Odstraňte neefektivnosti

Co je pro vás pouhým tiskem, je pro nás zajištěním vyšší produktivity.

V dnešní nejisté ekonomické situaci čelíte řadě klíčových výzev, mezi které patří racionalizace dodavatelů, omezování výdajů na objednávkách a fakturách a snižování celkových nákladů.

A i když většina firem vnímá důležitost dokumentů a tiskové komunikace, jen málo z nich si uvědomuje výši nákladů na tuto oblast a možné neefektivnosti.

Společnost Imagination se rozhodla podívat se blíže na tuto oblast s pomocí řízených tiskových služeb společnosti Canon. Zásluhou přijetí přístupu zadat řízení tiskové infrastruktury externímu dodavateli se jim podařilo snížit plýtvání až o 50 % a o dvě třetiny redukovat tiskové vybavení.

Nejde jen o úspory

Pomocí řízených tiskových služeb společnosti Canon můžete zvýšit produktivitu, zvýšit zabezpečení dokumentů a zmenšit svou „uhlíkovou stopu“.

„Získali jsme v mnoha ohledech. Podstatně se snížily náklady související s tiskem, což má významný dopad na naše konečné výsledky. Máme daleko méně zařízení, která jsou však flexibilnější a odolnější, a máme správné stroje na správných místech.“

Imagination, Velká Británie

Poslechněte si názory našich zákazníků