Některé přístupové body (někdy označované jako směrovače nebo rozbočovače) jsou vybaveny tlačítkem automatického připojení označeným WPS, což je zkratka pro Wi-Fi Protected Setup.

To umožňuje povoleným zařízením, jako je vaše tiskárna PIXMA MG5450, připojit se k síti, aniž by bylo potřebné zadat heslo, a poskytuje tak rychlý a snadný způsob připojení zařízení.

Tato metoda představuje zdaleka nejsnazší způsob připojení vaší tiskárny PIXMA MG5450, takže pokud je přístupový bod opatřen tlačítkem WPS, vyberte níže kartu Metoda připojení WPS s pokyny pro připojení pomocí této metody.

Pro případ, že směrovač nepodporuje technologii WPS, jsme poskytli alternativní pokyny pro připojení tiskárny PIXMA MG5450, takže níže vyberte kartu Standardní metoda připojení.

Metoda připojení WPS

K použití metody tlačítka WPS musí být před zahájením postupu splněny určité podmínky:

Krok 1

1. Stiskněte tlačítko [Domů] (A) na tiskárně.

Krok 2

1. Pomocí tlačítek [ ] (A) vyberte ikonu [Nastavení sítě WLAN].

2. Stiskněte levé funkční tlačítko (B).

Po povolení bezdrátového připojení se rozsvítí modrá kontrolka Wi-Fi (C).

Tiskárna nyní automaticky vyhledá přístupové body podporující funkci WPS.

Krok 3

Obsah displeje tiskárny by měl vypadat jako na níže uvedeném obrázku.

1. Stiskněte a podržte tlačítko [WPS] na přístupovém bodu po dobu přibližně 5 sekund a poté je uvolněte.
Přesné pokyny pro spuštění funkce WPS na přístupovém bodu naleznete v jeho uživatelské příručce.

2. Během 2 minut stiskněte tlačítko [OK] na tiskárně.

Při vyhledávání přístupového bodu nebo při připojení k přístupovému bodu bliká (modrá) kontrolka Wi-Fi na tiskárně.

3. Po zobrazení níže uvedené obrazovky [Připojeno k přístupovému bodu] stiskněte tlačítko [OK] a dokončete tak nastavení.


Tím končí postup nastavení funkce WPS.

Nyní pokračujte instalací softwaru, který umožní plně využít schopností tiskárny PIXMA MG5450.

Pokud nemáte k dispozici instalační disk CD dodaný s tímto produktem, můžete si stáhnout příručky a software výběrem vašeho produktu na stránce řady tiskáren PIXMA.

Pokud se vám nastavení bezdrátového připojení metodou WPS stále nedaří provést ani při postupu podle tohoto průvodce, obraťte se na nás, abychom vám mohli poskytnout další pomoc.


Standardní metoda připojení

Krok 1

1. Stiskněte tlačítko [Domů] (A) na tiskárně.

Krok 2

1. Pomocí tlačítek [ ] (A) vyberte ikonu [Nastavení sítě WLAN].

2. Stiskněte levé funkční tlačítko (B).

Po povolení bezdrátového připojení se rozsvítí modrá kontrolka Wi-Fi (C).

Tiskárna nyní automaticky vyhledá přístupové body podporující funkci WPS.

Krok 3

Obsah displeje tiskárny by měl vypadat jako na níže uvedeném obrázku.

1. Stiskněte tlačítko[Zastavit/Obnovit ].

Zobrazí se následující obrazovka.

2. Vyberte položku [Standardní nastavení] a potom stiskem tlačítka [OK] spusťte proces standardního nastavení.

Tiskárna nyní vyhledá všechny dostupné bezdrátové sítě v bezprostředním okolí.

3. Pomocí tlačítek [ ] vyberte přístupový bod, kterým je název vaší sítě (SSID), a potom stiskněte tlačítko [OK].

Název vaší bezdrátové sítě bude vypadat takto: „xxxx“.

Pokud si nejste jisti názvem bezdrátové sítě, může být uveden na vytištěném štítku na přístupovém bodu nebo jej můžete zjistit kontrolou sítě v počítači, který je k ní připojen.

Pokud se vaše síť v seznamu nezobrazí, stiskněte levé funkční tlačítko a vyberte položku [Vyhledat znovu].

Na displeji tiskárny se zobrazí jedna z níže uvedených obrazovek, v závislosti na metodě zabezpečení používané přístupovým bodem.

WEP WPA/WPA2

4. Stisknutím tlačítka [OK] zadejte nebo upravte síťové heslo.

5. Zadejte síťové heslo (klíč nebo heslo WEP) vaší bezdrátové sítě.
Při zadávání znaků se rozlišují malá a velká písmena.

Jakmile se na displeji LCD tiskárny zobrazí klávesnice, můžete zadávat znaky. Postupujte podle následujících pokynů.

a. Při zadávání hesla se rozlišují malá a velká písmena, takže stisknutím prostředního funkčního tlačítka (A) přepínejte mezi malými písmeny, velkými písmeny a číslicemi.

b. Pomocí tlačítek [ ] (B) vyberte znak na klávesnici, potom jej stisknutím tlačítka [OK] potvrďte a přesuňte se na další znak.

c. Opakováním kroků a a b zadejte další znaky.

6. Po zadání síťového hesla stiskněte levé funkční tlačítko a vyberte možnost [Hotovo].

7. Zobrazí se síťové heslo. Potvrďte, že zadané podrobné informace jsou správné.

Pokud uděláte chybu, můžete heslo upravit stisknutím tlačítka [OK].

8. Pokud chcete [Ukončit nastavení], stiskněte levé funkční tlačítko.

9. Jakmile se zobrazí levá obrazovka, stiskněte tlačítko [OK].

Tím končí postup standardního nastavení funkce Wi-Fi.

Nyní pokračujte instalací softwaru, který umožní plně využít schopností tiskárny PIXMA MG5450.
Pokud nemáte k dispozici instalační disk CD dodaný s tímto produktem, můžete si stáhnout příručky a software
výběrem vašeho produktu na stránce řady tiskáren PIXMA.

Pokud se vám nastavení bezdrátového připojení stále nedaří provést ani při postupu podle tohoto průvodce, obraťte se na nás, abychom vám mohli poskytnout další pomoc.


Feedback