Podmínky

Podmínky tříleté záruky

Organizátor

1. Akci organizuje společnost Canon Europa N.V. se sídlem na adrese Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nizozemsko (dále jen „Canon“).


Nabídka 


2. Pro níže uvedené vybrané produkty značky Canon („produkty zařazené do propagační akce“) tato nabídka tříleté záruky („nabídka záruky“) zahrnuje buď:

o Dvouleté prodloužení platné komerční záruky Canon – Evropský záruční systém („EWS“); nebo

o Rozšíření záruky na servis a dvouleté prodloužení platné záruky EWS.

3. S výjimkou případů zde výslovně pozměněných (prostřednictvím prodloužení, případně rozšíření) se budou na záruční služby poskytované v rámci této nabídky záruky vztahovat platné podmínky EWS. V případě že se podmínky služeb poskytovaných v rámci této nabídky záruky a podmínky záruky EWS liší, mají přednost podmínky této nabídky záruky.

Účastníci

4. Tato nabídka záruky je dostupná pouze koncovým uživatelům (firmám nebo jednotlivcům) (dále jen „účastníci“ nebo „účastník“). Distributoři a prodejci jsou z této nabídky vyloučeni a nemohou ani vznést nárok jménem svých zákazníků.

5. Všem účastníkům musí být 18 let nebo více.

6. U všech účastníků se předpokládá, že souhlasí s dodržováním těchto podmínek.

Produkty nabídky

7. Vybrané produkty společnosti Canon, na které se vztahuje tato nabídka záruky (dále jen „produkty nabídky“), a příslušná nabídka záruky jsou uvedeny v seznamu produktů nabídky v dodatku 1 těchto podmínek. Společnost Canon bude produkty ze seznamu produktů nabídky přidávat nebo odebírat. Nejnovější informace o produktech zahrnutých do této nabídky záruky najdete na stránce nabídky a v dodatku 1 k těmto podmínkám.DODATEK 1


Seznam produktů v nabídce


Skupina produktů
Zařízení / Tiskárna
Akční nabídka
Služby v rámci propagační záruky
MAXIFY
MB2150
Rozšíření a prodloužení
Výměna v místě instalace
MB2155
Výměna v místě instalace
MB2750Výměna v místě instalace
MB2755
Výměna v místě instalace
MB5150
Rozšíření
Výměna v místě instalace
MB5155
Výměna v místě instalace
MB5450
Výměna v místě instalace
MB5455
Výměna v místě instalace
iB4150
Výměna v místě instalace
i-SENSYS
LBP212dw
Rozšíření
Oprava v místě instalace
LBP214dw
Oprava v místě instalace
LBP223dw
Oprava v místě instalace
LBP226dw
Oprava v místě instalace
LBP228x
Oprava v místě instalace
LBP611Cn
Rozšíření a prodloužení
Výměna v místě instalace
LBP613Cdw
Rozšíření
Oprava v místě instalace
LBP621Cw
Rozšíření a prodloužení
Výměna v místě instalace
LBP623Cdw
Rozšíření
Oprava v místě instalace
LBP653Cdw
Oprava v místě instalace
LBP663Cdw
Oprava v místě instalace
LBP664Cx
Oprava v místě instalace
MF421dw
Oprava v místě instalace
MF426dw
Oprava v místě instalace
MF428x
Oprava v místě instalace
MF429x
Oprava v místě instalace
MF443dw
Oprava v místě instalace
MF445dw
Oprava v místě instalace
MF446x
Oprava v místě instalace
MF449x
Oprava v místě instalace
MF522x
Oprava v místě instalace
MF525x
Oprava v místě instalace
MF542x
Oprava v místě instalace
MF543x
Oprava v místě instalace
MF631Cn
Oprava v místě instalace
MF633Cdw
Oprava v místě instalace
MF635Cx
Oprava v místě instalace
MF641Cw
Oprava v místě instalace
MF643Cdw
Oprava v místě instalace
MF645Cx
Oprava v místě instalace
MF732Cdw
Oprava v místě instalace
MF734Cdw
Oprava v místě instalace
MF735Cx
Oprava v místě instalace
MF742Cdw
Oprava v místě instalace
MF744Cdw
Oprava v místě instalace
MF746Cx
Oprava v místě instalace
imageFORMULA
P-208II
Rozšíření
Předání do servisního střediska
P215II
Předání do servisního střediska
DR-F120
Předání do servisního střediska
imageRUNNER
iR C1225iF
Rozšíření
Oprava v místě instalace


8. Všechny produkty nabídky musí být nové a originální produkty značky Canon, které prodejcům dodaly a distribuovaly společnosti skupiny Canon se sídlem v Evropském hospodářském prostoru (EHP) nebo ve Švýcarsku. Ověřte si u prodejce, že je tato podmínka splněna, jinak nelze akce využít. Podmínky této propagační akce nesplňují produkty zakoupené z druhé ruky, renovované či repasované produkty nebo produkty, které jsou padělané nebo jakkoli porušují práva na duševní vlastnictví společností skupiny Canon (zejména paralelního nebo také šedého importu). Více o paralelním importu se dozvíte kliknutím sem.

9. Žádosti účastníků, kteří nakupují hromadně (více než 25 produktů nabídky na účastníka), nejsou pro účast v této propagační akci způsobilé.

Období nabídky


10. Tato nabídka záruky je nyní trvalá. Produkty nabídky musí být zaregistrovány do 30 dní od zakoupení podle platného dokladu o nákupu. Pokud chcete produkt nabídky zaregistrovat, odešlete svoji žádost v souladu s pokyny v těchto podmínkách.

