Snižte náklady a zvyšte zabezpečení

Co je pro vás pouhým tiskem, je pro nás zajištěním zvýšeného zabezpečení dokumentů.

V dnešním rychle se měnícím světě nebylo snižování nákladů a režijních výdajů na technickou podporu nikdy zásadnější, i když je současně nutné zajišťovat zabezpečení infrastruktury IT před hrozbami.

Ale zatímco firmy stále více poznávají důležitost tisku jako součásti jejich integrované infrastruktury IT, jen málo z nich si uvědomuje, kolik je stojí – pokud jde o výdaje nebo počet osob.

Společnost Armstrong Watson se rozhodla vypořádat se přímo s těmito záležitostmi s pomocí společnosti Canon. Přijetím inovativních změn v tiskové infrastruktuře zvýšila produktivitu, výrazně zesílila zabezpečení a snížila požadavky na oddělení IT týkající se tisku o 50 %.

Nejde jen o úspory a bezpečnost

Pomocí řízených tiskových služeb společnosti Canon můžete zvýšit produktivitu, měnit tiskové návyky a také zmenšit svou „uhlíkovou stopu“.

V oddělení IT si Paul Cullen rychle všiml také velkých změn, včetně 50% poklesu žádostí zaměstnanců týkajících se problémů souvisejících s tiskem a skenováním.

„Místo trávení času řešením řady různých problémů s několika dodavateli máme jediné číslo do ústředí společnosti Canon, na které voláme v případě problémů s hardwarem a softwarem.“

Armstrong Watson, Velká Británie

Poslechněte si názory našich zákazníků