Některé přístupové body (někdy označované jako směrovače nebo rozbočovače) jsou vybaveny tlačítkem automatického připojení označeným WPS, což je zkratka pro Wi-Fi Protected Setup.

To umožňuje povoleným zařízením, jako je vaše tiskárna PIXMA MG6350, připojit se k síti, aniž by bylo potřebné zadat heslo, a poskytuje tak rychlý a snadný způsob připojení zařízení.

Tato metoda představuje zdaleka nejsnazší způsob připojení vaší tiskárny PIXMA MG6350, takže pokud je přístupový bod opatřen tlačítkem WPS, vyberte níže kartu Metoda připojení WPS s pokyny pro připojení pomocí této metody.

Pro případ, že směrovač nepodporuje technologii WPS, jsme poskytli alternativní pokyny pro připojení tiskárny PIXMA MG6350, takže níže vyberte kartu Standardní metoda připojení.

Metoda připojení WPS

K použití metody tlačítka WPS musí být před zahájením postupu splněny určité podmínky:

Krok 1

1. Pokud vaše zařízení nezobrazuje obrazovku uvedenou níže, stiskněte svítící tlačítko [DOMŮ] (A) a vraťte se zpět na domovskou obrazovku.

Krok 2

1. Potáhněte prstem po obrazovce směrem vlevo a potom klepněte na ikonu [Nastavení sítě WLAN].

Po povolení bezdrátového připojení se rozsvítí modrá kontrolka Wi-Fi (C).

Tiskárna nyní automaticky vyhledá přístupové body podporující funkci WPS.

Krok 3

Obsah displeje tiskárny by měl vypadat jako na níže uvedeném obrázku.

1. Na tiskárně klepněte na položku [Zahájit nastavení].

Při vyhledávání přístupového bodu nebo při připojení k přístupovému bodu bliká (modrá) kontrolka Wi-Fi na tiskárně.

2. Stiskněte a podržte tlačítko [WPS] na přístupovém bodu po dobu přibližně 5 sekund a poté je uvolněte.
Přesné pokyny pro spuštění funkce WPS na přístupovém bodu naleznete v jeho uživatelské příručce.

3. Během 2 minut klepněte na [OK] na tiskárně, abyste se připojili k přístupovému bodu.

4. Po zobrazení levé níže uvedené obrazovky klepněte na [OK] a dokončete nastavení.

Tím končí postup nastavení funkce WPS.

Nyní pokračujte instalací softwaru, který umožní plně využít schopností tiskárny PIXMA MG6350.

Pokud nemáte k dispozici instalační disk CD dodaný s tímto produktem, můžete si stáhnout příručky a software výběrem vašeho produktu na stránce řady tiskáren PIXMA.

Pokud se vám nastavení bezdrátového připojení stále nedaří provést ani při postupu podle tohoto průvodce, obraťte se na nás, abychom vám mohli poskytnout další pomoc.


Standardní metoda připojení

Krok 1

1. Pokud vaše zařízení nezobrazuje obrazovku uvedenou níže, stiskněte svítící tlačítko [DOMŮ] (A) a vraťte se zpět na domovskou obrazovku.

Krok 2

1. Potáhněte prstem po obrazovce směrem vlevo a potom klepněte na ikonu [Nastavení sítě WLAN].

Po povolení bezdrátového připojení se rozsvítí modrá kontrolka Wi-Fi (C).

Krok 3

Obsah displeje tiskárny by měl vypadat jako na níže uvedeném obrázku.

1. Klepněte na položku [Další metody připojení].

2. Klepněte na položku [Standardní nastavení].

Tiskárna nyní vyhledá všechny dostupné bezdrátové sítě v bezprostředním okolí.

3. Klepněte na [název (nebo SSID)] vaší bezdrátové sítě v seznamu [Vybrat přístupový bod] zobrazeném na displeji LCD tiskárny.

Název vaší bezdrátové sítě bude vypadat takto: „xxxx“.

Pokud si nejste jisti názvem bezdrátové sítě, může být uveden na vytištěném štítku na přístupovém bodu nebo jej můžete zjistit kontrolou sítě v počítači, který je k síti připojen.

Pokud vaše síť není v seznamu uvedena, klepněte na položku [Vyhledat znovu].

