Nastavení bezdrátového připojení pro tiskárnu PIXMA MX524

Podívejte se na pokyny pro nastavení bezdrátového připojení na tiskárně PIXMA MX524 a také pro obnovení továrního nastavení tiskárny.

Některé přístupové body (někdy označované jako směrovače nebo rozbočovače) jsou vybaveny tlačítkem automatického připojení označeným WPS, což je zkratka pro Wi-Fi Protected Setup.

To umožňuje povoleným zařízením, jako je vaše tiskárna PIXMA MX524, připojit se k síti, aniž by bylo potřebné zadat heslo, a poskytuje tak rychlý a snadný způsob připojení zařízení.

Tato metoda představuje zdaleka nejsnazší způsob připojení vaší tiskárny PIXMA MX524, takže pokud je přístupový bod opatřen tlačítkem WPS, vyberte níže kartu Metoda připojení WPS s pokyny pro připojení pomocí této metody.

Pro případ, že směrovač nepodporuje technologii WPS, jsme poskytli alternativní pokyny pro připojení tiskárny PIXMA MX524, takže níže vyberte kartu Standardní metoda připojení.

Metoda připojení WPS

K použití metody tlačítka WPS musí být před zahájením postupu splněny určité podmínky:

  • Na přístupovém bodu musí být k dispozici fyzické tlačítko WPS. Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce zařízení. Pokud není tlačítko WPS k dispozici, použijte pokyny uvedené na kartě Standardní metoda připojení.
  • Síť musí používat bezpečnostní protokol WPA (Wi-Fi Protected Access) nebo WPA2. Většina přístupových bodů podporujících technologii WPS tento protokol používá.

Krok 1

1. Stiskněte tlačítko [Menu] (A) na tiskárně.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_1

Krok 2

1. Pomocí tlačítek [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page left[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page right] (A) vyberte ikonu [Nastavení sítě WLAN] a stiskněte tlačítko [OK] (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_2

Po povolení bezdrátového připojení se rozsvítí modrá kontrolka Wi-Fi (C).

Tiskárna nyní automaticky vyhledá přístupové body podporující funkci WPS.

Krok 3

Obsah displeje tiskárny by měl vypadat jako na níže uvedeném obrázku.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_3

1. Stiskněte a podržte tlačítko [WPS] na přístupovém bodu po dobu přibližně 5 sekund a poté je uvolněte. Přesné pokyny pro spuštění funkce WPS na přístupovém bodu naleznete v jeho uživatelské příručce.

2. Během 2 minut stiskněte tlačítko [OK] na tiskárně.

Při vyhledávání přístupového bodu nebo při připojení k přístupovému bodu bliká (modrá) kontrolka Wi-Fi na tiskárně.

3. Když se zobrazí následující obrazovka, stisknutím tlačítka [OK] dokončete nastavení.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_4

Tím končí postup nastavení funkce WPS.

Nyní pokračujte instalací softwaru, který umožní plně využít schopností tiskárny PIXMA MX524.
Pokud nemáte k dispozici instalační disk CD dodaný s tímto produktem, můžete si stáhnout příručky a software výběrem vašeho produktu na stránce řady tiskáren PIXMA.

Pokud se vám nastavení bezdrátového připojení metodou WPS stále nedaří provést ani při postupu podle tohoto průvodce, obraťte se na nás, abychom vám mohli poskytnout další pomoc.


Standardní metoda připojení

Krok 1

1. Stiskněte tlačítko [Menu] (A) na tiskárně.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_1

 

Krok 2

1. Pomocí tlačítek [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page left[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page right] (A) vyberte ikonu [Nastavení sítě WLAN] a stiskněte tlačítko [OK] (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_2

Po povolení bezdrátového připojení se rozsvítí modrá kontrolka Wi-Fi (C).

 

Krok 3

Obsah displeje tiskárny by měl vypadat jako na níže uvedeném obrázku.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_3

1. Stiskněte tlačítko [Zastavit/Obnovit [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page stop buttona zobrazí se následující obrazovka.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_4

2. Stisknutím tlačítka [OK] vyberte položku [Standardní nastavení].

Tiskárna nyní vyhledá všechny dostupné bezdrátové sítě v bezprostředním okolí.

3. Pomocí šipek vyberte název (neboli SSID) vaší bezdrátové sítě a stiskněte [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_5

Pokud si nejste jisti názvem bezdrátové sítě, může být uveden na vytištěném štítku na přístupovém bodu nebo jej můžete zjistit kontrolou sítě v počítači, který je k ní připojen.

