Podmínky

Podmínky tříleté záruky

Organizátor

1. Akci organizuje společnost Canon Europa N.V. se sídlem na adrese Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nizozemsko (dále jen „Canon“).


Nabídka

2. Pro níže uvedené vybrané produkty značky Canon („produkty zařazené do propagační akce“) tato nabídka tříleté záruky („nabídka záruky“) zahrnuje buď:

o Roční prodloužení platné komerční dvouleté záruky Canon – Evropský záruční systém („ EWS “).
o Rozšíření záruky na servis a roční prodloužení platné záruky EWS .
o U tiskáren PIXMA řady G se jedná o roční prodloužení příslušné dvouleté komerční záruky společnosti Canon nebo po tisku 30 000 stran podle toho, co nastane dříve.
V případě tiskáren PIXMA G640 a G540 se bude jednat buď o roční prodloužení, nebo o tisk 10 000 stran, podle toho, co nastane dříve.

3. S výjimkou případů zde výslovně pozměněných (prostřednictvím prodloužení, případně rozšíření) se budou na záruční služby poskytované v rámci této nabídky záruky vztahovat platné podmínky EWS . V případě že se podmínky služeb poskytovaných v rámci této nabídky záruky a podmínky záruky EWS liší, mají přednost podmínky této nabídky záruky.


Účastníci

4. Tato nabídka záruky je dostupná pouze koncovým uživatelům (firmám nebo jednotlivcům) (dále jen „účastníci“ nebo „účastník“). Distributoři a prodejci jsou z této nabídky vyloučeni a nemohou ani vznést nárok jménem svých zákazníků.

5. Všem účastníkům musí být 18 let nebo více.

6. U všech účastníků se předpokládá, že souhlasí s dodržováním těchto podmínek.


Produkty nabídky

7. Vybrané produkty společnosti Canon, na které se vztahuje tato nabídka záruky (dále jen „produkty nabídky“), a příslušná nabídka záruky jsou uvedeny v seznamu produktů nabídky v dodatku 1 těchto podmínek. Společnost Canon bude produkty ze seznamu produktů nabídky přidávat nebo odebírat. Nejnovější informace o produktech zahrnutých do této nabídky záruky najdete na stránce nabídky a v dodatku 1 k těmto podmínkám.


DODATEK 1


Seznam produktů v nabídce


Skupina produktů Zařízení / Tiskárna Akční nabídka Služby v rámci propagační záruky
PIXMA G540 Rozšíření Předání do servisního střediska
G640 Předání do servisního střediska
G1420 Předání do servisního střediska
G1430 Předání do servisního střediska
G2420 Předání do servisního střediska
G2430 Předání do servisního střediska
G2460 Předání do servisního střediska
G2470 Předání do servisního střediska
G3411 Předání do servisního střediska
G3420 Předání do servisního střediska
G3430 Předání do servisního střediska
G3460 Předání do servisního střediska
G3470 Předání do servisního střediska
G4411 Předání do servisního střediska
G4470 Předání do servisního střediska
GM2040 Předání do servisního střediska
GM4040 Předání do servisního střediska
G5040 Předání do servisního střediska
G6040 Předání do servisního střediska
G7040 Předání do servisního střediska
MAXIFY MB2150 Rozšíření a prodloužení Výměna v místě instalace
MB2155 Výměna v místě instalace
MB2750 Výměna v místě instalace
MB2755 Výměna v místě instalace
GX1050 Výměna v místě instalace
GX2050 Výměna v místě instalace
GX3040 Výměna v místě instalace
GX4040 Výměna v místě instalace
GX5040 Výměna v místě instalace
GX6040 Výměna v místě instalace
GX7040 Výměna v místě instalace
iB4150 Rozšíření Výměna v místě instalace
MB5150 Výměna v místě instalace
MB5155 Výměna v místě instalace
MB5450 Výměna v místě instalace
MB5455 Výměna v místě instalace
MAXIFY GX1040 Výměna v místě instalace
MAXIFY GX2040 Výměna v místě instalace
i-SENSYS LBP243dw Rozšíření Oprava v místě instalace
LBP246dw Oprava v místě instalace
LBP631Cw Oprava v místě instalace
LBP633Cdw Oprava v místě instalace
LBP673Cdw Oprava v místě instalace
LBP732Cdw Oprava v místě instalace
MF453dw Oprava v místě instalace
MF455dw Oprava v místě instalace
MF461dw Oprava v místě instalace
MF463dw Oprava v místě instalace
MF465dw Oprava v místě instalace
MF552dw Oprava v místě instalace
MF553dw Oprava v místě instalace
MF651Cw Oprava v místě instalace
MF655Cdw Oprava v místě instalace
MF657Cdw Oprava v místě instalace
MF752Cdw Oprava v místě instalace
MF754Cdw Oprava v místě instalace
MF842Cdw Oprava v místě instalace
imageFORMULA P-208II Rozšíření Předání do servisního střediska
P215II Předání do servisního střediska
R10 Předání do servisního střediska
R30 Předání do servisního střediska
R40 Předání do servisního střediska
RS40 Předání do servisního střediska
DR-F120 Předání do servisního střediska


