Některé přístupové body (někdy označované jako směrovače nebo rozbočovače) jsou vybaveny tlačítkem automatického připojení označeným WPS, což je zkratka pro Wi-Fi Protected Setup.

To umožňuje povoleným zařízením, jako je vaše tiskárna PIXMA iP7250, připojit se k síti, aniž by bylo potřebné zadat heslo, a poskytuje tak rychlý a snadný způsob připojení zařízení.

Tato metoda představuje zdaleka nejsnazší způsob připojení tiskárny PIXMA iP7250, takže pokud je přístupový bod opatřen tlačítkem WPS, vyberte níže kartu Metoda připojení WPS s pokyny pro připojení pomocí této metody.

Pro případ, že směrovač nepodporuje technologii WPS, jsme poskytli alternativní pokyny pro připojení tiskárny PIXMA iP7250, takže níže vyberte kartu Standardní metoda připojení.

Metoda připojení WPS

K použití metody tlačítka WPS musí být před zahájením postupu splněny určité podmínky:

Krok 1

1. Ověřte, zda je tiskárna zapnuta.

2. Stiskněte a podržte po dobu několika sekund tlačítko [Wi-Fi ] na přední straně tiskárny.

Krok 2

1. Ujistěte se, že tlačítko začalo modře blikat, přejděte k přístupovému bodu a během 2 minut stiskněte tlačítko [WPS].
Přesné a podrobné informace týkající se stisknutí tlačítka WPS najdete v příručce k přístupovému bodu.

Při vyhledávání přístupového bodu nebo při připojení k přístupovému bodu bude dále blikat (modrá) kontrolka Wi-Fi na tiskárně. Jakmile se tiskárna úspěšně připojí k bezdrátové síti, modrá kontrolka přestane blikat a zůstane svítit.

Potvrzení nastavení sítě

Pokud chcete ověřit, zda je tiskárna úspěšně připojená k bezdrátové síti, můžete si vytisknout síťová nastavení tiskárny:

1. Ověřte, zda je tiskárna zapnuta.

2. Vložte list běžného papíru velikosti A4 nebo Letter.

3. Stiskněte a podržte tlačítko [Pokračovat/Storno ] dokud kontrolka 6krát nezabliká. Potom jej pusťte. Vytiskne se stránka s informacemi o síti.

Na výtisku zkontrolujte, zda je v části „Připojení“ uvedeno „Aktivní“ a zda část s identifikátorem SSID (názvem bezdrátové sítě) obsahuje správný název vaší bezdrátové sítě.


Tím končí postup nastavení funkce WPS.

Nyní pokračujte instalací softwaru, který umožní plně využít schopností tiskárny PIXMA iP7250.

Pokud nemáte k dispozici instalační disk CD dodaný s tímto produktem, můžete si stáhnout příručky a software výběrem vašeho produktu na stránce řady tiskáren PIXMA.

Pokud se vám nastavení bezdrátového připojení stále nedaří provést ani při postupu podle tohoto průvodce, obraťte se na nás, abychom vám mohli poskytnout další pomoc.


Metoda standardního připojení prostřednictvím USB

Krok 1

1. Vložte disk CD dodaný s tiskárnou a spusťte instalaci.

Uživatelé systému Windows – Pokud se instalační disk CD-ROM automaticky nespustí, vložte disk CD-ROM do počítače znovu, klepněte na ikonu [Tento počítač], vyberte disk CD-ROM a poklepejte na soubor [MSETUP4.EXE].
Uživatelé systému Windows 8 - Poklepejte na položku [Canon_IJ]. Jakmile se otevře okno s výběrem, poklepejte na soubor [MSETUP4.EXE].

Uživatelé počítačů Mac – Poklepejte na ikonu [Canon_IJ] na ploše. Jakmile se otevře okno s výběrem, klepněte na položku [NASTAVENÍ]. Zahájí se stahování softwaru.

Pokud nemáte k dispozici instalační disk CD dodaný s tímto produktem, můžete si stáhnout příručky a software výběrem vašeho produktu na stránce řady tiskáren PIXMA.

2. Když se zobrazí počáteční obrazovka, klepněte na [Další].

Poznámka: Některé modely vybavené také pevným síťovým připojením mohou zobrazovat další obrazovku obsahující výzvu k výběru mezi připojením prostřednictvím USB a síťovým připojením. Pokud se tato obrazovka zobrazí, vyberte možnost [Síťové připojení].


3. Jako metodu připojení vyberte možnost [Bezdrátové připojení].


4. Ověřte, zda je tiskárna zapnutá a zda kontrolka napájení svítí. Potom klepněte na položku [Další].

Krok 2

1. Klepněte na položku [Připojit k síti].


2. Když se zobrazí následující obrazovka, klepněte na položku [Nastavení bezdrátového připojení pomocí kabelu USB].


3. Když se zobrazí následující obrazovka, vyberte oblast a poté klepněte na položku [Další].


4. Když se zobrazí následující obrazovka, vyberte jazyk a poté klepněte na položku [Další].


5. Když se zobrazí následující obrazovka, vyberte software, který chcete nainstalovat, a potom klepněte na položku [Další]. Pokud si v této fázi nejste jisti, jaký software chcete nainstalovat, nemějte obavy, později ho můžete odinstalovat.


6. Když se zobrazí následující obrazovka, klepněte na položku [Ano] a potvrďte tak souhlas s licenční smlouvou koncového uživatele.

<Pouze uživatelé systému Windows>

Když se zobrazí následující obrazovka, klepněte na položku [Další]


7. Když se zobrazí následující obrazovka, klepněte na položku [Další].

Uživatelé systému Windows Uživatelé počítačů Mac


Krok 3

1. Jakmile se zobrazí následující obrazovka, připojte tiskárnu k počítači pomocí dodaného kabelu USB. Jedná se o tento kabel se symbolemna konektoru.

Windows Mac

(Pro uživatele počítačů Mac: Klepněte na položku [Další]).

2. Po zjištění tiskárny se zobrazí následující obrazovka. Zobrazí se název přístupového bodu, ke kterému je připojen váš počítač (zobrazuje se jako „xxxxxxxxxxxxx“). Pokud se jedná o bezdrátovou síť, ke které chcete vaši tiskárnu připojit, klepněte na položku [Ano].

Windows Mac

<Pouze uživatelé počítačů Mac>

Po zobrazení následující obrazovky klepněte na položku [Povolit].


3. Jakmile se zobrazí následující obrazovka, odpojte tiskárnu od počítače a klepněte na položku [Další].

Windows Mac


4. Následující obrazovka zobrazuje model vaší tiskárny a název (neboli SSID) vaší bezdrátové sítě.

Windows Mac

Klepněte na možnost [Dokončit]. Klepněte na tlačítko [OK].

Tím končí postup instalace v systému Windows.

<Pouze uživatelé počítačů Mac>

Po zobrazení následující obrazovky klepněte na možnost [Přidat tiskárnu].

Na následující obrazovce vyberte verzi ovladače Canon IJ Network a klepněte na možnost [Přidat].

Tím končí postup instalace v počítačích Mac.

Pokud se vám nastavení bezdrátového připojení stále nedaří provést ani při postupu podle tohoto průvodce, obraťte se na nás, abychom vám mohli poskytnout další pomoc.