Pokud se vaše síť nezobrazila, vyberte pomocí šipek možnost [Vyhledat znovu] a stiskněte tlačítko [OK].

4. V závislosti na metodě zabezpečení používané vaší sítí se zobrazí jedna z níže uvedených obrazovek.

WEP WPA/WPA2

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_6[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_7

5. Zadejte síťové heslo (klíč nebo heslo WEP) vaší bezdrátové sítě. Při zadávání znaků se rozlišují malá a velká písmena.
Pokud si nejste jisti heslem vaší bezdrátové sítě, může být uvedeno na vytištěném štítku připojeném k vašemu přístupovému bodu.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_8

Na této tiskárně lze zadávat znaky, když jsou alfanumerická tlačítka (A) na ovládacím panelu rozsvícena. Postupujte podle následujících pokynů.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_9

Zařízení má tři režimy zadávání: režim velkých písmen, režim malých písmen a režim čísel. Stisknutím tlačítka [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_10 přepnete do režimu velkých písmen (A), režimu malých písmen (a) nebo režimu čísel (1). (Zvolený režim zadávání bude zobrazen v pravé horní části obrazovky.)

Pokud potřebujete zadat symbol, stiskněte opakovaně klávesu #, dokud se požadovaný symbol nezobrazí.
Například jedním stisknutím tlačítka  [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_11 v režimu velkých písmen se zobrazí písmeno „A“ a dvojím stisknutím se tlačítka [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_11 se zobrazí písmeno „B“.

Pokud jedno tlačítko obsahuje 2 znaky, přejděte na další znak stisknutím šipky.

Pokud uděláte chybu, můžete znak smazat stisknutím prostředního funkčního tlačítka.

6. Jakmile dokončíte zadávání znaků, stiskněte tlačítko [OK].

7. Potvrďte, že zadané síťové heslo je správné.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_12

8. Pokud je správné, stiskněte tlačítko [OK].
Pokud jste udělali chybu a potřebujete heslo opravit, stiskněte tlačítko [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab arrow].

9. Když se zobrazí obrazovka (1), stiskněte tlačítko [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_13

10. Když se zobrazí obrazovka (2), přejděte stisknutím tlačítka [COPY] (KOPÍROVAT) (A) zpět na obrazovku kopírování.


Tím končí postup nastavení standardního připojení.

Nyní pokračujte instalací softwaru, který umožní plně využít schopností tiskárny PIXMA MX524.
Pokud nemáte k dispozici instalační disk CD dodaný s tímto produktem, můžete si stáhnout příručky a software výběrem vašeho produktu na stránce řady tiskáren PIXMA.

Pokud se vám nastavení bezdrátového připojení stále nedaří provést ani při postupu podle tohoto průvodce, obraťte se na nás, abychom vám mohli poskytnout další pomoc.

Back to top


Obnovení výchozích továrních hodnot síťových nastavení tiskárny PIXMA MX524

Pokud je potřebné obnovit výchozí tovární hodnoty síťových nastavení, například při změně přístupového bodu, můžete tak učinit provedením těchto pokynů:

Krok 1

1. Stiskněte tlačítko [Menu] (A) na tiskárně.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_1

 

Krok 2

1. Pomocí tlačítek [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page left[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page right] (A) vyberte položku [Nastavení].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_2

2. Stiskněte tlačítko [OK] (B).

Krok 3

1. Pomocí tlačítka [ [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page left ] (A) vyberte položku [Nastavení zařízení] a stiskněte [OK] (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_3

Krok 4

1. Pomocí tlačítek [ [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down ] (A) vyberte položku [Nastavení sítě LAN] a stiskněte [OK] (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_4

Krok 5

1. Pomocí tlačítek [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down ] (A) vyberte položku [Obnovit nastavení sítě LAN] a stiskněte tlačítko [OK] (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_5

Krok 6

1. Pomocí tlačítek [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down] vyberte možnost [Ano] a potvrďte obnovení stisknutím tlačítka [OK].

Krok 7

1. Když se zobrazí obrazovka [Následující je dokončeno], stisknutím tlačítka [OK] dokončete obnovení nastavení sítě LAN.

Krok 8

1. Když se zobrazí níže uvedená obrazovka, přejděte stisknutím tlačítka [COPY] (KOPÍROVAT) (A) zpět na obrazovku kopírování.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_8

Byly obnoveny výchozí tovární hodnoty nastavení bezdrátové sítě.

Pokud se vám stále nedaří provést tento proces i přes dodržení pokynů uvedených v tomto průvodci, obraťte se na nás a my vám poskytneme další pomoc.

Back to top