Nastavení bezdrátového připojení pro tiskárnu PIXMA MG3250

Podívejte se na pokyny pro nastavení bezdrátového připojení na tiskárně PIXMA MG3250 a také pro obnovení továrního nastavení tiskárny.

Některé přístupové body (někdy označované jako směrovače nebo rozbočovače) jsou vybaveny tlačítkem automatického připojení označeným WPS, což je zkratka pro Wi-Fi Protected Setup.

To umožňuje povoleným zařízením, jako je vaše tiskárna PIXMA MG3250, připojit se k síti, aniž by bylo potřebné zadat heslo, a poskytuje tak rychlý a snadný způsob připojení zařízení.

Tato metoda představuje zdaleka nejsnazší způsob připojení vaší tiskárny PIXMA MG3250, takže pokud je přístupový bod opatřen tlačítkem WPS, vyberte níže kartu Metoda připojení WPS s pokyny pro připojení pomocí této metody.

Pro případ, že směrovač nepodporuje technologii WPS, jsme poskytli alternativní pokyny pro připojení tiskárny PIXMA MG3250, takže níže vyberte kartu Standardní metoda připojení.

Metoda připojení WPS

K použití metody tlačítka WPS musí být před zahájením postupu splněny určité podmínky:

  • Na přístupovém bodu musí být k dispozici fyzické tlačítko WPS. Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce zařízení. Pokud není tlačítko WPS k dispozici, použijte pokyny uvedené na kartě Standardní metoda připojení.
  • Síť musí používat bezpečnostní protokol WPA (Wi-Fi Protected Access) nebo WPA2. Většina přístupových bodů podporujících technologii WPS tento protokol používá.

Krok 1

Ověřte, zda je tiskárna zapnuta.

Pokud je napájení zapnuto, displej LED (Light Emitting Diode) svítí, jak je zobrazeno na obrázku níže.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1-1

1. Stiskněte a podržte tlačítko [Údržba] (A) na tiskárně po dobu přibližně 5 sekund.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1-2

2. Ověřte, zda displej LED bliká tak, jak je znázorněno na obrázku níže.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1-3

Krok 2

1. Stiskněte tlačítko [Přizpůsobit stránce] (A).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1-4

2. Ověřte, zda displej LED bliká tak, jak je znázorněno na obrázku výše, a potom během 2 minut stiskněte tlačítko [WPS] na přístupovém bodu.

Přesné a podrobné informace týkající se stisknutí tlačítka WPS najdete v příručce k přístupovému bodu.

Při vyhledávání přístupového bodu nebo při připojení k přístupovému bodu bliká (modrá) kontrolka Wi-Fi na tiskárně.

3. Jakmile je bezdrátové připojení nastavené, displej LED se rozsvítí přibližně na 3 sekundy a potom se změní na hodnotu „1“, jak je zobrazeno na obrázku níže. Ověřte, zda také svítí (modrá) kontrolka Wi-Fi na tiskárně.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1-5

Pokud se na displeji LED zobrazí některý z následujících kódů chyby (střídavě blikající mezi písmenem ƒ„E“ a číslem a dalším následujícím číslem), stiskněte tlačítko [Černá] nebo [Barva]. Chybová zpráva bude vymazána. Potom opakujte kroky 1 a 2.

Podrobné informace o konkrétní chybě:

Chyba E, 2, 1.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1-6

Tato chybová zpráva se zobrazuje, pokud nastavení bezdrátového připojení nebylo dokončeno do 2 minut od stisknutí tlačítka WPS.

  • Je přístupový bod zapnutý? Pokud je přístupový bod již zapnutý, vypněte ho a poté znovu zapněte.

Chyba E, 2, 3.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1-7

Tato chybová zpráva se zobrazuje, pokud je zjištěno více přístupových bodů WPS. Chvíli počkejte a poté znovu nakonfigurujte nastavení WPS.

Pokud máte více přístupových bodů, stiskněte tlačítko [WPS] pouze na jednom z nich.

Potvrzení nastavení sítě

Pokud chcete ověřit, zda je tiskárna úspěšně připojená k bezdrátové síti, můžete si vytisknout síťová nastavení tiskárny:

1. Ověřte, zda je tiskárna zapnuta.

2. Vložte list běžného papíru velikosti A4 nebo Letter.

3. Opakovaně tiskněte tlačítko [Údržba] (A), dokud nebude na displeji LED následující zobrazení [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1-9

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1-8

4. Stiskněte tlačítko [Barva] nebo [Černá].

Na výtisku zkontrolujte, zda je v části „Stav spojení“ uvedeno „Aktivní“ a zda část s identifikátorem SSID (názvem bezdrátové sítě) obsahuje správný název vaší bezdrátové sítě.

Tím končí postup nastavení funkce WPS.


Nyní pokračujte instalací softwaru, který umožní plně využít schopností tiskárny PIXMA MG3250.

Pokud nemáte k dispozici instalační disk CD dodaný s tímto produktem, můžete si stáhnout příručky a software výběrem vašeho produktu na stránce řady tiskáren PIXMA.

Pokud se vám nastavení bezdrátového připojení metodou WPS stále nedaří provést ani při postupu podle tohoto průvodce, obraťte se na nás, abychom vám mohli poskytnout další pomoc.


