Nastavení bezdrátového připojení pro tiskárnu PIXMA MG5440

Podívejte se na pokyny pro nastavení bezdrátového připojení na tiskárně PIXMA MG5440 a také pro obnovení továrního nastavení tiskárny.

Některé přístupové body (někdy označované jako směrovače nebo rozbočovače) jsou vybaveny tlačítkem automatického připojení označeným WPS, což je zkratka pro Wi-Fi Protected Setup.

To umožňuje povoleným zařízením, jako je vaše tiskárna PIXMA MG5440, připojit se k síti, aniž by bylo potřebné zadat heslo, a poskytuje tak rychlý a snadný způsob připojení zařízení.

Tato metoda představuje zdaleka nejsnazší způsob připojení vaší tiskárny PIXMA MG5440, takže pokud je přístupový bod opatřen tlačítkem WPS, vyberte níže kartu Metoda připojení WPS s pokyny pro připojení pomocí této metody.

Pro případ, že směrovač nepodporuje technologii WPS, jsme poskytli alternativní pokyny pro připojení tiskárny PIXMA MG5440, takže níže vyberte kartu Standardní metoda připojení.

Metoda připojení WPS

K použití metody tlačítka WPS musí být před zahájením postupu splněny určité podmínky:

  • Na přístupovém bodu musí být k dispozici fyzické tlačítko WPS. Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce zařízení. Pokud není tlačítko WPS k dispozici, použijte pokyny uvedené na kartě Standardní metoda připojení.
  • Síť musí používat bezpečnostní protokol WPA (Wi-Fi Protected Access) nebo WPA2. Většina přístupových bodů podporujících technologii WPS tento protokol používá.

Krok 1

1. Stiskněte tlačítko [Domů] (A) na tiskárně.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1_1_MG5440/MG5450

Krok 2

1. Pomocí tlačítek [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down] (A) vyberte ikonu [Nastavení sítě WLAN]. [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1_2

2. Stiskněte levé funkční tlačítko (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1_3_MG5440/MG5450

Po povolení bezdrátového připojení se rozsvítí modrá kontrolka Wi-Fi (C).

Tiskárna nyní automaticky vyhledá přístupové body podporující funkci WPS.

Krok 3

Obsah displeje tiskárny by měl vypadat jako na níže uvedeném obrázku.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1_4

1. Stiskněte a podržte tlačítko [WPS] na přístupovém bodu po dobu přibližně 5 sekund a poté je uvolněte.
Přesné pokyny pro spuštění funkce WPS na přístupovém bodu naleznete v jeho uživatelské příručce.

2. Během 2 minut stiskněte tlačítko [OK] na tiskárně.

Při vyhledávání přístupového bodu nebo při připojení k přístupovému bodu bliká (modrá) kontrolka Wi-Fi na tiskárně.

3. Po zobrazení níže uvedené obrazovky [Připojeno k přístupovému bodu] stiskněte tlačítko [OK] a dokončete tak nastavení.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1_5


Tím končí postup nastavení funkce WPS.

Nyní pokračujte instalací softwaru, který umožní plně využít schopností tiskárny PIXMA MG5440.

Pokud nemáte k dispozici instalační disk CD dodaný s tímto produktem, můžete si stáhnout příručky a software výběrem vašeho produktu na stránce řady tiskáren PIXMA.

Pokud se vám nastavení bezdrátového připojení metodou WPS stále nedaří provést ani při postupu podle tohoto průvodce, obraťte se na nás, abychom vám mohli poskytnout další pomoc.


Standardní metoda připojení

Krok 1

1. Stiskněte tlačítko [Domů] (A) na tiskárně.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_1_MG5440_5450

Krok 2

1. Pomocí tlačítek [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down] (A) vyberte ikonu [Nastavení sítě WLAN]. [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_2

2. Stiskněte levé funkční tlačítko (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_3_MG5440_5450

Po povolení bezdrátového připojení se rozsvítí modrá kontrolka Wi-Fi (C).

Tiskárna nyní automaticky vyhledá přístupové body podporující funkci WPS.

Krok 3

Obsah displeje tiskárny by měl vypadat jako na níže uvedeném obrázku.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_4

1. Stiskněte tlačítko[Zastavit/Obnovit[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page stop button].

Zobrazí se následující obrazovka.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_5

2. Vyberte položku [Standardní nastavení] a potom stiskem tlačítka [OK] spusťte proces standardního nastavení.

Tiskárna nyní vyhledá všechny dostupné bezdrátové sítě v bezprostředním okolí.