8. Všechny produkty nabídky musí být nové a originální produkty značky Canon, které prodejcům dodaly a distribuovaly společnosti skupiny Canon se sídlem v Evropském hospodářském prostoru (EHP) nebo ve Švýcarsku. Ověřte si u prodejce, že je tato podmínka splněna, jinak nelze akce využít. Podmínky této propagační akce nesplňují produkty zakoupené z druhé ruky, renovované či repasované produkty nebo produkty, které jsou padělané nebo jakkoli porušují práva na duševní vlastnictví společností skupiny Canon (zejména paralelního nebo také šedého importu). Více o paralelním importu se dozvíte kliknutím sem .

9. Žádosti účastníků, kteří nakupují hromadně (více než 25 produktů nabídky na účastníka), nejsou pro účast v této propagační akci způsobilé.


Období nabídky

10. Tato nabídka záruky je nyní trvalá. Produkty nabídky musí být zaregistrovány do 30 dní od zakoupení podle platného dokladu o nákupu. Pokud chcete produkt nabídky zaregistrovat, odešlete svoji žádost v souladu s pokyny v těchto podmínkách.


Oblasti nabídky

11. Produkty nabídky musí být zakoupeny u prodejců sídlících nebo z internetového obchodu s doménou nebo sídlícího v níže uvedených oblastech (dále jen „oblasti nabídky“). Produkty nabídky je rovněž nutné zaregistrovat na adresu nacházející se v oblastech nabídky.

Oblasti nabídky jsou: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie.


Jak zaregistrovat produkt a zažádat o nabídku záruky

12. Pokud účastníci chtějí zažádat o nabídku záruky, musejí správně vyplnit a odeslat online formulář žádosti a zaregistrovat tak produkt nabídky (včetně zadání jeho platného sériového čísla*), a to do třiceti dní od nákupu produktu . Žádosti přijaté po uplynutí 30 dní od nákupu produktu nabídky nebudou společností Canon přijaty. Účastník musí naskenovat a nahrát platný doklad o nákupu (například kopii účtenky nebo potvrzení o online objednávce a platbě, včetně DPH) a přiložit jej k online formulář žádosti. Upozorňujeme, že potvrzení o expedici nelze uznat jako platný doklad o nákupu.

* Potřebujete-li pomoci s nalezením sériového čísla, klikněte sem .

13. Po ověření žádosti obdrží účastníci e-mailem s potvrzením, že žádost byla přijata a produkt byl zaregistrován. Pokud účastník takový e-mail neobdrží do 8 pracovních dní od odeslání žádosti, obraťte se na naši telefonickou podporu pro žádosti na čísle +31(0)20 721 9103. E-mail s potvrzením si pečlivě uschovejte, protože může být vyžadován jako potvrzení platnosti vašeho nároku v případě, pokud budete chtít získat záruční služby.

