Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

PIXMA MX474: průvodce nastavením sítě Wi-Fi

Některé přístupové body (někdy označované jako routery nebo rozbočovače) jsou vybaveny tlačítkem automatického připojení označeným „WPS“ (což je zkratka pro Wi-Fi Protected Setup). To umožňuje povoleným zařízením připojit se k vaší síti, aniž by bylo potřeba zadávat heslo. Toto je nejjednodušší způsob připojení vaší tiskárny PIXMA, takže pokud je přístupový bod opatřen tlačítkem WPS, vyberte níže kartu Metoda připojení WPS s pokyny pro připojení pomocí této metody.

V případě, že váš přístupový bod nepodporuje technologii WPS, níže zvolte možnost „Standardní metoda připojení“.

Metoda připojení WPS

K použití metody tlačítka WPS musí být před zahájením postupu splněny určité podmínky:

  • Na přístupovém bodu musí být k dispozici fyzické tlačítko WPS.
    Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce zařízení.
    Pokud není tlačítko WPS k dispozici, použijte pokyny uvedené v části Standardní metoda připojení.

  • Síť musí používat bezpečnostní protokol WPA (Wi-Fi Protected Access) nebo WPA2. Většina přístupových bodů podporujících technologii WPS tento protokol používá.


Krok 1

1. Stiskněte tlačítko [Nastavení] (A) na tiskárně.Krok 2

1. Vyberte možnost [Nastavení bezdrátové sítě LAN] a poté stiskněte tlačítko [OK].Modrá kontrolka Wi-Fi (A) se po povolení bezdrátového připojení rozsvítí.

Tiskárna nyní automaticky vyhledá přístupové body podporující funkci WPS.

.

Krok 3

Obsah displeje tiskárny by měl vypadat jako na níže uvedeném obrázku:(Zobrazí se zpráva: „Stiskněte tlačítko WPS na přibližně 5 sekund a stiskněte tlačítko [OK] na zařízení.“)


1. Stiskněte a přidržte tlačítko [WPS] na přístupovém bodu.

Přesné pokyny pro spuštění funkce WPS na přístupovém bodu naleznete v jeho uživatelské příručce.


2. Během 2 minut stiskněte tlačítko [OK] na tiskárně.

Při vyhledávání přístupového bodu nebo při připojování k přístupovému bodu bliká modrá kontrolka Wi-Fi na tiskárně.
Jakmile dojde k připojení, zobrazí se následující obrazovka. Stiskněte tlačítko [OK].Pokud se zobrazí jiná obrazovka, podívejte se na část „řešení potíží“ v uživatelské příručce.


Tím končí postup nastavení funkce WPS.

Nyní pokračujte instalací softwaru, který umožní plně využívat funkcí tiskárny PIXMA MX474.


Pokud nemáte k dispozici instalační disk CD dodaný s tímto produktem, pokračujte stažením příruček a softwaru.


Pokud se vám nastavení bezdrátového připojení metodou WPS stále nedaří provést ani při postupu podle tohoto průvodce, obraťte se na nás, abychom vám mohli poskytnout další pomoc.


Standardní metoda připojení

Krok 1


1. Stiskněte tlačítko [Nastavení] (A) na tiskárně.
Krok 2


1. Vyberte možnost [Nastavení bezdrátové sítě LAN] a poté stiskněte tlačítko [OK].
Krok 3


1. Stiskněte tlačítko [Zastavit/Obnovit] a zobrazí se následující obrazovka.
2. Po zobrazení výše uvedené obrazovky stiskněte tlačítko [OK].

Tiskárna nyní vyhledá všechny dostupné bezdrátové sítě v bezprostředním okolí.
(znaky ####### představují názvy dostupných sítí)


3. Pomocí šipek vyberte název vaší sítě (je označován také jako SSID) a stiskněte dvakrát tlačítko [OK].

Pokud si nejste jisti názvem bezdrátové sítě (SSID), může být uveden na vytištěném štítku na přístupovém bodu nebo jej můžete zjistit kontrolou názvu sítě v počítači, který je k síti připojen.

Pokud se vaše síť nezobrazila, vyberte pomocí šipek možnost [Search again/Vyhledat znovu] a stiskněte tlačítko [OK].


4. Po zobrazení následující obrazovky můžete pomocí numerických tlačítek na zařízení zadat bezpečnostní heslo bezdrátové sítě.
Zařízení má tři režimy zadávání: režim velkých písmen, režim malých písmen a režim čísel. Stisknutím tlačítka  přepnete do režimu velkých písmen (:A), režimu malých písmen (:a) nebo režimu čísel (:1). (Zobrazuje se v pravé horní části obrazovky.)

Například v režimu velkých písmen jedním stisknutím tlačítka  zadáte písmeno „A“, dvěma stisknutími tlačítka  zadáte písmeno „B“ atd. Pokud jedno tlačítko obsahuje 2 znaky, přejdete na další znak stisknutím šipky. Pokud uděláte náhodně chybu, můžete znak smazat stisknutím tlačítka . Jakmile dokončíte zadávání hesla, stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se následující obrazovka:Stiskněte tlačítko [OK].


Tím končí postup nastavení funkce Wi-Fi.

Nyní pokračujte instalací softwaru, který umožní plně využívat funkcí tiskárny PIXMA MX474.


Pokud nemáte k dispozici instalační disk CD dodaný s tímto produktem, pokračujte stažením příruček a softwaru.


Pokud se vám nastavení bezdrátového připojení stále nedaří provést ani při postupu podle tohoto průvodce, obraťte se na nás, abychom vám mohli poskytnout další pomoc.


Obnovení síťového nastavení do továrního nastavení

Pokud je potřebné obnovit výchozí tovární hodnoty síťových nastavení, například při změně přístupového bodu, můžete tak učinit provedením těchto pokynů:


Krok 1

1. Stiskněte tlačítko [Nastavení] (A) na tiskárně.Krok 2

1. Pomocí šipek (A) vyberte položku [Nastavení zařízení] a stiskněte tlačítko [OK] (B).Krok 3

1. Pomocí šipek vyberte položku [Reset setting/Obnovit nastavení] a stiskněte tlačítko [OK].Krok 4

1. Pomocí šipek vyberte položku [LAN settings/Nastavení sítě LAN] a stiskněte tlačítko [OK].Krok 5

1. Pomocí šipek vyberte možnost [Yes/Ano] a stiskněte tlačítko [OK].Zobrazí se následující obrazovky:Byly obnoveny výchozí tovární hodnoty nastavení bezdrátové sítě.

Pokud se vám stále nedaří provést tento proces i přes dodržení pokynů uvedených v tomto průvodci, obraťte se na nás a my vám poskytneme další pomoc.

Feedback