Kompletní podmínky akce "Zvažte to!"

1. PRODUKTY ZAPOJENÉ DO AKCE, DOBA TRVÁNÍ AKCE, ÚČASTNÍCI

1.1. Tato promoakce je určena výhradně pro koncové spotřebitele a vztahuje se pouze na uvedené produkty zakoupené v České republice u maloobchodního prodejce uvedeného v přehledu na těchto webových stránkách.
Podmínkou akce je zakoupení vybraného RF objektivu v období od 15. 3. 2023 do 30. 4. 2023 včetně. Seznam RF objektivů, které mohou být zahrnuty do této akce, je následující:

Canon RF 5,2mm F2,8L DUAL FISHEYE
Canon RF 24mm F1.8 MACRO IS STM
Canon RF 35mm F1.8 Macro IS STM
Canon RF 50mm F1.2L USM
Canon RF 50mm F1,8 STM
Canon RF 85mm F1.2L USM
Canon RF 85mm F1.2L USM DS
Canon RF 85mm F2 MACRO IS STM
Canon RF 100mm F2,8L MACRO IS USM
Canon RF 600mm F11 IS STM
Canon RF 800mm F11 IS STM
Canon RF 14-35mm F4L IS USM 
Canon RF 15-35mm f2.8L IS USM
Canon RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM
Canon RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM
Canon RF 24-105mm F4L IS USM
Canon RF 24-70mm F2.8L IS USM
Canon RF 28-70mm F2L USM
Canon RF 24-105mm F4-7.1
Canon RF 24-240mm F4-6.3 IS USM
Canon RF 70-200mm F2.8L IS USM
Canon RF 70-200mm F4L IS USM
Canon RF 100-500mm F4,5-7,1L IS USM
Canon RF 100-400mm F5,6-8 IS USM
Canon RF 16mm F2,8 STM
Canon RF 135mm F1.8 L IS USM 

1.2. Všichni účastníci této promoakce musí být starší 18-ti let a musí být rezidenti Evropského hospodářského prostoru či Švácarska.
1.3. Podmínkou účasti je zakoupení vybraného produktu u vybraných prodejců pouze v České republice. Akce se nevztahuje na produkty zakoupené ve velkoobchodech, u distributorů a jiných prodejců, než uvedených na www.canon.cz/zvazte to.
1.4.Všechny produkty akce musí být nové a originální produkty Canon. Podmínky této akce nesplňují produkty zakoupené z druhé ruky, renovované či repasované produkty nebo produkty, které jsou padělané nebo jakkoli porušují práva na duševní vlastnictví společností skupiny Canon. Produkty akce vrácené (bez prodlení) prodejci nebudou platné pro danou akci a účastníci, kteří si tyto produkty budou nárokovat, poruší pravidla akce. Pokud se společnost Canon dozví o takovém zneužití, může proti případným účastníkům podniknout právní kroky. Všechny produkty akce musí být dodány a distribuovány společností Canon Europa N.V. nebo společnostmi skupiny Canon se sídlem v EHP, Švýcarsku nebo Lichtenštejnsku.

2. JAK SE ZAPOJIT DO PROMOAKCE

2.1. Koncový spotřebitel musí zakoupit vybraný RF objektiv u vybraného partnera a zároveň poskytnout alespoň jeden či více použitých objektivů, které zůstávají v majetku společnosti Canon CZ. Objektivy musí být v použitelném stavu, to znamená, že musí fungovat po nasazení na tělo fotoaparátu.
2.2. Na každý vybraný RF objektiv může být uplatněn pouze 1 nárok na slevu. Slevy není možné sčítat.
2.3. Tuto promoakci nelze kombinovat s žádnou jinou lokální promoakcí.

3. VÝŠE SLEVY

3.1. Výše slevy odpovídá výši váhy odevzdávaného objektivu a to tímto klíčem

Váha odevzdávaného objektivu

Výše slevy

0-650 g

15%

651- 1 499 g

20%

1 500 g+

25%

4. PROMOTÉR

4.1. Promotérem akce je Canon CZ

5. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

5.1. V maximálním možném rozsahu dle zákona nenese společnost Canon odpovědnost za žádné přímé či nepřímé ztráty, škody či zranění jakékoliv povahy, které účastník utrpí v souvislosti se svou účastí v této akci.
5.2. Canon si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit, upravit nebo změnit tuto akci, aniž by z toho pro něj vyplývaly jakékoliv závazky.
5.3. Canon si vyhrazuje právo prověřit jakýkoliv nárok ohledně souladu s těmito podmínkami a vyžádat si dodatečné informace a dokumenty. Canon si vyhrazuje právo vyřadit jakýkoliv nárok či Účastníka z akce, pokud nabude oprávněného podezření, že došlo k jakémukoliv pokusu o zneužití akce. Veškerá rozhodnutí společnosti Canon ohledně této akce jsou konečná a nebudou o nich vedena žádná jednání.

6. DATA

6.1. Všechny vámi vložené osobní údaje budou zpracovány společností Canon CZ za účelem správy této akce a s vaším souhlasem i pro marketingové účely- v případě, že účastník akce vybere tuto možnost a bude si přát dostávat marketingové nabídky od společnosti Canon.
6.2. Pokud si některý účastník nebude přát, aby byly jeho osobní informace použity k marketingovým účelům, nebo si nebude přát, aby ho společnost Canon následně kontaktovala s podobnými nabídkami, je třeba, aby NEZAŠKRTNUL příslušné pole na formuláři podání nároku.