Některé přístupové body (někdy označované jako směrovače nebo rozbočovače) jsou vybaveny tlačítkem automatického připojení označeným WPS, což je zkratka pro Wi-Fi Protected Setup.

To umožňuje povoleným zařízením, jako je vaše tiskárna PIXMA MX455, připojit se k síti, aniž by bylo potřebné zadat heslo, a poskytuje tak rychlý a snadný způsob připojení zařízení.

Tato metoda představuje zdaleka nejsnazší způsob připojení vaší tiskárny PIXMA MX455, takže pokud je přístupový bod opatřen tlačítkem WPS, vyberte níže kartu Metoda připojení WPS s pokyny pro připojení pomocí této metody.

Pro případ, že směrovač nepodporuje technologii WPS, jsme poskytli alternativní pokyny pro připojení tiskárny PIXMA MX455, takže níže vyberte kartu Standardní metoda připojení.

Metoda připojení WPS

K použití metody tlačítka WPS musí být před zahájením postupu splněny určité podmínky:

Krok 1

1. Stiskněte tlačítko [Nastavení] (A) na tiskárně.

Krok 2

1. Pomocí šipek (A) vyberte položku [Nastavení zařízení] a stiskněte tlačítko [OK] (B).

Krok 3

1. Vyberte položku [Nastavení sítě LAN] a stiskněte tlačítko [OK].

Krok 4

1. Vyberte možnost [Nastavení bezdrátové sítě LAN] a poté stiskněte tlačítko [OK].

Modrá kontrolka Wi-Fi (A) se po povolení bezdrátového připojení rozsvítí.

Tiskárna nyní automaticky vyhledá přístupové body podporující funkci WPS.

Krok 5

Obsah displeje tiskárny by měl vypadat jako na níže uvedeném obrázku.

(Zobrazí se zpráva: „Stiskněte tlačítko WPS na přibližně 5 sekund a stiskněte tlačítko [OK] na zařízení.“)

1. Stiskněte a přidržte tlačítko [WPS] na přístupovém bodu.
Přesné pokyny pro spuštění funkce WPS na přístupovém bodu naleznete v jeho uživatelské příručce.

2. Během 2 minut stiskněte tlačítko [OK] na tiskárně.

Při vyhledávání přístupového bodu nebo při připojení k přístupovému bodu bliká (modrá) kontrolka Wi-Fi na tiskárně.

Jakmile dojde k připojení, zobrazí se následující obrazovka. Stiskněte tlačítko [OK].

Pokud se zobrazí jiná obrazovka, podívejte se na část „řešení potíží“ v uživatelské příručce.

Tím končí postup nastavení funkce WPS.

Nyní pokračujte instalací softwaru, který umožní plně využít schopností tiskárny PIXMA MX455.

Pokud nemáte k dispozici instalační disk CD dodaný s tímto produktem, můžete si stáhnout příručky a software výběrem vašeho produktu na stránce řady tiskáren PIXMA.

Pokud se vám nastavení bezdrátového připojení metodou WPS stále nedaří provést ani při postupu podle tohoto průvodce, obraťte se na nás, abychom vám mohli poskytnout další pomoc.


Standardní metoda připojení

Krok 1

1. Stiskněte tlačítko [Nastavení] (A) na tiskárně.

Krok 2

1. Pomocí šipek (A) vyberte položku [Nastavení zařízení] a stiskněte tlačítko [OK] (B).

Krok 3

1. Vyberte položku [Nastavení sítě LAN] a stiskněte tlačítko [OK].

Krok 4

1. Vyberte možnost [Nastavení bezdrátové sítě LAN] a poté stiskněte tlačítko [OK].

Krok 5

1. Stiskněte tlačítko [Zastavit/Obnovit ] a zobrazí se následující obrazovka.

2. Po zobrazení výše uvedené obrazovky stiskněte tlačítko [OK].

Tiskárna nyní vyhledá všechny dostupné bezdrátové sítě v bezprostředním okolí.

3. Pomocí šipek vyberte název sítě (označován také jako SSID) a stiskněte dvakrát tlačítko [OK].

Pokud si nejste jisti názvem bezdrátové sítě, může být uveden na vytištěném štítku na přístupovém bodu nebo jej můžete zjistit kontrolou sítě v počítači, který je k síti připojen.

Pokud se vaše síť nezobrazila, vyberte pomocí šipek možnost [Vyhledat znovu] a stiskněte tlačítko [OK].

4. Po zobrazení následující obrazovky můžete pomocí numerických tlačítek na zařízení zadat bezpečnostní heslo bezdrátové sítě.

Zařízení má tři režimy zadávání: režim velkých písmen, režim malých písmen a režim čísel. Stisknutím tlačítka přepnete do režimu velkých písmen (:A), režimu malých písmen (:a) nebo režimu čísel (:1). (Zobrazuje se v pravé horní části obrazovky.)

Například v režimu velkých písmen jedním stisknutím tlačítka zadáte „A“ a dvěma stisknutími tlačítka získáte písmeno „B“. Pokud jedno tlačítko obsahuje 2 znaky, přejděte na další znak stisknutím šipky. Pokud uděláte chybu, můžete znak smazat stisknutím tlačítka . Jakmile dokončíte zadávání hesla, stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se následující obrazovka:

Stiskněte tlačítko [OK].

Tím končí postup nastavení standardního připojení.

Nyní pokračujte instalací softwaru, který umožní plně využít schopností tiskárny PIXMA MX455.

Pokud nemáte k dispozici instalační disk CD dodaný s tímto produktem, můžete si stáhnout příručky a software výběrem vašeho produktu na stránce řady tiskáren PIXMA.

Pokud se vám nastavení bezdrátového připojení stále nedaří provést ani při postupu podle tohoto průvodce, obraťte se na nás, abychom vám mohli poskytnout další pomoc.


Feedback