Nové možnosti automatizace pro řadu imagePRESS C10010VP pro pokročilé řízení kvality a 100% kontrolu

PRAHA, 17. května 2021 – Společnost Canon Europe dnes představuje dvě nové jednotky, které umožňují vysokou míru automatizace v náročných tiskových prostředích – snímací jednotku a inspekční jednotku pro digitální barevné tiskárny řady imagePRESS C10010VP. Dnešní novinky pomohou zákazníkům působícím v oblasti tiskové produkce trvale dosahovat nejvyšší kvality tištěného výstupu, vyřizovat zakázky za kratší dobu, a to vše v plně automatickém režimu, tedy bez nutnosti manuálního zásahu.

Nová snímací jednotka (Sensing Unit) šetří čas operátora, protože odstraňuje potřebu ručního nastavení a kalibrace. Jednotka sama monitoruje předozadní soutisk a barevnou stálost před i během tisku. V případě potřeby dochází během tisku k automatickým úpravám zajišťujícím nejlepší možný výstup. Zároveň je tak automaticky hlídána konzistentnost úlohy od prvního listu po poslední. Úpravy předozadního soutisku a barevnosti probíhají při tisku v reálném čase, zohledňují používaná média, díky čemuž zdokonalují již tak vysokou úroveň kontroly barev, kterou nabízí technologie Multi D.A.T. Ta je standardní funkcí řady imagePRESS C10010VP.


Pro zákazníky, kteří chtějí omezit ruční kontrolu kvality tisku, představuje nová inspekční jednotka (Inspection Unit) významnou příležitost pro zvýšení efektivity díky automatizaci. Jednotka kontroluje u každé vytištěné stránky, zda nedošlo k problémům (například ke zkreslení) nebo identifikuje vady, jako jsou pruhy a nečistoty na médiu. Zákazníci si mohou navolit odklonění detekované vadné stránky a její automatické opakování tisku, čímž dosáhnou dokonalého výstupu bez snížení produktivity. Alternativně může dojít po chybné stránce pouze k jejímu odklonění bez opětovného tisku, nebo může operátor pouze získat protokol stránek, které nedosahovaly přednastaveného měřítka kvality.


Inspekční jednotka dokáže zaznamenat vady o rozměru pouhých 0,2 mm, aniž by to ovlivnilo produktivitu. Úroveň citlivosti lze přizpůsobit konkrétním potřebám každé úlohy. Provozovatel může definovat až 64 zón na každé stránce, které mají být zkontrolovány podle kontrolních kritérií, každá s devíti možnými úrovněmi citlivosti. Například pro firemní loga, důležitá zobrazení produktů či lidské tváře lze nastavit vyšší standard kvality, a naopak méně detailní kontrolu pro obrázky na pozadí.


Tyto dva nové automatizační moduly lze zvolit jednotlivě, nebo je možné je kombinovat. Jsou rovněž kompatibilní se stávajícími zařízeními řady C10010VP. Oba také mohou být řízeny řadiči PRISMAsync nebo Fiery.


Mathew Faulkner, seniorní marketingový manažer pro region EMEA divize profesionálního tisku společnosti Canon Europe, uvedl: „Řada imagePRESS C10010VP již sama o sobě stanovuje nejvyšší standardy kvality a produktivity a splňuje očekávání i těch nejnáročnějších zákazníků. Tato novinka navíc odstraňuje potřebu jakékoli ruční kalibrace a kontroly, které by vyžadovaly další časovou investici, vizuální kontrolu či subjektivní posuzování. Vývoj těchto možností automatizace ukazuje, že nasloucháme potřebám našich zákazníků a reagujeme na ně.


Víme, jak důležitá je efektivita tiskových zařízení pro naše zákazníky, a proto jim nyní přinášíme možnost tyto procesy kontroly a kalibrace plně automatizovat. Mohou tak mít plnou důvěru v to, že budou schopni produkovat bezchybné tisky. Díky tomu budou moci využít zaměstnance pro jiné činnosti generující přidanou hodnotu a těžit z jejich odborných znalostí. Tyto nové technologie umožní zákazníkům zvýšit produktivitu a ziskovost, minimalizovat nákladné dotisky a plýtvání, zkrátit dobu zpracování zakázky a zaměřit dovednosti zaměstnanců na ty činnosti, které přinášejí největší přidanou hodnotu.“


Další informace o těchto nových pokročilých možnostech automatizace řady imagePRESS C10010VP naleznete zde.