Nastavení bezdrátového připojení pro tiskárnu PIXMA MG7150

Podívejte se na pokyny pro nastavení bezdrátového připojení na tiskárně PIXMA MG7150 a také pro obnovení továrního nastavení tiskárny.

Některé přístupové body (někdy označované jako směrovače nebo rozbočovače) jsou vybaveny tlačítkem automatického připojení označeným WPS, což je zkratka pro Wi-Fi Protected Setup.

To umožňuje povoleným zařízením, jako je vaše tiskárna PIXMA MG7150, připojit se k síti, aniž by bylo potřebné zadat heslo, a poskytuje tak rychlý a snadný způsob připojení zařízení.

Tato metoda představuje zdaleka nejsnazší způsob připojení vaší tiskárny PIXMA MG7150, takže pokud je přístupový bod opatřen tlačítkem WPS, vyberte níže kartu Metoda připojení WPS s pokyny pro připojení pomocí této metody.

Pro případ, že směrovač nepodporuje technologii WPS, jsme poskytli alternativní pokyny pro připojení tiskárny PIXMA MG7150, takže níže vyberte kartu Standardní metoda připojení.

Metoda připojení WPS

K použití metody tlačítka WPS musí být před zahájením postupu splněny určité podmínky:

  • Na přístupovém bodu musí být k dispozici fyzické tlačítko WPS. Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce zařízení. Pokud není tlačítko WPS k dispozici, použijte pokyny uvedené na kartě Standardní metoda připojení.
  • Síť musí používat bezpečnostní protokol WPA (Wi-Fi Protected Access) nebo WPA2. Většina přístupových bodů podporujících technologii WPS tento protokol používá.

Krok 1

1. Pokud není na zařízení zobrazena obrazovka uvedená níže, pak se stisknutím svítícího tlačítka [Domů] (A) vraťte na domovskou obrazovku.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-1

Krok 2

1. Táhněte prstem po obrazovce směrem doleva a poté klepněte na ikonu [WLAN][MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-2.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-3

Krok 3

1. Když se zobrazí níže uvedená obrazovka, vyberte položku [Nastavení bezdrátové sítě LAN].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-4

Po povolení bezdrátového připojení se rozsvítí modrá kontrolka Wi-Fi (C).

Tiskárna nyní automaticky vyhledá přístupové body podporující funkci WPS.

Krok 4

Obsah displeje tiskárny by měl vypadat jako na níže uvedeném obrázku.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-5

1. Na tiskárně klepněte na položku [Zahájitnastavení].

Při vyhledávání přístupového bodu nebo při připojení k přístupovému bodu bliká (modrá) kontrolka Wi-Fi na tiskárně.

2. Stiskněte a podržte tlačítko [WPS] na přístupovém bodu po dobu přibližně 5 sekund a poté je uvolněte.
Přesné pokyny pro spuštění funkce WPS na přístupovém bodu naleznete v jeho uživatelské příručce.

3. Během 2 minut klepněte na tlačítko [OK] na tiskárně, aby se připojila k přístupovému bodu.

4. Po zobrazení levé níže uvedené obrazovky klepněte na [OK] a dokončete nastavení.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-6


Tím končí postup nastavení funkce Wi-Fi.

Nyní pokračujte instalací softwaru, který umožní plně využít schopností tiskárny PIXMA MG7150.

Pokud nemáte k dispozici instalační disk CD dodaný s tímto produktem, můžete si stáhnout příručky a software výběrem vašeho produktu na stránce řady tiskáren PIXMA.

Pokud se vám nastavení bezdrátového připojení metodou WPS stále nedaří provést ani při postupu podle tohoto průvodce, obraťte se na nás, abychom vám mohli poskytnout další pomoc.


Metoda standardního připojení prostřednictvím USB

Krok 1

1. Pokud není na zařízení zobrazena obrazovka uvedená níže, pak se stisknutím svítícího tlačítka [Domů] (A) vraťte na domovskou obrazovku.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-1

Krok 2

1. Táhněte prstem po obrazovce směrem doleva a poté klepněte na ikonu [WLAN][MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-2.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-3

Krok 3

1. Když se zobrazí níže uvedená obrazovka, vyberte položku [Nastavení bezdrátové sítě LAN].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-4

Po povolení bezdrátového připojení se rozsvítí modrá kontrolka Wi-Fi (C).

Krok 4

Obsah displeje tiskárny by měl vypadat jako na níže uvedeném obrázku.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-5

1. Klepněte na položku [Další metody připojení].

2. Klepněte na položku [Standardní nastavení].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-6

Tiskárna nyní vyhledá všechny dostupné bezdrátové sítě v bezprostředním okolí.

