Společnosti General-Anzeiger a Canon

Produkční oddělení bonnského deníku General-Anzeiger našlo prostřednictvím tiskáren imagePROGRAF iPF710 řešení svých potíží s nátiskem.

Časté potíže
V bonnském deníku General-Anzeiger docházelo, stejně jako v mnoha jiných denících, ke stále se opakujícím potížím; nátisky na běžný papír nebo speciální novinový nátiskový papír neodpovídaly konečnému tiskovému rozvržení. S pomocí tiskárny Canon imagePROGRAF iPF710 a RIPu EFI ColorProof ale nalezli přijatelné řešení.

Přesné barevné nátisky
Řešení společnosti Canon deníku General-Anzeiger umožňuje efektivněji reagovat na stále se zvyšující požadavky zákazníků na barevnou reprodukci v reklamách a tištěných materiálech. Zákaznické grafiky jsou v novinových nátiscích reprodukovány tak přesně, že zcela odpovídají konečnému tiskovému rozvržení. Nátisky jsou tím ve výsledku závazné pro obě zúčastněné strany.

„Inkousty na bázi barviva používané tiskárnou iPF710 jsou zvláště vhodné; mají totiž daleko větší barevný prostor než ekvivalentní inkousty na bázi pigmentu. Byl to jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli pro tiskárnu Canon,“ říká Thomas Köhns. 

 

Stáhnout případovou studii společnosti General-Anzeiger