Oblasti nabídky

11. Produkty nabídky musí být zakoupeny u prodejců sídlících nebo z internetového obchodu s doménou nebo sídlícího v níže uvedených oblastech (dále jen „oblasti nabídky“). Produkty nabídky je rovněž nutné zaregistrovat na adresu nacházející se v oblastech nabídky.

Oblasti nabídky jsou: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie.

Jak zaregistrovat produkt a zažádat o nabídku záruky

12. Pokud účastníci chtějí zažádat o nabídku záruky, musejí správně vyplnit a odeslat online formulář žádosti a zaregistrovat tak produkt nabídky (včetně zadání jeho platného sériového čísla*), a to do třiceti dní od nákupu produktu. Žádosti přijaté po uplynutí 30 dní od nákupu produktu nabídky nebudou společností Canon přijaty. Účastník musí naskenovat a nahrát platný doklad o nákupu (například kopii účtenky nebo potvrzení o online objednávce a platbě, včetně DPH) a přiložit jej k online formulář žádosti. Upozorňujeme, že potvrzení o expedici nelze uznat jako platný doklad o nákupu.

* Potřebujete-li pomoci s nalezením sériového čísla, klikněte sem.

13. Po ověření žádosti obdrží účastníci e-mailem s potvrzením, že žádost byla přijata a produkt byl zaregistrován. Pokud účastník takový e-mail neobdrží do 8 pracovních dní od odeslání žádosti, obraťte se na naši telefonickou podporu pro žádosti na čísle +44 (0) 207 660 0186. E-mail s potvrzením si pečlivě uschovejte, protože může být vyžadován jako potvrzení platnosti vašeho nároku v případě, pokud budete chtít získat záruční služby.

14. Společnost Canon si vyhrazuje právo neuznat jakoukoli neúplnou, chybnou nebo neopodstatněnou žádost.

Zřeknutí se odpovědnosti

15. V maximální možné míře povolené zákonem nenese společnost Canon odpovědnost za jakékoliv ztráty, škody nebo zranění jakékoliv povahy, které utrpěl účastník v rámci této propagační akce. Nicméně tyto podmínky nevylučují ani neomezují odpovědnost společnosti Canon za osobní zranění nebo smrt způsobené prokázaným zanedbáním ze strany zaměstnanců nebo jednatelů společnosti Canon.

16. Společnost Canon si vyhrazuje právo prověřovat jakékoli žádosti pro zajištění dodržování těchto podmínek a vyžádat si další informace a podpůrné dokumenty. Společnost Canon si vyhrazuje právo vyloučit nároky nebo účastníky, pokud má podezření, že je akce jakkoli zneužívána. Rozhodnutí společnosti Canon ve věci této akce jsou konečná a nebude o nich vedena žádná korespondence.

17. Produkty nabídky budou k dispozici pouze do vyprodání zásob. Společnost Canon nenese zodpovědnost za selhání prodejců při realizaci objednávek produktů nabídky během období nabídky.

18. Společnost Canon si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit platnost, upravit a/nebo změnit tuto nabídku bez vzniku jakýchkoliv závazků, ale vždy se bude snažit minimalizovat dopad na účastníky, aby nedošlo k nepatřičnému nedorozumění.

Ochrana osobních údajů

19. Společnost Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB je správcem dat ve vztahu ke všem osobním údajům poskytnutým účastníky. Všechny osobní údaje, které nám budou předány, budou zpracovávány společností Interpay Sales Promotions Ltd, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irsko za účelem správy této nabídky. Poskytnuté osobní údaje jsou uchovávány bezpečným způsobem a mohou být předány zabezpečenému serveru mimo EHP.

20. Na osobní údaje účastníků se vztahují zásady ochrany osobních údajů firem a spotřebitelů společnosti Canon, které jsou k dispozici na adrese https://www.canon-europe.com/privacy-policy/

Jak zažádat o služby nabídky záruky

21. Pokud budou účastníci po ověření žádosti potřebovat získat služby pro prodlouženou nebo rozšířenou záruku poskytované prostřednictvím této nabídky, musejí se obrátit na příslušné místní centrum technické podpory společnosti Canon a být připraveni:

a. poskytnout úplný název modelu a sériové číslo* zařízení nebo tiskárny,
b. v případě potřeby potvrdit operační systém, který je nainstalován v jejich počítači,
c. potvrdit své kontaktní údaje, adresu zařízení nebo tiskárny a svou e-mailovou adresu,
d. poskytnout doklad o zakoupení produktu a aktivované záruce poskytované v rámci nabídky, podle potvrzení, které obdrželi elektronickou poštou po online registraci pro záruku,
. poskytnout srozumitelný popis závady a provést na požádání jakoukoli diagnostiku,
f. splnit veškeré opodstatněné pokyny od centra technické podpory, které účastníkovi umožní získat záruční službu.

* Potřebujete-li pomoci s nalezením sériového čísla, klikněte sem.

Právo a jurisdikce

22. V míře povolené zákonem se budou tato nabídka, tyto podmínky a jakékoliv případné spory, které z nich vyplývají nebo s nimi souvisejí, řídit a interpretovat v souladu se zákony Anglie a Walesu a budou podléhat nevýhradní jurisdikci soudů Anglie a Walesu.

23. Pro tuto nabídku budou platit zákony země vašeho trvalého bydliště a jako spotřebitel budete možná mít právo vést soudní řízení ve vašem jazyce a u vašich místních soudů. Místní spotřebitelské organizace vám mohou sdělit, jaká máte práva. Tyto podmínky a ustanovení neomezují žádná práva stanovená zákonem, která mohou být použitelná.