Některé přístupové body (někdy označované jako směrovače nebo rozbočovače) jsou vybaveny tlačítkem automatického připojení označeným WPS, což je zkratka pro Wi-Fi Protected Setup.

To umožňuje povoleným zařízením, jako je vaše tiskárna PIXMA MG3240, připojit se k síti, aniž by bylo potřebné zadat heslo, a poskytuje tak rychlý a snadný způsob připojení zařízení.

Tato metoda představuje zdaleka nejsnazší způsob připojení vaší tiskárny PIXMA MG3240, takže pokud je přístupový bod opatřen tlačítkem WPS, vyberte níže kartu Metoda připojení WPS s pokyny pro připojení pomocí této metody.

Pro případ, že směrovač nepodporuje technologii WPS, jsme poskytli alternativní pokyny pro připojení tiskárny PIXMA MG3240, takže níže vyberte kartu Standardní metoda připojení.

Metoda připojení WPS

K použití metody tlačítka WPS musí být před zahájením postupu splněny určité podmínky:

Krok 1

Ověřte, zda je tiskárna zapnuta.

Pokud je napájení zapnuto, displej LED (Light Emitting Diode) svítí, jak je zobrazeno na obrázku níže.

1. Stiskněte a podržte tlačítko [Údržba] (A) na tiskárně po dobu přibližně 5 sekund.

2. Ověřte, zda displej LED bliká tak, jak je znázorněno na obrázku níže.

Krok 2

1. Stiskněte tlačítko [Přizpůsobit stránce] (A).

2. Ověřte, zda displej LED bliká tak, jak je znázorněno na obrázku výše, a potom během 2 minut stiskněte tlačítko [WPS] na přístupovém bodu.

Přesné a podrobné informace týkající se stisknutí tlačítka WPS najdete v příručce k přístupovému bodu.

Při vyhledávání přístupového bodu nebo při připojení k přístupovému bodu bliká (modrá) kontrolka Wi-Fi na tiskárně.

3. Jakmile je bezdrátové připojení nastavené, displej LED se rozsvítí přibližně na 3 sekundy a potom se změní na hodnotu „1“, jak je zobrazeno na obrázku níže. Ověřte, zda také svítí (modrá) kontrolka Wi-Fi na tiskárně.

Pokud se na displeji LED zobrazí některý z následujících kódů chyby (střídavě blikající mezi písmenem ƒ„E“ a číslem a dalším následujícím číslem), stiskněte tlačítko [Černá] nebo [Barva]. Chybová zpráva bude vymazána. Potom opakujte kroky 1 a 2.

Podrobné informace o konkrétní chybě:

Chyba E, 2, 1.

Tato chybová zpráva se zobrazuje, pokud nastavení bezdrátového připojení nebylo dokončeno do 2 minut od stisknutí tlačítka WPS.

  • Je přístupový bod zapnutý? Pokud je přístupový bod již zapnutý, vypněte ho a poté znovu zapněte.

Chyba E, 2, 3.

Tato chybová zpráva se zobrazuje, pokud je zjištěno více přístupových bodů WPS. Chvíli počkejte a poté znovu nakonfigurujte nastavení WPS.

Pokud máte více přístupových bodů, stiskněte tlačítko [WPS] pouze na jednom z nich.

Potvrzení nastavení sítě

Pokud chcete ověřit, zda je tiskárna úspěšně připojená k bezdrátové síti, můžete si vytisknout síťová nastavení tiskárny:

1. Ověřte, zda je tiskárna zapnuta.

2. Vložte list běžného papíru velikosti A4 nebo Letter.

3. Opakovaně tiskněte tlačítko [Údržba] (A), dokud nebude na displeji LED následující zobrazení

4. Stiskněte tlačítko [Barva] nebo [Černá].

Na výtisku zkontrolujte, zda je v části „Stav spojení“ uvedeno „Aktivní“ a zda část s identifikátorem SSID (názvem bezdrátové sítě) obsahuje správný název vaší bezdrátové sítě.

Tím končí postup nastavení funkce WPS.


Nyní pokračujte instalací softwaru, který umožní plně využít schopností tiskárny PIXMA MG3240.

Pokud nemáte k dispozici instalační disk CD dodaný s tímto produktem, můžete si stáhnout příručky a software výběrem vašeho produktu na stránce řady tiskáren PIXMA.

