VarioPrint 6320 Ultra+ Specifikace

DESCRIPTION

Technologie vytváření obrazu

Technologie Gemini pro okamžitý oboustranný tisk, technologie Advanced Active Registration, logika výběru papíru

TONER

Rozlišení tiskové jednotky

LED, 600 × 1 200 dpi, 85/106/125/141/180 lpi

RYCHLOST TISKU

Rychlost tisku

VarioPrint 6320 Ultra+/TP+: A4: 314 stran / A3: 168 stran¹²


VarioPrint 6250 Ultra+/TP+/MICR+: A4: 250 stran / A3: 132 stran¹²


VarioPrint 6200 Ultra+/TP+/MICR+: A4: 200 stran / A3: 106 stran¹²


VarioPrint 6160 Ultra+/TP+/MICR+: A4: 170 stran / A3: 88 stran¹²

RECOMMENDED MONTHLY PRINT VOLUME ( A4)

Maximální měsíční objem tisku (A4)

VarioPrint 6320 Ultra+/TP+: 1 000 000 až 10 000 000


VarioPrint 6250 Ultra+/TP+/MICR+: 750 000 až 8 000 000


VarioPrint 6200 Ultra+/TP+/MICR+: 500 000 až 5 000 000


VarioPrint 6160 Ultra+/TP+/MICR+: 300 000 až 2 500 000

OBECNÉ INFORMACE

Obsluha uživatelem

Intuitivní 15palcová barevná dotyková obrazovka s vysokým rozlišením

FRONT-TO-BACK REGISTRATION TOLERANCE

Rozměry hlavní jednotky (Š × H × V)

1 443 × 1 070 × 1 204 mm

Hmotnost hlavní jednotky

760 kg

PROSTŘEDÍ

Hladina akustického výkonu

Pohotovostní režim: 58 dB


Tiskový režim: 78 dB

POWER REQUIREMENT

Spotřeba energie

Pohotovostní režim: 1 kW


VarioPrint 6320 Ultra+/ TP+: 4,9 kW


VarioPrint 6250 Ultra+/TP+/MICR+: 4,4 kW


VarioPrint 6200 Ultra+/TP+/MICR+: 4,3 kW


VarioPrint 6160 Ultra+/TP+/MICR+: 4,0 kW

PRINT GUARD - DODATEČNÁ OCHRANA TISKU

Základní informace

Jednotka za fixační jdnotkou pro řadu VarioPrint 6000 MICR+ a volitelně pro řadu VarioPrint 6000 TP+

Rozměry (Š × H × V)

750 × 850 × 1 200 mm

Hmotnost

178 kg

MANIPULACE S PAPÍREM

Vstup papíru

Standardní: modul papíru se 4 zásobníky papíru (2× 1 700 listů + 2× 600 listů)


Doplňkový: druhý a třetí modul papíru

Maximální kapacita papíru

24 000 listů ze 4 standardních a 8 volitelných zásobníků papíru (média o gramáži 80 g/m²)


Možnost dvojitého zásobníku papíru pro zvýšení kapacity vstupu papíru formátu A4

Gramáž papíru

Automatické zjištění jazyka pro PostScript, PDF a PCL 6

Velikost papíru

203 × 203 mm až 350 × 500 mm, Statement (178 × 252 mm)

STANDARDNÍ MODUL PAPÍRU

Zásobníky papíru

2 × 600 listů, 2 × 1 700 listů (80 g/m²)

Kapacita pro standardní papír

4 600 listů

Velikost papíru

203 × 203 mm až 488 × 320 mm, Statement (178 × 252 mm), volitelně 350 × 500 mm (pevná)

Rozměry (Š × H × V)

940 × 716 × 1 150 mm

Hmotnost

180 kg

DOPLŇKOVÝ MODUL PAPÍRU

Popis

Vedle standardního modulu papíru lze připojit další dva moduly papíru

Zásobníky papíru

2 × 600 listů, 1 × 1 700 listů (80 g/m²) pro každý modul papíru

Maximální kapacita papíru

15 600 listů (2 moduly papíru)

Velikost papíru

203 × 203 mm až 488 × 320 mm, Statement (178 × 252 mm), volitelně 350 × 500 mm (pevná)

Rozměry (Š × H × V)

940 × 716 × 1 150 mm

Hmotnost

180 kg

MODUL VSTUPNÍHO ROZHRANÍ

Rozměry (Š × H × V)

470 × 1 060 × 1 150 mm

Hmotnost

100 kg

VELKOKAPACITNÍ ODKLÁDACÍ ZÁSOBNÍK

Popis

Lze připojit tři velkokapacitní odkládací zásobníky

Stohy papíru

2 × 3 000 listů (80 g/m²) pro každý odkládací zásobník

Velikost papíru

203 × 203 mm až 330 × 500 mm, volitelně 178 × (203 mm až 320 mm)

Maximální kapacita papíru

18 000 listů (3 odkládací zásobníky)

Rozměry (Š × H × V)

