PIXMA iP7240 Wireless Connection Setup

Find instructions on how to setup the wireless connection on your PIXMA iP7240 printer and also how to reset the printer to factory settings.

Některé přístupové body (někdy označované jako směrovače nebo rozbočovače) jsou vybaveny tlačítkem automatického připojení označeným WPS, což je zkratka pro Wi-Fi Protected Setup.

To umožňuje povoleným zařízením, jako je vaše tiskárna PIXMA iP7240, připojit se k síti, aniž by bylo potřebné zadat heslo, a poskytuje tak rychlý a snadný způsob připojení zařízení.

Tato metoda představuje zdaleka nejsnazší způsob připojení tiskárny PIXMA iP7240, takže pokud je přístupový bod opatřen tlačítkem WPS, vyberte níže kartu Metoda připojení WPS s pokyny pro připojení pomocí této metody.

Pro případ, že směrovač nepodporuje technologii WPS, jsme poskytli alternativní pokyny pro připojení tiskárny PIXMA iP7240, takže níže vyberte kartu Standardní metoda připojení.

Metoda připojení WPS

K použití metody tlačítka WPS musí být před zahájením postupu splněny určité podmínky:

  • Na přístupovém bodu musí být k dispozici fyzické tlačítko WPS. Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce zařízení. Pokud není tlačítko WPS k dispozici, použijte pokyny uvedené na kartě Standardní metoda připojení.
  • Síť musí používat bezpečnostní protokol WPA (Wi-Fi Protected Access) nebo WPA2. Většina přístupových bodů podporujících technologii WPS tento protokol používá.

Krok 1

1. Ověřte, zda je tiskárna zapnuta.

2. Stiskněte a podržte po dobu několika sekund tlačítko [Wi-Fi [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step1-WIFI ] na přední straně tiskárny.

Krok 2

1. Ujistěte se, že tlačítko začalo modře blikat, přejděte k přístupovému bodu a během 2 minut stiskněte tlačítko [WPS].
Přesné a podrobné informace týkající se stisknutí tlačítka WPS najdete v příručce k přístupovému bodu.

Při vyhledávání přístupového bodu nebo při připojení k přístupovému bodu bude dále blikat (modrá) kontrolka Wi-Fi na tiskárně. Jakmile se tiskárna úspěšně připojí k bezdrátové síti, modrá kontrolka přestane blikat a zůstane svítit.

Potvrzení nastavení sítě

Pokud chcete ověřit, zda je tiskárna úspěšně připojená k bezdrátové síti, můžete si vytisknout síťová nastavení tiskárny:

1. Ověřte, zda je tiskárna zapnuta.

2. Vložte list běžného papíru velikosti A4 nebo Letter.

3. Stiskněte a podržte tlačítko [Pokračovat/Storno [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step1-Resume/Cancel ] dokud kontrolka 6krát nezabliká. Potom jej pusťte. Vytiskne se stránka s informacemi o síti.

Na výtisku zkontrolujte, zda je v části „Připojení“ uvedeno „Aktivní“ a zda část s identifikátorem SSID (názvem bezdrátové sítě) obsahuje správný název vaší bezdrátové sítě.


Tím končí postup nastavení funkce WPS.

Nyní pokračujte instalací softwaru, který umožní plně využít schopností tiskárny PIXMA iP7240.

Pokud nemáte k dispozici instalační disk CD dodaný s tímto produktem, můžete si stáhnout příručky a software výběrem vašeho produktu na stránce řady tiskáren PIXMA.

Pokud se vám nastavení bezdrátového připojení stále nedaří provést ani při postupu podle tohoto průvodce, obraťte se na nás, abychom vám mohli poskytnout další pomoc.


Metoda standardního připojení prostřednictvím USB

Krok 1

1. Vložte disk CD dodaný s tiskárnou a spusťte instalaci.

Uživatelé systému Windows – Pokud se instalační disk CD-ROM automaticky nespustí, vložte disk CD-ROM do počítače znovu, klepněte na ikonu [Tento počítač], vyberte disk CD-ROM a poklepejte na soubor [MSETUP4.EXE].
Uživatelé systému Windows 8 - Poklepejte na položku [Canon_IJ]. Jakmile se otevře okno s výběrem, poklepejte na soubor [MSETUP4.EXE].

Uživatelé počítačů Mac – Poklepejte na ikonu [Canon_IJ] na ploše. Jakmile se otevře okno s výběrem, klepněte na položku [NASTAVENÍ]. Zahájí se stahování softwaru.

Pokud nemáte k dispozici instalační disk CD dodaný s tímto produktem, můžete si stáhnout příručky a software výběrem vašeho produktu na stránce řady tiskáren PIXMA.

