Podmínky

Canon Europa N.V. Propagace k 20letému výročí skenerů – 2017

1. PRODUKTY ZAŘAZENÉ DO PROPAGAČNÍ AKCE, OBDOBÍ PROPAGAČNÍ AKCE A ÚČASTNÍCI

1.1 Tato propagační akce se vztahuje pouze na nákup produktů, které jsou uvedené na této stránce („produkty zařazené do propagační akce“) na území propagační akce (viz níže) v období od 1. září do 28. února 2018 včetně („období propagační akce“).

1.2 Všichni účastníci („účastníci“) musí být starší 18 let a musí být občany některé ze zemí Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska (EHP) („území propagační akce“).

1.3 U všech účastníků se předpokládá, že souhlasí s dodržováním těchto podmínek.

1.4 Všechny produkty propagační akce musí být nové a originální produkty Canon. Podmínky této propagační akce nesplňují produkty zakoupené z druhé ruky, renovované či repasované produkty nebo produkty, které jsou padělané nebo jakkoli porušují práva na duševní vlastnictví společností skupiny Canon (zejména paralelního nebo také šedého importu). Více se o paralelním importu dozvíte na adrese http://www.canon.co.uk/about_us/about_canon/parallel_products_information/

2. ÚZEMÍ PROPAGAČNÍ AKCE

Produkty zařazené do propagační akce musí k datu podání žádosti být ve vlastnictví účastníka, musí být zakoupené v kamenném nebo internetovém obchodě s adresou nebo doménou registrovanou na území propagační akce a musí být zaregistrované na adresu na tomto území.

3. JAK SE ZÚČASTNIT

3.1. K účasti v propagační akci musí účastník koupit produkt zařazený do propagační akce na území propagační akce během období propagační akce A SOUČASNĚ odeslat platnou žádost v období mezi půlnocí 1. září 2017 a půlnocí 30. března 2018..

3.2 Je třeba správně a úplně vyplnit a odeslat online formulář žádosti (včetně platného sériového čísla produktu z EHP) na https://canon-scanners-promotion.sales-promotions.com/?country_promotion=2&lng=en. K online formuláři žádosti musí účastník naskenovat, nahrát a připojit kopii dokladu o zaplacení nebo potvrzení objednávky z internetového obchodu. Účastníci poté obdrží e-mail s potvrzením, že jejich žádost byla přijata. Pokud takový e-mail neobdržíte do 24 hodin od odeslání žádosti nebo nemáte přístup k počítači, obraťte se na naši telefonickou podporu pro žádosti na čísle 800 044 325.

3.3 Produkty propagační akce budou k dispozici pouze do vydání zásob. Společnost Canon nenese zodpovědnost za selhání prodejců při realizaci objednávek produktů propagační akce během trvání této akce.

3.4 Společnost Canon nebude zpracovávat žádné žádosti obdržené po konečném termínu 30. března 2018. Společnost Canon nebude zpracovávat žádosti, které jsou podle jejího vlastního uvážení neúplné nebo neplatné. Společnost Canon nenese odpovědnost za zpožděné nebo neobdržené žádosti.

3.5 Účastníci můžou podat žádost v souvislosti až s 5 produkty zařazenými do propagační akce, přičemž na každý produkt lze podat jednu žádost.

3.6 Žádosti firem nebo jednotlivců, kteří nakupují hromadně (více než 5 propagovaných produktů zakoupených v období propagační akce), nejsou způsobilé pro účast v této propagační akci.

3.7 Tuto propagační akci nelze kombinovat s jinou propagační akcí.

4. CASHBACK

4.1. Účastníci dostanou cashback ve výši stanovené pro produkty zařazené do propagační akce.

4.2. Po obdržení a ověření žádosti provede společnost Canon přímou platbu BACS na bankovní účet účastníka. Žádné jiné alternativní platby nebudou poskytnuty, ani v hotovosti ani šekem.

4.3. Společnost Canon se bude snažit provést platbu BACS do 28 dní od obdržení úplného a platného nároku.

4.4 Na jednu platnou žádost bude vystavena pouze jedna platba BACS.

4.5 Účastníci obdrží platbu v místní měně podle země nákupu.

4.6. Pokud jste ve své zemi plátci DPH a jsou vám vráceny peníze, může dojít ke snížení zdanitelné hodnoty vašeho nákupu, a tak budete muset odpovídajícím způsobem snížit vstupní DPH.

5 ORGANIZÁTOR

Organizátorem je společnost Canon Europa N.V. 59 – 61 Bovenkerkerweg, 59 1185 XB, Amstelveen, Nizozemsko.

6. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

6.1 V maximální možné míře dovolené zákonem, nenese společnost Canon odpovědnost za jakoukoliv ztrátu, škodu nebo zranění jakékoliv povahy, které utrpěl účastník v rámci této promo akce. Nicméně tyto podmínky nevylučují ani neomezují odpovědnost společnosti Canon za osobní zranění nebo smrt způsobené prokázaným zanedbáním ze strany zaměstnanců nebo jednatelů společnosti Canon.

6.2 Společnost Canon si vyhrazuje právo propagační akci kdykoliv zrušit, upravit nebo změnit a nepřebírá žádnou odpovědnost za důsledky.

6.3 Společnost Canon si vyhrazuje právo prověřovat jakékoliv nároky pro zajištění dodržování těchto podmínek a vyžádat si další informace a podpůrné dokumenty. Společnost Canon si vyhrazuje právo vyloučit nároky nebo účastníky, pokud má podezření, že je propagační akce jakkoli zneužívána. Rozhodnutí společnosti Canon ve věci této propagační akce jsou konečná a nebude o nich vedena žádná korespondence.

7. DATA

7.1 Společnost Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB je správcem dat ve vztahu ke všem vámi dodaným osobním údajům. Všechny osobní údaje, které nám budou předány, budou zpracovávány společností Interpay Sales Promotions Ltd, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irsko za účelem správy této soutěže a případně pro marketingové účely – pokud se rozhodnete, že vám mají být doručována marketingová sdělení společnosti Canon. Poskytnuté osobní údaje jsou uchovávány bezpečným způsobem a mohou být předány zabezpečenému serveru mimo EHP.

7.2 Na osobní údaje účastníků se vztahují zásady ochrany osobních údajů společnosti Canon http://www.canon-europe.com/terms_and_conditions/#tcm:13-37750

7.3 Pokud si účastníci nepřejí, aby byly jejich kontaktní informace použity pro marketingové účely nebo aby je společnost Canon v budoucnu kontaktovala v souvislosti s podobnými propagačními akcemi, NEMĚLI by zaškrtávat příslušné políčko při vyplňování formuláře žádosti.

8. PRÁVO A JURISDIKCE

Tyto podmínky a jakékoliv případné spory, které z nich vyplývají nebo s nimi souvisejí, se budou řídit a interpretovat v souladu se zákony Nizozemska a budou podléhat nevýhradní jurisdikci nizozemských soudů.