Nastavení bezdrátového připojení pro tiskárnu PIXMA MG6440

Podívejte se na pokyny pro nastavení bezdrátového připojení na tiskárně PIXMA MG6440 a také pro obnovení továrního nastavení tiskárny.

Některé přístupové body (někdy označované jako směrovače nebo rozbočovače) jsou vybaveny tlačítkem automatického připojení označeným WPS, což je zkratka pro Wi-Fi Protected Setup.

To umožňuje povoleným zařízením, jako je vaše tiskárna PIXMA MG6440, připojit se k síti, aniž by bylo potřebné zadat heslo, a poskytuje tak rychlý a snadný způsob připojení zařízení.

Tato metoda představuje zdaleka nejsnazší způsob připojení vaší tiskárny PIXMA MG6440, takže pokud je přístupový bod opatřen tlačítkem WPS, vyberte níže kartu Metoda připojení WPS s pokyny pro připojení pomocí této metody.

Pro případ, že směrovač nepodporuje technologii WPS, jsme poskytli alternativní pokyny pro připojení tiskárny PIXMA MG6440, takže níže vyberte kartu Standardní metoda připojení.

Metoda připojení WPS

K použití metody tlačítka WPS musí být před zahájením postupu splněny určité podmínky:

1. Na přístupovém bodu musí být k dispozici fyzické tlačítko WPS.
Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce zařízení.
Pokud není tlačítko WPS k dispozici, použijte pokyny uvedené na kartě Standardní metoda připojení.

2. Síť musí používat bezpečnostní protokol WPA (Wi-Fi Protected Access) nebo WPA2. Většina přístupových bodů podporujících technologii WPS tento protokol používá.

Krok 1

1. Stiskněte tlačítko [Domů] (A) na tiskárně.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-1

Krok 2

1. Pomocí tlačítek [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down] (A) vyberte ikonu [WLAN [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-2].

2. Stiskněte levé funkční tlačítko (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-2

Krok 3

1. Když se zobrazí níže uvedená obrazovka, vyberte položku [Nastavení bezdrátové sítě LAN] a stiskněte tlačítko [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-3

Po povolení bezdrátového připojení se rozsvítí modrá kontrolka Wi-Fi (C).

Tiskárna nyní automaticky vyhledá přístupové body podporující funkci WPS.

Krok 4

Obsah displeje tiskárny by měl vypadat jako na níže uvedeném obrázku.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-4

1. Stiskněte a podržte tlačítko [WPS] na přístupovém bodu po dobu přibližně 5 sekund a poté je uvolněte.

Přesné pokyny pro spuštění funkce WPS na přístupovém bodu naleznete v jeho uživatelské příručce.

2. Během 2 minut stiskněte tlačítko OK na tiskárně.

Při vyhledávání přístupového bodu nebo při připojení k přístupovému bodu bliká (modrá) kontrolka Wi-Fi na tiskárně.

3. Po zobrazení níže uvedené obrazovky [Připojeno k přístupovému bodu] stiskněte tlačítko [OK] a dokončete tak nastavení.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-5

Tím končí postup nastavení funkce WPS.

Nyní pokračujte instalací softwaru, který umožní plně využít schopností tiskárny PIXMA MG6440.

Pokud nemáte k dispozici instalační disk CD dodaný s tímto produktem, můžete si stáhnout příručky a software výběrem vašeho produktu na stránce řady tiskáren PIXMA.

Pokud se vám nastavení bezdrátového připojení metodou WPS stále nedaří provést ani při postupu podle tohoto průvodce, obraťte se na nás, abychom vám mohli poskytnout další pomoc.

Back to top


Metoda standardního připojení prostřednictvím USB

Krok 1

1. Stiskněte tlačítko [Domů] (A) na tiskárně.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-1

Krok 2

1. Pomocí tlačítek [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down] (A) vyberte ikonu [WLAN][MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-2.

2. Stiskněte levé funkční tlačítko (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-3

Krok 3

1. Když se zobrazí níže uvedená obrazovka, vyberte položku [Nastavení bezdrátové sítě LAN] a stiskněte tlačítko [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-4

Po povolení bezdrátového připojení se rozsvítí modrá kontrolka Wi-Fi (C).

Krok 4

Obsah displeje tiskárny by měl vypadat jako na níže uvedeném obrázku.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-5

1. Stiskněte tlačítko [Zastavit/Obnovit[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page stop button].

Zobrazí se následující obrazovka.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-6

2. Vyberte položku [Standardní nastavení] a potom stiskem tlačítka [OK] spusťte proces standardního nastavení.

Tiskárna nyní vyhledá všechny dostupné bezdrátové sítě v bezprostředním okolí.

