Výhody řízených tiskových služeb

Tištěné a elektronické dokumenty zůstávají nedílnou součástí dnešní firemní komunikace. Produkce dokumentů však znamená pro firmy významné výdaje, které dosahují až 3 % příjmů.

Jak ukazují studie*, pouze 20 % nákladů na tisk je viditelných. Pokud neznáte výši svých skutečných nákladů na tuto oblast nebo nemáte dostatek zdrojů a zkušeností k jejich řešení, pak vám mohou řízené tiskové služby (MPS) od společnosti Canon pomoci.

*All Associates Group, Inc., 2012

Tištěné a elektronické dokumenty zůstávají nedílnou součástí dnešní firemní komunikace. Produkce dokumentů však znamená pro firmy významné výdaje, které dosahují až 3 % příjmů.

Jak ukazují studie*, pouze 20 % nákladů na tisk je viditelných. Pokud neznáte výši svých skutečných nákladů na tuto oblast nebo nemáte dostatek zdrojů a zkušeností k jejich řešení, pak vám mohou řízené tiskové služby (MPS) od společnosti Canon pomoci.

*All Associates Group, Inc., 2012

Snižte své náklady

Při použití služeb Canon MPS s vámi budeme spolupracovat, abychom přesně porozuměli, jaké jsou vaše výdaje za tisk a za co je utrácíte. Tyto informace mohou být poté využity k navržení tiskového řešení, které sníží náklady a omezí neefektivnost. Služby Canon MPS ve skutečnosti již pomohly zákazníkům snížit náklady související s tiskem až o 60 %. Pomocí pravidelných kontrol zajistíme dosažení návratnosti investic a splnění vašich cílů nyní i v dlouhodobém časovém horizontu.

Větší produktivita

Necháte-li někoho jiného řídit vaše tiskové služby pro vás, můžete uvolnit drahocenný čas zaměstnanců, což jim pomůže soustředit se na aktivity, které jsou pro firmu zásadní. Služby Canon MPS také zajišťují optimální úroveň využívání zařízení a mohou přinést zlepšení firemních procesů, která zvýší produktivitu napříč vaší organizací.

Zvyšte zabezpečení

Vzhledem k tomu, že mezery v zabezpečení mohou poškodit vaši značku a vést k vysokým pokutám, jedná se o ochranu, která nese ovoce z dlouhodobého hlediska. Audit služeb Canon MPS odhalí potenciální možnosti zdokonalení zabezpečení tisku v koncových bodech ve vaší infrastruktuře. Poté můžeme zavést vylepšení, která vám umožní uchovávat informace mimo dosah osob, které nejsou oprávněné je spatřit, a také dosáhnout souladu s předpisy.

Zlepšete udržitelnost

Služby Canon MPS zhospodární vaši tiskovou infrastrukturu a pomohou vám změnit a sledovat způsob práce při tisku, čímž vám umožní omezit plýtvání a snížit spotřebu energie a papíru vašich zařízení. Kromě toho vám naše pravidelné kontroly pro posouzení dopadu na životní prostředí a nejnovější technologie společnosti Canon pomohou z dlouhodobého hlediska zmenšit vaši „uhlíkovou stopu“.