Snižte náklady a zvyšte zabezpečení

Co je pro vás pouhým tiskem, je pro nás zajištěním zvýšeného zabezpečení dokumentů.


V dnešním rychle se měnícím světě nebylo snižování nákladů a režijních výdajů na technickou podporu nikdy zásadnější, i když je současně nutné zajišťovat zabezpečení infrastruktury IT před hrozbami.

Ale zatímco firmy stále více poznávají důležitost tisku jako součásti jejich integrované infrastruktury IT, jen málo z nich si uvědomuje, kolik je stojí – pokud jde o výdaje nebo počet osob.

Společnost R&V, jedna z nejstarších a největších německých společností zabývajících se všeobecným pojištěním, se rozhodla za pomoci společnosti Canon těmto záležitostem čelit. Přijetím inovativních změn v tiskové infrastruktuře zvýšila produktivitu, výrazně zesílila zabezpečení a snížila náklady na tisk o více než 50 %.

Nejde jen o úspory a bezpečnost

Pomocí řízených tiskových služeb společnosti Canon můžete zvýšit produktivitu, měnit tiskové návyky a také zmenšit svou „uhlíkovou stopu“.

Poslechněte si názory našich zákazníků