Náš přístup ke službám MPS

Každá organizace je odlišná, což je důvod, proč je při poskytování řízených tiskových služeb velmi důležité strávit čas seznámením se s požadavky vaší firmy a IT.

Pomocí řízených tiskových služeb od společnosti Canon zajistíme, že získáte výhodu rychlejších tiskových procesů, efektivnějších pracovních postupů a nižších výdajů v nejkratším možném čase kombinací metodologií ITIL® a PRINCE2® v každé fázi cesty.

Přístup v pěti krocích

Průzkum

Začneme provedením důkladného posouzení vaší současné situace, z kterého si přineseme určitý přehled o tom, co a jak ve vaší organizaci tisknete. Na základě toho můžeme navrhnout řešení, které odstraní plýtvání a nepříjemné starosti a poskytne vám svobodu k tomu, abyste se mohli soustředit na stěžejní záležitosti vaší firmy.

Návrh

Na základě dat z fáze průzkumu navrhneme řešení, které odstraní plýtvání a nepříjemné starosti a uspokojí požadavky vaší firmy. Během této fáze
s vámi navážeme úzkou spolupráci, abychom pečlivě promysleli a implementovali řešení. Chceme totiž mít jistotu, že na vaše podnikání a zaměstnance bude mít přínosný vliv.

Přechod a implementace

Zde využíváme naše zkušenosti, dovednosti a znalosti k plánování a řízení implementace a zavedení nového řešení a pomáháme změnit chování uživatelů, abyste dosáhli nejlepších výsledků. Navíc s vámi budeme nadále spolupracovat, abychom zajistili, že to tak zůstane.

Podpora a správa

Po zahájení poskytování služeb zajistíme, že vše bude pracovat tak, jak má, aby byly uspokojeny vaše potřeby nyní i do budoucna. Stěžejní součástí naší nabídky služeb MPS je správa tiskového vybavení, kdy přebíráme odpovědnost za správu vybavení pro výstup dokumentů podle dohodnutých klíčových ukazatelů výkonu, a dosažení smluv o úrovni služeb, abychom poskytli a odsouhlasili obchodní případ. Již nebudete muset zajišťovat správu tiskáren, zaznamenávat a oznamovat hodnoty počitadel nebo plýtvat čas objednáváním spotřebního materiálu. Poskytujeme také technickou podporu pro správu událostí, incidentů a stupňování problémů a uspokojujeme žádosti o servisní zásah pro ty případy, kdy je potřebné nás kontaktovat. Všechno bude snazší – od obstarání po účty.

Kontrola

Na rozdíl od některých řešení řízených služeb zahrnují řízené tiskové služby od společnosti Canon fázi kontroly, která zajišťuje poskytování výhod a zachování optimalizovaného stavu řešení v průběhu času, aby vyhovovalo vyvíjejícím se potřebám vaší organizace. Definujeme jasné zásady správy a řízení smlouvy, které umožňují jasně pochopit kdy, jak a s kým budeme kontrolovat stav vaší smlouvy ohledně služeb MPS, a formát a obsah těchto pravidelných kontrol.