranění nebo smrt způsobené prokázaným zanedbáním ze strany zaměstnanců nebo jednatelů společnosti Canon.

5.2. Společnost Canon si vyhrazuje právo propagační akci kdykoliv zrušit, upravit nebo změnit a nepřebírá žádnou odpovědnost za důsledky.

5.3. Společnost Canon si vyhrazuje právo prověřovat jakékoliv nároky pro zajištění dodržování těchto podmínek a vyžádat si další informace a podpůrné dokumenty. Společnost Canon si vyhrazuje právo vyloučit nároky nebo účastníky, pokud má podezření, že je propagační akce jakkoli zneužívána. Rozhodnutí společnosti Canon ve věci této propagační akce jsou konečná a nebude o nich vedena žádná korespondence.

6. OCHRANA ÚDAJŮ

6.1 Společnost Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB je správcem dat ve vztahu ke všem vámi dodaným osobním údajům. Všechny osobní údaje, které nám budou předány, budou zpracovávány společností Interpay Sales Promotions Ltd, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irsko za účelem správy této propagační akce. Poskytnuté osobní údaje jsou uchovávány bezpečným způsobem a mohou být předány zabezpečenému serveru mimo EHP.

6.2 Na osobní údaje účastníků se vztahují zásady ochrany osobních údajů firem a spotřebitelů společnosti Canon, které jsou k dispozici na adrese https://www.canon.cz/privacy-policy/

7. PRÁVO A JURISDIKCE

Tyto podmínky a jakékoliv případné spory, které z nich vyplývají nebo s nimi souvisejí, se budou řídit a interpretovat v souladu se zákony Nizozemska a budou podléhat nevýhradní jurisdikci nizozemských soudů.

Produkty propagační akce

Skener dokumentů Canon imageFORMULA DR-C230
Skener dokumentů Canon imageFORMULA DR-C240
Skener dokumentů Canon imageFORMULA DR-M140
Skener dokumentů Canon imageFORMULA DR-M260
Skener dokumentů Canon imageFORMULA DR-M1060
Síťový skener Canon imageFORMULA ScanFront 400