Metoda standardního připojení prostřednictvím USB

Krok 1

1. Vložte disk CD dodaný s tiskárnou a spusťte instalaci.

Uživatelé systému Windows – Pokud se instalační disk CD-ROM automaticky nespustí, vložte disk CD-ROM do počítače znovu, klepněte na ikonu [Tento počítač], vyberte disk CD-ROM a poklepejte na soubor [MSETUP4.EXE].
Uživatelé systému Windows 8 - Poklepejte na položku [Canon_IJ]. Jakmile se otevře okno s výběrem, poklepejte na soubor [MSETUP4.EXE].

Uživatelé počítačů Mac – Poklepejte na ikonu [Canon_IJ] na ploše. Jakmile se otevře okno s výběrem, klepněte na položku [NASTAVENÍ]. Zahájí se stahování softwaru.

Pokud nemáte k dispozici instalační disk CD dodaný s tímto produktem, můžete si stáhnout příručky a software výběrem vašeho produktu na stránce řady tiskáren PIXMA.

2. Když se zobrazí počáteční obrazovka, klepněte na [Další].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_1

3. Jako metodu připojení vyberte možnost [Bezdrátové připojení].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_2

4. Ověřte, zda je tiskárna zapnutá, a potom klepněte na možnost [Další].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_3

Krok 2

1. Klepněte na položku [Připojit k síti].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_4

2. Stiskněte a podržte tlačítko [Údržba] (A) na tiskárně po dobu přibližně 5 sekund.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_5

Potom klepněte na možnost [Další].

3. Ověřte, zda displej LED bliká tak, jak je znázorněno na obrázku níže.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_6

Potom klepněte na možnost [Další].

4. Když se zobrazí následující obrazovka, klepněte na položku [Nastavení bezdrátového připojení pomocí kabelu USB].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_7

5. Když se zobrazí následující obrazovka, vyberte oblast a poté klepněte na položku [Další].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_8

6. Když se zobrazí následující obrazovka, vyberte jazyk a poté klepněte na položku [Další].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_9

Krok 3

1. Když se zobrazí následující obrazovka, vyberte software, který chcete nainstalovat, a potom klepněte na položku [Další]. Pokud si v této fázi nejste jisti, jaký software chcete nainstalovat, nemějte obavy, později ho můžete odinstalovat.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_10

2. Když se zobrazí následující obrazovka, klepněte na položku [Ano] a potvrďte tak souhlas s licenční smlouvou koncového uživatele.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_11

3. Když se zobrazí následující obrazovka, klepněte na položku [Další].

Uživatelé systému WindowsUživatelé počítačů Mac

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_12

4. Jakmile se zobrazí následující obrazovka, připojte tiskárnu k počítači pomocí dodaného kabelu USB. Jedná se o tento kabel se symbolem[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_13na konektoru.

WindowsMac

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_14-1[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_14-2

(Pro uživatele počítačů Mac: Klepněte na položku [Další]).

5. Po zjištění tiskárny se zobrazí následující obrazovka. Zobrazí se název přístupového bodu, ke kterému je připojen váš počítač (zobrazuje se jako „xxxxxxxxxxxxx“). Pokud se jedná o bezdrátovou síť, ke které chcete vaši tiskárnu připojit, klepněte na položku [Ano]. V opačném případě klepněte na položku [Ne].

WindowsMac

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_15-1[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_15-2

<Pouze uživatelé počítačů Mac>

Po zobrazení následující obrazovky klepněte na položku [Povolit].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_16

6. Jakmile se zobrazí následující obrazovka, odpojte tiskárnu od počítače a klepněte na položku [Další].

WindowsMac

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_17-1[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_17-2

7. Následující obrazovka zobrazuje model vaší tiskárny a název (neboli SSID) vaší bezdrátové sítě.

WindowsMac

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_18

Klepněte na možnost [Dokončit]. Klepněte na tlačítko [OK].

Tím končí postup instalace v systému Windows.

<Pouze uživatelé počítačů Mac>

Po zobrazení následující obrazovky klepněte na možnost [Přidat tiskárnu].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_19

Na následující obrazovce vyberte verzi ovladače [Canon IJ Network] a klepněte na možnost [Přidat].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_20


Tím končí postup instalace v počítačích Mac.

Pokud se vám nastavení bezdrátového připojení stále nedaří provést ani při postupu podle tohoto průvodce, obraťte se na nás, abychom vám mohli poskytnout další pomoc.


Obnovení výchozích továrních hodnot síťových nastavení tiskárny PIXMA MG3250

Pokud je potřebné obnovit výchozí tovární hodnoty síťových nastavení, například při změně přístupového bodu, můžete tak učinit provedením těchto pokynů.

Upozorňujeme, že inicializace vymaže všechna síťová nastavení v zařízení. Tisk a skenování z počítače nebude možné prostřednictvím sítě provádět, dokud nebude tiskárna znovu nakonfigurována novými hodnotami síťového nastavení.

1. Opakovaně tiskněte tlačítko [Údržba] (A), dokud nebude na displeji LED následující zobrazení [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_1

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_2

2. Stiskněte tlačítko [Barva] nebo [Černá].


Nastavení sítě je nyní inicializováno.

Byly obnoveny výchozí tovární hodnoty nastavení sítě.

Pokud se vám stále nedaří provést tento proces i přes dodržení pokynů uvedených v tomto průvodci, obraťte se na nás a my vám poskytneme další pomoc.