3. Pomocí tlačítek [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down] vyberte přístupový bod, kterým je název vaší sítě (SSID), a potom stiskněte tlačítko [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_6

Název vaší bezdrátové sítě bude vypadat takto: „xxxx“.

Pokud si nejste jisti názvem bezdrátové sítě, může být uveden na vytištěném štítku na přístupovém bodu nebo jej můžete zjistit kontrolou sítě v počítači, který je k ní připojen.

Pokud se vaše síť v seznamu nezobrazí, stiskněte levé funkční tlačítko a vyberte položku [Vyhledat znovu].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_7_MG5440_5450

Na displeji tiskárny se zobrazí jedna z níže uvedených obrazovek, v závislosti na metodě zabezpečení používané přístupovým bodem.

WEPWPA/WPA2

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_8-1[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_8-2

4. Stisknutím tlačítka [OK] zadejte nebo upravte síťové heslo.

5. Zadejte síťové heslo (klíč nebo heslo WEP) vaší bezdrátové sítě.
Při zadávání znaků se rozlišují malá a velká písmena.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_9

Jakmile se na displeji LCD tiskárny zobrazí klávesnice, můžete zadávat znaky. Postupujte podle následujících pokynů.

a. Při zadávání hesla se rozlišují malá a velká písmena, takže stisknutím prostředního funkčního tlačítka (A) přepínejte mezi malými písmeny, velkými písmeny a číslicemi.

b. Pomocí tlačítek [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page left[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page right] (B) vyberte znak na klávesnici, potom jej stisknutím tlačítka [OK] potvrďte a přesuňte se na další znak.

c. Opakováním kroků a a b zadejte další znaky.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_10_MG5440_5450

6. Po zadání síťového hesla stiskněte levé funkční tlačítko a vyberte možnost [Hotovo].

7. Zobrazí se síťové heslo. Potvrďte, že zadané podrobné informace jsou správné.

Pokud uděláte chybu, můžete heslo upravit stisknutím tlačítka [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_11-1[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_11-2

8. Pokud chcete [Ukončit nastavení], stiskněte levé funkční tlačítko.

9. Jakmile se zobrazí levá obrazovka, stiskněte tlačítko [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_12

Tím končí postup standardního nastavení funkce Wi-Fi.

Nyní pokračujte instalací softwaru, který umožní plně využít schopností tiskárny PIXMA MG5440.
Pokud nemáte k dispozici instalační disk CD dodaný s tímto produktem, můžete si stáhnout příručky a software výběrem vašeho produktu na stránce řady tiskáren PIXMA.

Pokud se vám nastavení bezdrátového připojení stále nedaří provést ani při postupu podle tohoto průvodce, obraťte se na nás, abychom vám mohli poskytnout další pomoc.


Obnovení výchozích továrních hodnot síťových nastavení tiskárny PIXMA MG5440

Pokud je potřebné obnovit výchozí tovární hodnoty síťových nastavení, například při změně přístupového bodu, můžete tak učinit provedením těchto pokynů:

Krok 1

1. Stiskněte tlačítko [Domů] (A) na tiskárně.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3_1_MG5440/MG5450

Krok 2

1. Pomocí tlačítek [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down] (A) přejděte na ikonu [Nastavení]. [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page pliers 1

2. Stiskněte pravé funkční tlačítko (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3_3_MG5440/MG5450

Krok 3

1. Pomocí tlačítka [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page left] (A) vyberte položku [Nastavení zařízení].

2. Stiskněte tlačítko [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3_4_MG5440/MG5450

Krok 4

1. Pomocí tlačítka [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up] (A) přejděte na položku [Nastavení sítě LAN].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3_5_MG5440/MG5450

3. Stiskněte tlačítko [OK].

4. Pomocí tlačítka [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up] (A) přejděte na položku [Obnovit nastavení sítě LAN].

5. Stiskněte tlačítko [OK].

6. Pomocí tlačítka [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down] přejděte na položku [Opravdu obnovit nastavení?]

7. Stiskněte tlačítko [OK]. Nastavení bezdrátové sítě LAN budou nyní obnovena a zobrazí se zpráva [Probíhá zpracování….Počkejte chvíli].

8. Stisknutím tlačítka [OK] dokončete obnovení bezdrátové sítě LAN.

Byly obnoveny výchozí tovární hodnoty nastavení bezdrátové sítě.

Pokud se vám stále nedaří provést tento proces i přes dodržení pokynů uvedených v tomto průvodci, obraťte se na nás a my vám poskytneme další pomoc.