Některé přístupové body (někdy označované jako směrovače nebo rozbočovače) jsou vybaveny tlačítkem automatického připojení označeným WPS, což je zkratka pro Wi-Fi Protected Setup.

To umožňuje povoleným zařízením, jako je vaše tiskárna PIXMA MG6440, připojit se k síti, aniž by bylo potřebné zadat heslo, a poskytuje tak rychlý a snadný způsob připojení zařízení.

Tato metoda představuje zdaleka nejsnazší způsob připojení vaší tiskárny PIXMA MG6440, takže pokud je přístupový bod opatřen tlačítkem WPS, vyberte níže kartu Metoda připojení WPS s pokyny pro připojení pomocí této metody.

Pro případ, že směrovač nepodporuje technologii WPS, jsme poskytli alternativní pokyny pro připojení tiskárny PIXMA MG6440, takže níže vyberte kartu Standardní metoda připojení.

Metoda připojení WPS

K použití metody tlačítka WPS musí být před zahájením postupu splněny určité podmínky:

1. Na přístupovém bodu musí být k dispozici fyzické tlačítko WPS.
Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce zařízení.
Pokud není tlačítko WPS k dispozici, použijte pokyny uvedené na kartě
Standardní metoda připojení.

2. Síť musí používat bezpečnostní protokol WPA (Wi-Fi Protected Access) nebo WPA2. Většina přístupových bodů podporujících technologii WPS tento protokol používá.

Krok 1

1. Stiskněte tlačítko [Domů] (A) na tiskárně.

Krok 2

1. Pomocí tlačítek [] (A) vyberte ikonu [WLAN ].

2. Stiskněte levé funkční tlačítko (B).

Krok 3

1. Když se zobrazí níže uvedená obrazovka, vyberte položku [Nastavení bezdrátové sítě LAN] a stiskněte tlačítko [OK].

Po povolení bezdrátového připojení se rozsvítí modrá kontrolka Wi-Fi (C).

Tiskárna nyní automaticky vyhledá přístupové body podporující funkci WPS.

Krok 4

Obsah displeje tiskárny by měl vypadat jako na níže uvedeném obrázku.

1. Stiskněte a podržte tlačítko [WPS] na přístupovém bodu po dobu přibližně 5 sekund a poté je uvolněte.

Přesné pokyny pro spuštění funkce WPS na přístupovém bodu naleznete v jeho uživatelské příručce.

2. Během 2 minut stiskněte tlačítko OK na tiskárně.

Při vyhledávání přístupového bodu nebo při připojení k přístupovému bodu bliká (modrá) kontrolka Wi-Fi na tiskárně.

3. Po zobrazení níže uvedené obrazovky [Připojeno k přístupovému bodu] stiskněte tlačítko [OK] a dokončete tak nastavení.


Tím končí postup nastavení funkce WPS.

Nyní pokračujte instalací softwaru, který umožní plně využít schopností tiskárny PIXMA MG6440.

Pokud nemáte k dispozici instalační disk CD dodaný s tímto produktem, můžete si stáhnout příručky a software výběrem vašeho produktu na stránce řady tiskáren PIXMA.

Pokud se vám nastavení bezdrátového připojení metodou WPS stále nedaří provést ani při postupu podle tohoto průvodce, obraťte se na nás, abychom vám mohli poskytnout další pomoc.


Metoda standardního připojení prostřednictvím USB

Krok 1

1. Stiskněte tlačítko [Domů] (A) na tiskárně.


Krok 2

1. Pomocí tlačítek [ ] (A) vyberte ikonu [WLAN] .

2. Stiskněte levé funkční tlačítko (B).

Krok 3

1. Když se zobrazí níže uvedená obrazovka, vyberte položku [Nastavení bezdrátové sítě LAN] a stiskněte tlačítko [OK].

Po povolení bezdrátového připojení se rozsvítí modrá kontrolka Wi-Fi (C).

Krok 4

Obsah displeje tiskárny by měl vypadat jako na níže uvedeném obrázku.

1. Stiskněte tlačítko [Zastavit/Obnovit ].

Zobrazí se následující obrazovka.

2. Vyberte položku [Standardní nastavení] a potom stiskem tlačítka [OK] spusťte proces standardního nastavení.

Tiskárna nyní vyhledá všechny dostupné bezdrátové sítě v bezprostředním okolí.

3. Pomocí tlačítek [ ] vyberte přístupový bod, kterým je název (nebo identifikátor SSID) vaší sítě, a poté stiskněte tlačítko [OK].

Název vaší bezdrátové sítě bude vypadat takto: „xxxx“.

Pokud si nejste jisti názvem bezdrátové sítě, může být uveden na vytištěném štítku na přístupovém bodu nebo jej můžete zjistit kontrolou sítě v počítači, který je k síti připojen.

Pokud se vaše síť v seznamu nezobrazí, stiskněte levé funkční tlačítko (A) a vyberte položku [Vyhledat znovu].

Na displeji tiskárny se zobrazí jedna z níže uvedených obrazovek, v závislosti na metodě zabezpečení používané přístupovým bodem.

4. Stiskněte tlačítko [OK] a zadejte nebo upravte síťové heslo.

5. Zadejte síťové heslo (klíč nebo heslo WEP) vaší bezdrátové sítě.
Při zadávání znaků se rozlišují malá a velká písmena.

Jakmile se na displeji LCD tiskárny zobrazí klávesnice, můžete zadávat znaky. Postupujte podle níže uvedených pokynů.

a. Při zadávání hesla se rozlišují malá a velká písmena, takže stisknutím prostředního funkčního tlačítka (A) přepínejte mezi malými písmeny, velkými písmeny a číslicemi.

b. Pomocí tlačítek (B) vyberte znak na klávesnici a poté jej stisknutím tlačítka OK potvrďte a přesuňte se na další znak.

c. K zadání více znaků opakujte kroky a a b.

6. Po zadání síťového hesla stiskněte levé funkční tlačítko [Hotovo].

7. Zobrazí se síťové heslo.
Potvrďte, že zadané podrobné informace jsou správné.
Pokud uděláte chybu, můžete heslo upravit stisknutím tlačítka [OK].

8. Pokud chcete [Ukončit nastavení], stiskněte levé funkční tlačítko.

9. Jakmile se zobrazí levá obrazovka, stiskněte tlačítko [OK].


Tím končí postup nastavení standardního připojení.

Nyní pokračujte instalací softwaru, který umožní plně využít schopností tiskárny PIXMA MG6440.

Pokud nemáte k dispozici instalační disk CD dodaný s tímto produktem, můžete si stáhnout příručky a software výběrem vašeho produktu na stránce řady tiskáren PIXMA.

Pokud se vám nastavení bezdrátového připojení stále nedaří provést ani při postupu podle tohoto průvodce, obraťte se na nás, abychom vám mohli poskytnout další pomoc.