Jak proměnit knihu pomocí udržitelných inovací tisku? Poradí odborníci na Future Book Forum 2021

PRAHA, 11. listopadu 2021 – Pro všechny významné hráče v knižním průmyslu se udržitelnost stává stále důležitějším tématem. Dnes už je jasné, že tento trend bude pokračovat, proto se také podpora udržitelných inovací ve všech oblastech knižního průmyslu – od způsobu výroby, distribuce a přístupu ke knihám až po jejich dopad na náš každodenní život – stala tématem letošního ročníku konference Canon Future Book Forum, která se koná 2. prosince 2021.

  • Virtuální Future Book Forum se uskuteční 2. prosince 2021 od 14:00 do 17:00 SEČ.
  • Téma: Proměna tištěné knihy pomocí udržitelných inovací
  • Odborníci z oboru se podělí o inovativní nápady, jak zvýšit udržitelnost tištěné knihy

Na online Future Book Forum 2020 se přihlásilo téměř 1 000 účastníků z více než 65 zemí, kteří se zapojili do programu plného praktických rad, jak mohou organizace v době pandemie přežít a inovovat. Již devátý ročník Future Book Forum 2021 naváže na úspěch toho loňského a bude opět probíhat ve virtuální podobě. Propojí profesionály z nakladatelského ekosystému včetně knižních vydavatelů, distributorů a knihtiskařů.


Odbornému fóru bude opět předsedat Peter Fisk, celosvětově známý autor a řečník. Společně s experty z oblasti udržitelnosti, inovací a vydavatelství se bude zabývat příležitostmi k urychlení inovací a profitabilního růstu, které udržitelnost podnikům nabízí.


Jessica Lobo, manažerka programu Global Goals v UN Global Compact Network UK, přednese hlavní prezentaci na téma „Proč jsou udržitelné inovace důležité?“ a nastíní, jak tzv. Cíle udržitelného rozvoje OSN tvoří základ postupů zaměřených na podporu udržitelného růstu.


Andy Hunter, generální ředitel a zakladatel společnosti Bookshop.org, se podělí o svou vizi, podle níž budou knihy i v digitálním věku důležitou součástí naší kultury. Nabídne také vhled do obchodního modelu Bookshop.org, společensky uvědomělé platformy, která podporuje nezávislá knihkupectví, aby zvýšila svůj podíl na elektronickém prodeji knih. Posluchači se mohou inspirovat iniciativou společnosti, která byla označena za „revoluční moment v dějinách knihkupectví“.


Marko Silventoinen, generální ředitel, a Pekka Kuurne, manažer rozvoje skupiny Otava Group, diverzifikované finské mediální společnosti působící v oblasti vydávání knih a časopisů, maloobchodu, tisku knih a online služeb, budou hovořit o tom, jak jejich firma implementuje efektivní datově řízený dodavatelský řetězec tištěných knih v rámci skupiny, založený na interakci mezi daty a inovativními pracovními postupy digitálního tisku. Společně se podělí o svou vizi udržitelnějšího a komerčně životaschopnějšího dodavatelského řetězce knih.


Canon Idea Challenge 2021


V souladu s tématem letošního Future Book Fóra vyhlásila společnost Canon soutěž, která proběhla v září na platformě HYVE Crowd. Jejím cílem bylo sbírat inovativní nápady, jak zajistit, aby byly tištěné knihy udržitelnější. Výzva byla adresována všem zájemcům z knižního průmyslu i mimo něj. V současnosti se sestavuje užší výběr účastníků na základě kritérií, mezi něž patří praktická realizace, inovativnost, vazba na tištěné knihy a nakladatelský byznys a to, do jaké míry nápad řeší jeden nebo více ze 17 Cílů udržitelného rozvoje OSN.


Canon Innovators Cauldron


Vybraní finalisté soutěže představí své nápady publiku a odborné porotě během prosincové konference Canon Innovators Cauldron, která je součástí Future Book Fóra. V porotě zasednou Andy Hunter, Jessica Lobo a Dalia Ibrahim, generální ředitelka nakladatelství Nahdet Mis Publishing House a zakladatelka EdVentures, prvního firemního rizikového kapitálu zaměřeného na vzdělávací technologie na Blízkém východě. Každý z diváků bude mít možnost zapojit se do inovačního procesu hlasováním pro svůj oblíbený nápad.


Peter Wolff, senior viceprezident divize PPP společnosti Canon EMEA, k letošnímu ročníku konference Future Book Forum uvedl: „Protože firemní filozofií společnosti Canon je Kyosei – žít a pracovat pro společné dobro – je mi téma letošního ročníku Future Book Forum, kterým jsou udržitelné inovace, obzvláště blízké. Jako společnost přispíváme k naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN prostřednictvím řady obchodních aktivit, ale také vidíme, že naše technologie, produkty a služby poskytují knižnímu průmyslu jedinečné příležitosti, jak realizovat cíle v oblasti udržitelnosti. Těším se na to, jak letošní Future Book Forum a naše soutěž Canon Idea Challenge 2021 příkladně podpoří toto odvětví při objevování nových nápadů směřujících k udržitelnějšímu podnikání.“


Future Book Forum společnosti Canon je určeno pro:


  • knižní nakladatele
  • knihtiskaře
  • distributory
  • novináře
  • vydavatelská a tiskařská sdružení
  • poskytovatele technologií/start-upy
  • influencery a opinion leadery z organizací, fór, médií atd.

Registrovat na Future Book Forum 2021 se můžete na této adrese: https://b2binfo.canon-europe.com/future-book-forum-2021 . Účast na akci je bezplatná.