Často kladené dotazy k softwaru PosterArtist

Na této stránce naleznete podrobný seznam otázek a odpovědí týkajících se softwaru PosterArtist Lite.

Je pro software PosterArtist k dispozici příručka s nápovědou?

Software Canon PosterArtist obsahuje příručku s nápovědou, která poskytuje kurzy a informace týkající se obecných i pokročilých operací v softwaru PosterArtist. Disponuje také praktickými funkcemi a online sekcí nejčastějších dotazů. Chcete-li příručku otevřít, v hlavní nabídce softwaru PosterArtist vyberte možnosti Help > Manual (Nápověda > Příručka). Dále ji můžete otevřít klepnutím na tlačítko PosterArtist Manual (Příručka k softwaru PosterArtist) v levém dolním rohu obrazovky.

Jak zkontroluji svoji aktuální verzi softwaru PosterArtist?

Spusťte aktuální verzi softwaru PosterArtist a v nabídce vyberte možnosti Help > About PosterArtist (Nápověda > O softwaru PosterArtist). Zobrazí se číslo verze.

Co je to Stručný návod k používání softwaru PosterArtist a kde jej najdu?

Stručný návod k používání softwaru PosterArtist obsahuje stručné pokyny k použití softwaru PosterArtist v jednom souboru PDF. Chcete-li stručný návod k používání otevřít, na hlavním panelu systému Windows vyberte možnosti Start > Programs > Canon PosterArtist > Quick Guide (Start > Programy > Canon PosterArtist > Stručný návod k používání).

Co je to Průvodce šablonami softwaru PosterArtist a kde jej najdu?

Průvodce šablonami softwaru PosterArtist umožňuje zobrazit veškeré dostupné šablony, fotografie, kliparty, rámečky na fotografie, textovou grafiku a pozadí v jediném souboru PDF. Chcete-li průvodce šablonami otevřít, na hlavním panelu systému Windows vyberte možnosti Start > Programs > Canon PosterArtist > Template Guide (Start > Programy > Canon PosterArtist > Průvodce šablonami).

Které tiskárny můžu používat se softwarem PosterArtist?

Software PosterArtist podporuje následující modely tiskáren Canon imagePROGRAF: řada Canon iPF, W8400 a W6400.

Které operační systémy software PosterArtist podporuje?

Software PosterArtist podporuje následující operační systémy:


Microsoft Windows XP (32bitová verze), Vista, 7, 8, 8.1, 10 (32bitová i 64bitová verze)
Microsoft Windows 7 (32bitová/64bitová verze)
Microsoft Windows Vista (32bitová/64bitová verze)
Microsoft Windows XP Professional / Home Edition (32bitová verze)

Existuje nějaký další doporučený hardware vhodný ke spuštění softwaru PosterArtist?

Doporučené provozní prostředí:


Procesor: Intel Core2 Duo nebo ekvivalentní či rychlejší.
Paměť: 2 GB nebo více (1 GB nebo více pro systém Windows XP).
Volné místo na pevném disku: 1,5 GB (instalace), 20 GB nebo více (spuštění aplikace).
Rozlišení monitoru: 1 024 × 768 pixelů nebo více, grafická karta s 24bitovými barvami nebo lepší.

Na plakátu jsem udělal(a) chybu. Jak můžu akci vrátit zpět?

Svoji poslední akci můžete zrušit klepnutím na tlačítko Undo (Zpět) na hlavním panelu. Vrátit zpět lze několik posledních akcí. Navíc můžete znovu provést akci vrácenou zpět. Stačí na hlavním panelu klepnout na tlačítko Redo (Znovu). Dojde ke zrušení poslední vrácené akce.

Jak můžu tisknout bez ohraničení?

Pokud chcete provést tisk bez ohraničení, pod položkou Paper Options (Možnosti papíru) zaškrtněte políčko u možnosti Borderless Printing (Tisk bez ohraničení). Pokud se šířka role neshoduje s šířkou plakátu, vyberte možnost Fit Long Side to Roll Width (Dlouhou stranu přizpůsobit šířce role) nebo Fit Short Side to Roll Width (Krátkou stranu přizpůsobit šířce role). Pamatujte, že tisk bez ohraničení je dostupný u určitých šířek rolí a není k dispozici pro řezané listy.

Jak můžu zadat konkrétní velikost papíru?

Vámi zvolenou konkrétní velikost papíru můžete zadat na panelu nastavení Paper Options (Možnosti papíru) pod položkou Set Custom Size (Nastavit vlastní velikost).

Jak se používá funkce Variable Printing?

Pokud chcete použít funkci Variable Printing, připravte si data ve formátu aplikace Excel (.xls) nebo CSV (.csv).


Pokud chcete vložit vytvořená data, v kroku 3: Edit (Upravit), na panelu Variable Data (Různá data), zvolte možnost Connect to... (Připojit k...) a vyberte příslušný dokument.

Co je to nastavení okolního světla?

Barva a jas okolního světla se liší v závislosti na faktorech prostředí, jako je poloha (uvnitř nebo venku) nebo osvětlení (zářivka nebo žárovka). Stejný plakát tak může vypadat jinak v závislosti na tom, kde bude vystaven.


Funkce pro nastavení okolního světla umožňují automaticky přizpůsobit barvy podle prostředí, aby barevný tón vytvořeného plakátu odpovídal použitému osvětlení.

Co je to PosterArtist QuickCopy?

PosterArtist QuickCopy je aplikace, která umožňuje tisk zvětšených kopií fotografií a dokumentů pořízených pomocí skeneru značky Canon. Pokud chcete vytvořit plakáty ze zvětšených kopií originálů ve skeneru, stačí v aplikaci PosterArtist QuickCopy klepnout na tlačítko Copy (Kopírovat). Je to stejně jednoduché jako kopírování. Kopírovaný obrázek můžete v softwaru PosterArtist také upravit, abyste jej v budoucnu mohli použít při vytváření plakátů.

Které skenery podporují aplikaci PosterArtist QuickCopy?

Aplikace PosterArtist QuickCopy vyžaduje zařízení řady CanoScan nebo PIXMA MP.


Pokud chcete zjistit podrobnosti o názvech modelů, které podporují aplikaci PosterArtist QuickCopy, obraťte se na svého prodejce nebo na zákaznické služby společnosti Canon.

Pokud vyměním počítač nebo pevný disk, budu muset znovu ověřit svou licenci?

Při výměně počítače nebo pevného disku bude znovu vyžadováno ověření licence.


Je třeba, abyste ještě před ověřením na novém zařízení vrátili svou licenci ze svého starého počítače nebo pevného disku.

Jak můžu vrátit licenci k softwaru PosterArtist?

Na hlavním panelu systému Windows vyberte možnosti Start > Programs > Canon LMS > License Information Management (Start > Programy > Canon LMS > Správa informací o licenci). Klepněte na tlačítko Return (Vrátit).

Pokud pevný disk mého počítače selže, jak můžu vrátit svoji licenci k softwaru PosterArtist, abych mohl(a) software nainstalovat na novém počítači?

Pokud máte původní licenční kód dodaný spolu s disky CD a můžete ověřit své údaje, můžete se za účelem vrácení licence a instalace softwaru na nový počítač obrátit na dodavatele společnosti Canon.

Jak odinstaluji software PosterArtist?

Na hlavním panelu systému Windows vyberte možnosti Start > Programs > Canon PosterArtist > Uninstall PosterArtist (Start > Programy > Canon PosterArtist > Odinstalovat software PosterArtist). Postupujte podle pokynů odinstalačního programu.