Na udržitelnost jdeme domluvou. Zaměstnanci mají šetřit tiskem, barvy jsou jen pro vyvolené

PRAHA, 6. května 2024 – Nejrozšířenějším nástrojem udržitelnosti v českých kancelářích je slovní nabádání zaměstnanců, aby šetřili tiskem. Striktně dané postupy, jako je trvalé nastavení oboustranného tisku nebo využívání uhlíkově neutrálního papíru, se u nás zatím spíše učíme. Vyplývá to z průzkumu společnosti Canon.

TZ_240506_large image

„I když dnes mnoho firem uvádí udržitelnost, hlavně snižování emisí CO2, jako jeden ze svých základních pilířů, průzkum odhalil, že v kancelářích si zatím počínají spíše amatérsky. Chybí strategie a některé prokazatelně efektivní nástroje zůstávají bez využití,“ komentuje Eva Kučmášová, ředitelka korporátní a marketingové komunikace Canonu ve střední Evropě.1

Nejčastěji užívané postupy jsou verbálního charakteru. Jde hlavně o nabádání zaměstnanců k šetření tiskem, které je běžné v 87 % oslovených českých firem, nebo ke sledování spotřeby inkoustu či toneru na sdílené tiskárně (76 %). Běžné je využívání lehce omezujících postupů, jako je defaultní oboustranný tisk (69 %) a práce pouze na tiskárnách s nízkou spotřebou energie (59 %).

Výrazně méně jsou u nás praktikovány striktně omezující postupy – tisk pouze na recyklovaný papír (43 %) či předem dané množství papíru pro zaměstnance (16 %). Zatím spíše raritou je nastavení tiskárny tak, aby barevně mohli tisknout jen vybraní zaměstnanci, a to včetně kontroly pomocí čipu. „Přitom třeba využívání uhlíkové neutrálního papíru pro tisk je věcí, kterou snadno do svého provozu může zařadit jakákoliv firma. A vliv na udržitelný provoz kanceláře je neoddiskutovatelný,“ říká Eva Kučmášová. Dodává, že papíry s neutrální uhlíkovou stopou, jako je Black Label Zero, jsou k dostání už od roku 2012 a staly se nejprodávanějším kancelářským papírem Canonu v celé Evropě.

Efektivním nástrojem, jak ušetřit spotřební materiál a snížit produkce skleníkových plynů, je pochopitelně také digitalizace. Tedy hlavně práce s elektronickými dokumenty namísto papírových. 60 % respondentů v průzkumu uvedlo, že podstatnou část, nebo dokonce většinu svých pracovních procesů už řeší elektronicky.

Budoucnost tisku
Průzkum Canonu se zabýval také tím, zda české firmy plánují v blízké budoucnosti zavést ekologickou strategii na snížení spotřeby papíru. Kladně odpovědělo 73 % firem. Součástí takové strategie by mělo být „pevné“ nastavení oboustranného tisku nebo podpora tisku pouze nezbytných dokumentů. 65 % respondentů má v úmyslu nakoupit pokročilejší – tedy zejména úspornější a efektivnější – kancelářské multifunkce, aby své procesy optimalizovali.

Celá třetina firem nicméně neočekává, že by v důsledku přechodu na digitální způsoby komunikace výrazně pokleslo využívání tiskových zařízení v kancelářích, i když 81 % zároveň přiznává, že rozhodně neplánuje v příštích měsících a letech tisknout více než dnes.

  1. Průzkum probíhal metodou telefonického dotazování (CATI) na konci roku 2023 na reprezentativním vzorku českých firem s 50 a více zaměstnanci. Dotazováni byli vedoucí pracovníci firem a lidé odpovídající za nastavení a organizaci kancelářských prací.