1 154 × 850 × 1 150 mm, 1 154 × 850 × 1 928 mm (včetně finišeru sad)

Hmotnost

178 kg (290 kg včetně finišeru sad)

Funkce

Tisk na záložky oddělovacích listů, výstup OEM pro konečné úpravy prováděné třetí stranou

DOPLŇKOVÝ FINIŠER

Popis

Doplňkový sešívací a stohovací finišer v kombinaci s velkokapacitním odkládacím zásobníkem

Výstupní kapacita

4 000 listů (80 g/m², A4)

Kapacita sešívání

100 listů (80 g/m²)

Velikost papíru

208 × 275 mm až 220 × 306 mm

Sešívání

Sešívání v rohu, dvoustranné sešívání

Polohy sešití

Na výšku, na šířku, kniha

Funkce

Volitelné krátké svorky pro 50 listů

ŘÍDICÍ JEDNOTKA

Popis

Řídicí jednotka PRISMAsync typu T20 iBase

HARD DISK

Rozhraní

10/100 MB, 1GB Ethernet

Jazyk pro popis stránky

PostScript 3 (standardní), PDF, PCL 5e / PJL, PCL 6, IPDS

FONTS

Protokoly

TCP/IP, IPP, SMB, LPR/LPD, soketový tisk, SNMP (MIB II, databáze MIB tiskáren, databáze MIB pro sledování úloh)

PRACOVNÍ PROCES

Pracovní proces

Automatické zjištění jazyka pro PostScript, PDF a PCL 6


Okamžité přepnutí z IPDS nebo PCL 5e / PJL na PostScript 3, PDF nebo PCL 6


Proudové zpracování pro všechny jazyky PDL


Software Xerox DigiPath®/FreeFlow a podpora lístků úloh pomocí softwaru DPlink


Podpora připojení k softwaru Kodak SmartBoard® pomocí softwaru KDKlink

SOFTWARE PRISMA®

Software PRISMA®

PRISMAaccess, PRISMAprepare, PRISMAproduction, PRISMAsatellite for ERP, PRISMAspool, DPconvert, VPconvert, MeterManager

JEDNOTKA PRO VYTVÁŘENÍ BROŽUR (BLM200)

Kapacita sešívání

2 až 25 listů (média o gramáži 80 g/m²)

Výstupní kapacita na unášecím pásu

Závisí na tloušťce brožur: až 100 brožur; k dispozici je doplňkový odkládací zásobník s unášecím pásem


Unášecí pás podporuje neomezené stohování dopravením brožur do externí záchytné přihrádky

Gramáž papíru

Stránky brožur: 60 až 300 g/m²


Obálka brožur: až 300 g/m²

Minimální velikost papíru

203 × 248 mm

Maximální velikost papíru

320 × 470 mm

Rozměry (Š × H × V) a hmotnost jednotky

1 540 × 680 × 1 135 mm, 150 kg

Požadované napájení

240 V, 7 A

Funkce

Sedlové sešívání pomocí zásobníků svorek, skládání napůl (1 list)

Doplňky

Modul pro oříznutí přední strany, modul pro křížové skládání, otáčecí jednotka pro maximalizaci produktivity produkce brožur formátu A5, odkládací zásobník s unášecím pásem až pro 400 brožur

JEDNOTKA PRO VYTVÁŘENÍ BROŽUR (BLM550)

Kapacita sedlového sešívání

2 až 50 listů (média o gramáži 80 g/m²), 2 až 55 listů (média o gramáži 70 g/m²)

Výstupní kapacita na unášecím pásu

Závisí na tloušťce brožur: až 35 brožur; k dispozici je doplňkový odkládací zásobník knih


Unášecí pás podporuje neomezené stohování dopravením brožur do externí záchytné přihrádky

Gramáž papíru

Stránky brožur: 70 až 250 g/m²


Obálka brožur: až 250 g/m²

Minimální velikost papíru

203 × 203 mm

Maximální velikost papíru

320 × 488 mm

Rozměry (Š × H × V) a hmotnost jednotky

1 675 × 1 870 × 1 330 mm, 700 kg

Požadované napájení

240 V, 4 A

Funkce

Sedlové sešívání: až 6 spon na brožuru, skládání napůl (1 list), oříznutí přední strany, vytvoření hranatého hřbetu, otáčecí jednotka pro maximalizaci produktivity při vytváření brožur formátu A5

Doplňky

Odkládací zásobník knih pro produkční prostředí:


Kapacita pro stohování je 930 mm, což znamená přibližně:


– 400 brožur s 10 listy / 40 stránkami (2mm hřbet)


– 175 brožur s 25 listy / 100 stránkami (5mm hřbet)


– 80 brožur s 50 listy / 200 stránkami (10mm hřbet)


Odkládací zásobník knih zakoupený se systémem BLM550 je označován jako BLM550 PRO

Poznámka pod čarou

¹ Rychlost tisku závisí na kvalitě médií


² Zařízení je vybaveno trvalou nebo dočasnou aktualizací rychlosti