3. Klepněte na název (nebo identifikátor SSID) vaší bezdrátové sítě v seznamu [Vybrat přístupový bod] zobrazeném na displeji LCD tiskárny.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-7

Název vaší bezdrátové sítě bude vypadat takto: „xxxx“.

Pokud si nejste jisti názvem bezdrátové sítě, může být uveden na vytištěném štítku na přístupovém bodu nebo jej můžete zjistit kontrolou sítě v počítači, který je k síti připojen.

Pokud vaše síť není v seznamu uvedena, klepněte na položku [Vyhledat znovu].

4. Na displeji tiskárny se zobrazí jedna z níže uvedených obrazovek, v závislosti na metodě zabezpečení používané přístupovým bodem.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-8

5. Klepněte na obrazovku [Zadejte] a povolte tak zadání síťového hesla.

6. Zadejte síťové heslo (klíč nebo heslo WEP) vaší bezdrátové sítě.
Při zadávání znaků se rozlišují malá a velká písmena.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-9

Jakmile se na tiskárně zobrazí klávesnice, můžete zadávat znaky. Postupujte podle následujících pokynů.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-10

a. Jakmile se na displeji LCD tiskárny zobrazí klávesnice, můžete zadávat znaky.

(Při zadávání hesla se rozlišují malá a velká písmena.)

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-11 : Klepnutím přepnete mezi „malými písmeny“ a „číslicemi a symboly“.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-12 : Pokud jsou zobrazena písmena abecedy, přepnete klepnutím mezi velkými a malými písmeny. Pokud jsou zobrazeny číslice a symboly, přepnete klepnutím typy symbolů.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-13 : Klepnutím vložíte mezeru.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-14 : Klepnutím odstraníte znak v místě kurzoru. K přesunutí kurzoru na cílový znak použijte tlačítko [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-15 nebo [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-16.

b. Klepněte na znak, který chcete zadat.

c. Opakujte kroky a. a b. k zadání zbývajících znaků.

7. Po dokončení klepněte na tlačítko [Použít].

8. Zobrazí se síťové heslo. Potvrďte, že zadané podrobné informace jsou správné.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-17

9. Klepněte na tlačítko [OK], zadejte síťové heslo a připojte se k přístupovému bodu. Pokud jste udělali chybu a potřebujete heslo opravit, dotkněte se tlačítka [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-18] a začněte heslo zadávat znovu.

10. Po zobrazení levé níže uvedené obrazovky klepněte na [OK] a dokončete nastavení.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-19

Tím končí postup nastavení standardního připojení.

Nyní pokračujte instalací softwaru, který umožní plně využít schopností tiskárny PIXMA MG7150.

Pokud nemáte k dispozici instalační disk CD dodaný s tímto produktem, můžete si stáhnout příručky a software výběrem vašeho produktu na stránce řady tiskáren PIXMA.

Pokud se vám nastavení bezdrátového připojení stále nedaří provést ani při postupu podle tohoto průvodce, obraťte se na nás, abychom vám mohli poskytnout další pomoc.


Obnovení výchozích továrních hodnot síťových nastavení tiskárny PIXMA MG7150

Pokud je potřebné obnovit výchozí tovární hodnoty síťových nastavení, například při změně přístupového bodu, můžete tak učinit provedením těchto pokynů:

Krok 1

1. Pokud není na zařízení zobrazena obrazovka uvedená níže, pak se stisknutím svítícího tlačítka [Domů] (A) vraťte na domovskou obrazovku.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-1

Krok 2

1. Tažením prstem po obrazovce směrem doprava přejděte na ikonu [Nastavení][MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-2.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-3

Krok 3

1. Klepnutím na ikonu [Nastavení][MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-2 přejděte na obrazovku nastavení.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-4

Krok 4

1. Klepnutím na položku [Nastavení zařízení] přejděte na obrazovku nastavení zařízení.

Krok 5

1. Procházejte položky směrem nahoru a klepněte na položku [Obnovit nastavení].

Krok 6

1. Klepněte na položku [Pouze nastavení sítě LAN].

Krok 7

1. Zobrazí se zpráva [Obnovit nastavení?], kterou potvrďte klepnutím na položku [Ano]. Zobrazí se zpráva [Probíhá zpracování…..Počkejte chvíli].

Krok 8

1. Zobrazí se zpráva [Následující je dokončeno][Obnovit nastavení sítě LAN]. Klepnutím na tlačítko [OK] dokončete obnovení nastavení sítě LAN.
Vrátíte se na obrazovku nastavení sítě LAN. Stisknutím tlačítka [Domů][MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-5 přejděte zpět na hlavní obrazovku.

Byly obnoveny výchozí tovární hodnoty nastavení sítě.

Pokud se vám stále nedaří provést tento proces i přes dodržení pokynů uvedených v tomto průvodci, obraťte se na nás a my vám poskytneme další pomoc.