14. Společnost Canon si vyhrazuje právo neuznat jakoukoli neúplnou, chybnou nebo neopodstatněnou žádost.


Zřeknutí se odpovědnosti

15. V maximální možné míře povolené zákonem nenese společnost Canon odpovědnost za jakékoliv ztráty, škody nebo zranění jakékoliv povahy, které utrpěl účastník v rámci této propagační akce. Nicméně tyto podmínky nevylučují ani neomezují odpovědnost společnosti Canon za osobní zranění nebo smrt způsobené prokázaným zanedbáním ze strany zaměstnanců nebo jednatelů společnosti Canon.

16. Společnost Canon si vyhrazuje právo prověřovat jakékoli žádosti pro zajištění dodržování těchto podmínek a vyžádat si další informace a podpůrné dokumenty. Společnost Canon si vyhrazuje právo vyloučit nároky nebo účastníky, pokud má podezření, že je akce jakkoli zneužívána. Rozhodnutí společnosti Canon ve věci této akce jsou konečná a nebude o nich vedena žádná korespondence.

17. Produkty nabídky budou k dispozici pouze do vyprodání zásob. Společnost Canon nenese zodpovědnost za selhání prodejců při realizaci objednávek produktů nabídky během období nabídky.

18. Společnost Canon si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit platnost, upravit a/nebo změnit tuto nabídku bez vzniku jakýchkoliv závazků, ale vždy se bude snažit minimalizovat dopad na účastníky, aby nedošlo k nepatřičnému nedorozumění.


Ochrana osobních údajů

19. Společnost Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB je správcem dat ve vztahu ke všem osobním údajům poskytnutým účastníky. Všechny osobní údaje, které nám budou předány, budou zpracovávány společností Interpay Sales Promotions Ltd, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irsko za účelem správy této nabídky. Poskytnuté osobní údaje jsou uchovávány bezpečným způsobem a mohou být předány zabezpečenému serveru mimo EHP.

20. Na osobní údaje účastníků se vztahují zásady ochrany osobních údajů firem a spotřebitelů společnosti Canon, které jsou k dispozici na stránce /privacy-policy/ .


Jak zažádat o služby nabídky záruky

21. Pokud budou účastníci po ověření žádosti potřebovat získat služby pro prodlouženou nebo rozšířenou záruku poskytované prostřednictvím této nabídky, musejí se obrátit na příslušné místní centrum technické podpory společnosti Canon a být připraveni:

a. poskytnout úplný název modelu a sériové číslo* zařízení nebo tiskárny,
b. v případě potřeby potvrdit operační systém, který je nainstalován v jejich počítači,
c. potvrdit své kontaktní údaje, adresu zařízení nebo tiskárny a svou e-mailovou adresu,
d. poskytnout doklad o zakoupení produktu a aktivované záruce poskytované v rámci nabídky, podle potvrzení, které obdrželi elektronickou poštou po online registraci pro záruku,
. poskytnout srozumitelný popis závady a provést na požádání jakoukoli diagnostiku,
f. splnit veškeré opodstatněné pokyny od centra technické podpory, které účastníkovi umožní získat záruční službu.

* Potřebujete-li pomoci s nalezením sériového čísla, klikněte sem .


Právo a jurisdikce

22. V míře povolené zákonem se budou tato nabídka, tyto podmínky a jakékoliv případné spory, které z nich vyplývají nebo s nimi souvisejí, řídit a interpretovat v souladu se zákony Anglie a Walesu a budou podléhat nevýhradní jurisdikci soudů Anglie a Walesu.

23. Pro tuto nabídku budou platit zákony země vašeho trvalého bydliště a jako spotřebitel budete možná mít právo vést soudní řízení ve vašem jazyce a u vašich místních soudů. Místní spotřebitelské organizace vám mohou sdělit, jaká máte práva. Tyto podmínky a ustanovení neomezují žádná práva stanovená zákonem, která mohou být použitelná.