3. Pomocí tlačítek [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down] vyberte přístupový bod, kterým je název (nebo identifikátor SSID) vaší sítě, a poté stiskněte tlačítko [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-7

Název vaší bezdrátové sítě bude vypadat takto: „xxxx“.

Pokud si nejste jisti názvem bezdrátové sítě, může být uveden na vytištěném štítku na přístupovém bodu nebo jej můžete zjistit kontrolou sítě v počítači, který je k síti připojen.

Pokud se vaše síť v seznamu nezobrazí, stiskněte levé funkční tlačítko (A) a vyberte položku [Vyhledat znovu].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-8

Na displeji tiskárny se zobrazí jedna z níže uvedených obrazovek, v závislosti na metodě zabezpečení používané přístupovým bodem.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-9

4. Stiskněte tlačítko [OK] a zadejte nebo upravte síťové heslo.

5. Zadejte síťové heslo (klíč nebo heslo WEP) vaší bezdrátové sítě.
Při zadávání znaků se rozlišují malá a velká písmena.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-10

Jakmile se na displeji LCD tiskárny zobrazí klávesnice, můžete zadávat znaky. Postupujte podle níže uvedených pokynů.

a. Při zadávání hesla se rozlišují malá a velká písmena, takže stisknutím prostředního funkčního tlačítka (A) přepínejte mezi malými písmeny, velkými písmeny a číslicemi.

b. Pomocí tlačítek [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page left[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page right (B) vyberte znak na klávesnici a poté jej stisknutím tlačítka OK potvrďte a přesuňte se na další znak.

c. K zadání více znaků opakujte kroky a a b.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-11

6. Po zadání síťového hesla stiskněte levé funkční tlačítko [Hotovo].

7. Zobrazí se síťové heslo.
Potvrďte, že zadané podrobné informace jsou správné.
Pokud uděláte chybu, můžete heslo upravit stisknutím tlačítka [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-12[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-13

8. Pokud chcete [Ukončit nastavení], stiskněte levé funkční tlačítko.

9. Jakmile se zobrazí levá obrazovka, stiskněte tlačítko [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-14

Tím končí postup nastavení standardního připojení.

Nyní pokračujte instalací softwaru, který umožní plně využít schopností tiskárny PIXMA MG6440.

Pokud nemáte k dispozici instalační disk CD dodaný s tímto produktem, můžete si stáhnout příručky a software výběrem vašeho produktu na stránce řady tiskáren PIXMA.

Pokud se vám nastavení bezdrátového připojení stále nedaří provést ani při postupu podle tohoto průvodce, obraťte se na nás, abychom vám mohli poskytnout další pomoc.


Obnovení výchozích továrních hodnot síťových nastavení tiskárny PIXMA MG6440

Pokud je potřebné obnovit výchozí tovární hodnoty síťových nastavení, například při změně přístupového bodu, můžete tak učinit provedením těchto pokynů.

Krok 1

1. Stiskněte tlačítko [Domů] (A) na tiskárně.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-1

Krok 2

1. Pomocí tlačítka [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up] (A) přejděte na ikonu [Nastavení]. [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-2

2. Stiskněte pravé funkční tlačítko (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-3

Krok 3

1. Pomocí tlačítka [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page right] (A) vyberte položku [Nastavenízařízení] a stiskněte tlačítko [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-4

Krok 4

1. Pomocí tlačítka [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down] (A) přejděte na položku [Obnovit nastavení] a stiskněte tlačítko [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-5

2. Pomocí tlačítka [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down] (A) přejděte na položku [Pouze nastavení sítě LAN].

3. Stiskněte tlačítko [OK].

4. Po zobrazení obrazovky [Obnovit nastavení?] přejděte pomocí tlačítka [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up] na položku [Ano].

5. Stiskněte tlačítko [OK]. Zobrazí se zpráva [Probíhá zpracování…..Počkejte chvíli].

6. Po dokončení stiskněte tlačítko [OK].

Byly obnoveny výchozí tovární hodnoty nastavení bezdrátové sítě.

Stisknutím tlačítka [Domů] přejděte zpět na domovskou obrazovku.

Byly obnoveny výchozí tovární hodnoty nastavení sítě.

Pokud se vám stále nedaří provést tento proces i přes dodržení pokynů uvedených v tomto průvodci, obraťte se na nás a my vám poskytneme další pomoc.