Software PRISMAcolor Manager od Canonu pomůže tiskařům při ověřování a měření barev

PRAHA, 15. května 2023 – Společnost Canon Europe představuje PRISMAcolor Manager, cloudový software pro správu barev, který umožňuje komerčním a interním poskytovatelům tiskových služeb měřit a ověřovat barvy na všech digitálních produkčních tiskárnách CMYK.

Canon_PRISMAcolor_Manager_logo

PRISMAcolor Manager je cloudový software pro správu barev, který umožňuje komerčním a interním poskytovatelům tiskových služeb měřit a ověřovat barvy na CMYK tiskárnách Canon, ale i strojích jiných značek.

PRISMAcolor_Manager_application

PRISMAcolor Manager ověřuje přesnost barev podle uznávaných průmyslových standard nebo uživatelem definovaných cílů a tolerancí.

Pomocí jednoduchého procesu, který provádí přísné kontroly kvality a konzistence, PRISMAcolor Manager ověřuje přesnost barev vůči uznávaným průmyslovým standardům, jako jsou FOGRA1 a IDEAlliance2, nebo uživatelem definovaným cílům a tolerancím. To operátorům umožňuje porovnávat a přesně replikovat vytištěné barvy.

PRISMAcolor Manager nabízí komerčním a interním poskytovatelům tiskových služeb snadný způsob, jak potvrdit a vizualizovat kvalitu barev digitálních výtisků proti zvolenému cíli tím, že jasně strukturuje proces digitálního měření barev, zjednodušuje způsob zobrazení a analýzu a sbírá výsledky měření barev z různých tiskáren. Výsledky analýzy poté ověřuje a hodnotí podle definovaných standardů.

Díky intuitivnímu rozhraní může software používat jakýkoli operátor, což šetří čas a zdroje. PRISMAcolor Manager ukazuje obsluze jednoduché animace krok za krokem, jak provádět měření barev, od inicializace až po generování zpráv. Zároveň omezuje plýtvání tiskovými chybami a pomáhá je minimalizovat buď automatickým odesláním grafů měření se správným nastavením do zařízení řízeného ovladačem PRISMAsync nebo Fiery, nebo zobrazením správného nastavení kvality barev na obrazovce jako pokynu pro obsluhu. Ilustrace poskytují během měření v reálném čase zpětnou vazbu a kontrolní značky po správném provedení každého kroku.

Pomocí PRISMAcolor Manager mohou operátoři ověřit kvalitu barev čtyřmi způsoby:

1. Z tiskového serveru PRISMAsync3 se vytiskne zkušební tabulka se správným nastavením a změří se pomocí interních snímačů barev digitálního tisku. Ověření jsou poté nahrána do PRISMAcolor Manageru. Celý tento proces probíhá automaticky.
2. Z PRISMAcolor Manager se automaticky vytiskne testovací tabulka s ID kódováním4 a správným nastavením barev na CYMK motoru řízeném ovladačem PRISMAsync nebo Fiery a snadno se změří pomocí kompatibilního měřicího zařízení X-Rite i1 Pro nebo iSis, které propojí výsledky validace k testu prostřednictvím ID testu.
3. Z PRISMAcolor Manager se stáhne testovací tabulka s ID kódem a ručně se vytiskne na jakékoli tiskárně CMYK s podporou SNMP pomocí nastavení kvality barev zobrazených v PRISMAcolor Manager. Graf se poté snadno změří pomocí PRISMAcolor Manager pomocí kompatibilního měřicího zařízení X-Rite i1 Pro nebo iSis a výsledky validace jsou propojeny s testem prostřednictvím ID testu.
4. Standardní testovací graf pro ověření barev se měří pomocí PRISMAcolor Manager pro ověření pomocí kompatibilního měřicího zařízení X-Rite i1 Pro nebo iSis.

Jennifer Kolloczek, ředitelka evropského plánování, marketingu a inovací v oddělení produkčního tisku ve společnosti Canon Europe, komentuje: „Ověřování a optimalizace konzistence barev je pro poskytovatele tiskových služeb zásadní a je jedním z nejkritičtějších aspektů profesionálního tisku. Monitorování kvality barev a zajištění, že je v souladu s průmyslovými standardy, může být velmi časově náročné a složité a často vyžaduje odborníka na barvy. Pro komerční a interní poskytovatele tiskových služeb s více než jedním typem tiskárny nebo dodavatelem tiskáren může být proces měření a analýzy konzistence barev a kvality napříč různými zařízeními ještě náročnější. PRISMAcolor Manager poskytuje komerčním a interním poskytovatelům tiskových služeb jednoduchý nástroj pro podporu těchto procesů bez ohledu na tiskárnu. A jeho snadno použitelné uživatelské rozhraní umožňuje operátorům na všech úrovních provádět ověřování.“

PRISMAcolor Manager bude k dispozici od května 2023 prostřednictvím PRISMA Home pro všechny nástroje a aplikace PRISMA Cloud.

  1. FOGRA je neziskový vědecký výzkumný ústav pro tiskařský a mediální průmysl. Provádí audity, které poskytují nezávislé měřítko kvality, což umožňuje jak prodejcům, tak tiskařským podnikům objektivně posoudit schopnosti jejich lisů a výrobních procesů.
  2. IDEAlliance je předním vývojářem specifikací a certifikací v oboru grafických komunikací a globálním sdružením značek, tiskáren a technologických společností.
  3. Vyžaduje se licence pokročilé správy barev.
  4. Testovací graf s ID kódem bude mít jedinečný identifikační kód používaný v programu PRISMAcolor Manager.