ABC- Hero1

Řešení B&IS (Business & Innovation Scan) od společnosti Canon podpořilo expanzi firmy Ritz do sektoru využití různých médií

DWF-logo.jpg

Společnost Ritz, švýcarský poskytovatel tiskových služeb, přijala důležitá opatření, aby zareagovala na měnící se komunikační trh a vzrůstající oblíbenost online kanálů a digitálních platforem.

Výsledky

Částečná změna značky odrážející nové služby

Částečná změna značky odrážející nové služby

Úspěšná propagace nabídky napříč různými médii prostřednictvím kampaně zaměřené na klienty v několika médiích

Úspěšná propagace nabídky napříč různými médii prostřednictvím kampaně zaměřené na klienty v několika médiích

Byla uskutečněna první kampaň napříč různými médii pro zákazníky společnosti Ritz

Byla uskutečněna první kampaň napříč různými médii pro zákazníky společnosti Ritz

Ritz-objective

Úkol

Přizpůsobit se modernímu komunikačnímu prostředí rozšířením online služeb.

Výzvy

• Klesající objem tisku

• Složitá situace při snaze obstát na vysoce konkurenčním trhu

• Neschopnost splnit požadavky zákazníků na online služby

Ritz-spare

Přístup

• V roce 2013 na akci pro zákazníky nabídla společnost Canon firmě Ritz řešení B&IS (Business & Innovation Scan).

• V rámci řešení B&IS se v roce 2014 uskutečnilo šetření, které klientovi poskytlo jasný přehled o stávajícím obchodním modelu, včetně analýzy marketingové strategie.

• V roce 2015 výsledky inspirovaly změnu obchodního modelu, včetně přidání služeb napříč médii a změny obchodní strategie s podporou společnosti Canon.

• Společnost Canon podpořila firmu Ritz při propagaci nových služeb napříč médii zákazníkům.