4. Na displeji tiskárny se zobrazí jedna z níže uvedených obrazovek, v závislosti na metodě zabezpečení používané přístupovým bodem.

WEP WPA/WPA2

5. Klepněte na obrazovku [Zadejte] a povolte tak zadání síťového hesla.

6. Zadejte síťové heslo (klíč nebo heslo WEP) vaší bezdrátové sítě.
Při zadávání znaků se rozlišují malá a velká písmena.

Postupujte podle níže uvedených pokynů.

a. Jakmile se na displeji LCD tiskárny zobrazí klávesnice, můžete zadávat znaky.
(Při zadávání hesla se rozlišují malá a velká písmena.)

: Klepnutím přepnete mezi „malými písmeny“ a „číslicemi a symboly“.

: Pokud jsou zobrazena písmena abecedy, přepnete klepnutím mezi velkými a malými písmeny. Pokud jsou zobrazeny číslice a symboly, přepnete klepnutím typy symbolů.

: Klepnutím vložíte mezeru.

: Klepnutím odstraníte znak v místě kurzoru. K přesunutí kurzoru na cílový znak použijte tlačítko nebo .

b. Klepněte na znak, který chcete zadat.

c. Opakujte kroky a. a b. k zadání zbývajících znaků.

7. Po dokončení klepněte na tlačítko [Použít].

8. Zobrazí se síťové heslo. Potvrďte, že zadané podrobné informace jsou správné.
(Při zadávání znaků se rozlišují malá a velká písmena.)

9. Klepněte na tlačítko [OK], zadejte síťové heslo a připojte se k přístupovému bodu. Pokud jste udělali chybu a potřebujete heslo opravit, dotkněte se tlačítka [ ] a začněte heslo zadávat znovu.

10. Po zobrazení levé obrazovky klepněte na [OK] a dokončete nastavení.Tím končí postup nastavení funkce Wi-Fi.

Nyní pokračujte instalací softwaru, který umožní plně využít schopností tiskárny PIXMA MG6350.

Pokud nemáte k dispozici instalační disk CD dodaný s tímto produktem, můžete si stáhnout příručky a software výběrem vašeho produktu na stránce řady tiskáren PIXMA.

Pokud se vám nastavení bezdrátového připojení stále nedaří provést ani při postupu podle tohoto průvodce, obraťte se na nás, abychom vám mohli poskytnout další pomoc.


Obnovení výchozích továrních hodnot síťových nastavení tiskárny PIXMA MG6350

Pokud je potřebné obnovit výchozí tovární hodnoty síťových nastavení, například při změně přístupového bodu, můžete tak učinit provedením těchto pokynů:

Krok 1

1. Pokud vaše zařízení nezobrazuje obrazovku uvedenou níže, stiskněte svítící tlačítko [DOMŮ] (A) a vraťte se zpět na domovskou obrazovku.

Krok 2

1. Potáhněte prstem po obrazovce směrem vpravo a přejděte na ikonu [Nastavení].

Krok 3

1. Klepnutím na ikonu [Nastavení] přejděte na obrazovku [Nastavení].

Krok 4

1. Klepnutím na položku [Nastavení zařízení] přejděte na obrazovku [Nastavení zařízení].

Krok 5

2. Klepněte na položku [Nastavení sítě LAN].

Krok 6

1. Klepněte na položku [Obnovit nastavení sítě LAN].

Krok 7

1. Zobrazí se zpráva [Obnovit nastavení?]. Potvrďte klepnutím na možnost [Ano] a zobrazí se zpráva [Probíhá zpracování…..Počkejte chvíli].

Krok 8

1. Zobrazí se zpráva [Následující je dokončeno, Obnovit nastavení sítě LAN]. Klepnutím na [OK] dokončete proces obnovení nastavení sítě LAN. Vrátíte se zpět na obrazovku [Nastavení sítě LAN]. Stisknutím tlačítka [DOMŮ] se vrátíte na hlavní obrazovku.

Byly obnoveny výchozí tovární hodnoty nastavení bezdrátové sítě.

Pokud se vám stále nedaří provést tento proces i přes dodržení pokynů uvedených v tomto průvodci, obraťte se na nás a my vám poskytneme další pomoc.