Pokud se vám nastavení bezdrátového připojení metodou WPS stále nedaří provést ani při postupu podle tohoto průvodce, obraťte se na nás, abychom vám mohli poskytnout další pomoc.


Metoda standardního připojení prostřednictvím USB

Krok 1

1. Vložte disk CD dodaný s tiskárnou a spusťte instalaci.

Uživatelé systému Windows – Pokud se instalační disk CD-ROM automaticky nespustí, vložte disk CD-ROM do počítače znovu, klepněte na ikonu [Tento počítač], vyberte disk CD-ROM a poklepejte na soubor [MSETUP4.EXE].
Uživatelé systému Windows 8 - Poklepejte na položku [Canon_IJ]. Jakmile se otevře okno s výběrem, poklepejte na soubor [MSETUP4.EXE].

Uživatelé počítačů Mac – Poklepejte na ikonu [Canon_IJ] na ploše. Jakmile se otevře okno s výběrem, klepněte na položku [NASTAVENÍ]. Zahájí se stahování softwaru.

Pokud nemáte k dispozici instalační disk CD dodaný s tímto produktem, můžete si stáhnout příručky a software výběrem vašeho produktu na stránce řady tiskáren PIXMA.

2. Když se zobrazí počáteční obrazovka, klepněte na [Další].

3. Jako metodu připojení vyberte možnost [Bezdrátové připojení].

4. Ověřte, zda je tiskárna zapnutá, a potom klepněte na možnost [Další].

Krok 2

1. Klepněte na položku [Připojit k síti].

2. Stiskněte a podržte tlačítko [Údržba] (A) na tiskárně po dobu přibližně 5 sekund.

Potom klepněte na možnost [Další].

3. Ověřte, zda displej LED bliká tak, jak je znázorněno na obrázku níže.

Potom klepněte na možnost [Další].

4. Když se zobrazí následující obrazovka, klepněte na položku [Nastavení bezdrátového připojení pomocí kabelu USB].

5. Když se zobrazí následující obrazovka, vyberte oblast a poté klepněte na položku [Další].

6. Když se zobrazí následující obrazovka, vyberte jazyk a poté klepněte na položku [Další].

Krok 3

1. Když se zobrazí následující obrazovka, vyberte software, který chcete nainstalovat, a potom klepněte na položku [Další]. Pokud si v této fázi nejste jisti, jaký software chcete nainstalovat, nemějte obavy, později ho můžete odinstalovat.

2. Když se zobrazí následující obrazovka, klepněte na položku [Ano] a potvrďte tak souhlas s licenční smlouvou koncového uživatele.

3. Když se zobrazí následující obrazovka, klepněte na položku [Další].

Uživatelé systému Windows Uživatelé počítačů Mac

4. Jakmile se zobrazí následující obrazovka, připojte tiskárnu k počítači pomocí dodaného kabelu USB. Jedná se o tento kabel se symbolemna konektoru.

Windows Mac

(Pro uživatele počítačů Mac: Klepněte na položku [Další]).

5. Po zjištění tiskárny se zobrazí následující obrazovka. Zobrazí se název přístupového bodu, ke kterému je připojen váš počítač (zobrazuje se jako „xxxxxxxxxxxxx“). Pokud se jedná o bezdrátovou síť, ke které chcete vaši tiskárnu připojit, klepněte na položku [Ano]. V opačném případě klepněte na položku [Ne].

Windows Mac

<Pouze uživatelé počítačů Mac>

Po zobrazení následující obrazovky klepněte na položku [Povolit].

6. Jakmile se zobrazí následující obrazovka, odpojte tiskárnu od počítače a klepněte na položku [Další].

Windows Mac

7. Následující obrazovka zobrazuje model vaší tiskárny a název (neboli SSID) vaší bezdrátové sítě.

Windows Mac

Klepněte na možnost [Dokončit]. Klepněte na tlačítko [OK].

Tím končí postup instalace v systému Windows.

<Pouze uživatelé počítačů Mac>

Po zobrazení následující obrazovky klepněte na možnost [Přidat tiskárnu].

Na následující obrazovce vyberte verzi ovladače [Canon IJ Network] a klepněte na možnost [Přidat].


Tím končí postup instalace v počítačích Mac.

Pokud se vám nastavení bezdrátového připojení stále nedaří provést ani při postupu podle tohoto průvodce, obraťte se na nás, abychom vám mohli poskytnout další pomoc.


Feedback