2. Když se zobrazí počáteční obrazovka, klepněte na [Další].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_1

Poznámka: Některé modely vybavené také pevným síťovým připojením mohou zobrazovat další obrazovku obsahující výzvu k výběru mezi připojením prostřednictvím USB a síťovým připojením. Pokud se tato obrazovka zobrazí, vyberte možnost [Síťové připojení].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_2

3. Jako metodu připojení vyberte možnost [Bezdrátové připojení].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_3-1[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_3-2

4. Ověřte, zda je tiskárna zapnutá a zda kontrolka napájení svítí. Potom klepněte na položku [Další].

Krok 2

1. Klepněte na položku [Připojit k síti].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_4

2. Když se zobrazí následující obrazovka, klepněte na položku [Nastavení bezdrátového připojení pomocí kabelu USB].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_5

3. Když se zobrazí následující obrazovka, vyberte oblast a poté klepněte na položku [Další].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_6

4. Když se zobrazí následující obrazovka, vyberte jazyk a poté klepněte na položku [Další].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_7

5. Když se zobrazí následující obrazovka, vyberte software, který chcete nainstalovat, a potom klepněte na položku [Další]. Pokud si v této fázi nejste jisti, jaký software chcete nainstalovat, nemějte obavy, později ho můžete odinstalovat.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_8

6. Když se zobrazí následující obrazovka, klepněte na položku [Ano] a potvrďte tak souhlas s licenční smlouvou koncového uživatele.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_9

<Pouze uživatelé systému Windows>

Když se zobrazí následující obrazovka, klepněte na položku [Další]

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_10

7. Když se zobrazí následující obrazovka, klepněte na položku [Další].

Uživatelé systému Windows Uživatelé počítačů Mac

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_11

Krok 3

1. Jakmile se zobrazí následující obrazovka, připojte tiskárnu k počítači pomocí dodaného kabelu USB. Jedná se o tento kabel se symbolem[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_12na konektoru.

Windows Mac

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_13-1[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_13-2

(Pro uživatele počítačů Mac: Klepněte na položku [Další]).

2. Po zjištění tiskárny se zobrazí následující obrazovka. Zobrazí se název přístupového bodu, ke kterému je připojen váš počítač (zobrazuje se jako „xxxxxxxxxxxxx“). Pokud se jedná o bezdrátovou síť, ke které chcete vaši tiskárnu připojit, klepněte na položku [Ano].

WindowsMac

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_14-1[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_14-2

<Pouze uživatelé počítačů Mac>

Po zobrazení následující obrazovky klepněte na položku [Povolit].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_15

3. Jakmile se zobrazí následující obrazovka, odpojte tiskárnu od počítače a klepněte na položku [Další].

WindowsMac

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_16-1[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_16-2

4. Následující obrazovka zobrazuje model vaší tiskárny a název (neboli SSID) vaší bezdrátové sítě.

Windows Mac

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_17

Klepněte na možnost [Dokončit]. Klepněte na tlačítko [OK].

Tím končí postup instalace v systému Windows.

<Pouze uživatelé počítačů Mac>

Po zobrazení následující obrazovky klepněte na možnost [Přidat tiskárnu].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_18

Na následující obrazovce vyberte verzi ovladače Canon IJ Network a klepněte na možnost [Přidat].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_19

Tím končí postup instalace v počítačích Mac.

Pokud se vám nastavení bezdrátového připojení stále nedaří provést ani při postupu podle tohoto průvodce, obraťte se na nás, abychom vám mohli poskytnout další pomoc.


Obnovení výchozích továrních hodnot síťových nastavení tiskárny PIXMA iP7240

Pokud je potřebné obnovit výchozí tovární hodnoty síťových nastavení, například při změně přístupového bodu, můžete tak učinit provedením těchto pokynů.

Upozorňujeme, že inicializace vymaže všechna síťová nastavení v zařízení. Tisk a skenování z počítače nebude možné prostřednictvím sítě provádět, dokud nebude tiskárna znovu nakonfigurována novými hodnotami síťového nastavení.

1. Stiskněte a podržte tlačítko [POKRAČOVAT/STORNO [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step1-Resume/Cancel ], dokud kontrolka napájení 9krát nezabliká.

2. Uvolněte tlačítko [POKRAČOVAT/STORNO [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step1-Resume/Cancel ].

Nastavení sítě je inicializováno.

Byly obnoveny výchozí tovární hodnoty nastavení sítě.

Pokud se vám stále nedaří provést tento proces i přes dodržení pokynů uvedených v tomto průvodci, obraťte se na nás a my vám poskytneme další pomoc.