Nastavení bezdrátového připojení pro tiskárnu PIXMA iP110

Některé přístupové body (někdy označované jako směrovače nebo rozbočovače) jsou vybaveny tlačítkem automatického připojení označeným WPS, což je zkratka pro Wi-Fi Protected Setup. 

To umožňuje povoleným zařízením, jako je vaše tiskárna PIXMA iP110, připojit se k síti, aniž by bylo potřebné zadat heslo, a poskytuje tak rychlý a snadný způsob připojení zařízení. 

Tato metoda představuje zdaleka nejsnazší způsob připojení vaší tiskárny PIXMA iP110, takže pokud je přístupový bod opatřen tlačítkem WPS, vyberte níže kartu Metoda připojení WPS s pokyny pro připojení pomocí této metody. 

Pro případ, že přístupový bod nepodporuje technologii WPS, jsme poskytli alternativní pokyny pro připojení tiskárny PIXMA iP110, takže níže vyberte kartu Standardní metoda připojení.


Metoda připojení WPS


K použití metody tlačítka WPS musí být před zahájením postupu splněny určité podmínky:

 • Na přístupovém bodu musí být k dispozici fyzické tlačítko WPS. Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce zařízení.
  Pokud není tlačítko WPS k dispozici, použijte pokyny uvedené na kartě Standardní metoda připojení.
 • Síť musí používat bezpečnostní protokol WPA (Wi-Fi Protected Access) nebo WPA2. Většina přístupových bodů podporujících technologii WPS tento protokol používá

 1. Ověřte, zda je tiskárna zapnuta.
 2. Stiskněte a podržte tlačítko [Wi-Fi [MASTER] Tlačítko Wi-Fi] na přední straně tiskárny, dokud bílá kontrolka napájení jednou nezabliká, a poté je uvolněte.
 3. Ověřte, že tlačítko Wi-Fi začalo modře blikat, přejděte k přístupovému bodu a během 2 minut stiskněte tlačítko [WPS].
  Přesné a podrobné informace týkající se stisknutí tlačítka WPS najdete v příručce k přístupovému bodu.

Při vyhledávání přístupového bodu nebo při připojení k přístupovému bodu bude dále blikat modrá kontrolka Wi-Fi na tiskárně. Během nastavování začne rovněž blikat bílá kontrolka napájení. Jakmile se tiskárna úspěšně připojí k bezdrátové síti, modrá a bílá kontrolka přestanou blikat a začnou trvale svítit.


Pokud chcete ověřit, zda je tiskárna úspěšně připojená k bezdrátové síti, můžete si vytisknout síťová nastavení tiskárny:

 1. Ověřte, zda je tiskárna zapnuta.
 2. Vložte list běžného papíru velikosti A4 nebo Letter.
 3. Stiskněte a podržte tlačítko [Pokračovat/Storno [MASTER] PokračovatStorno], dokud bílá kontrolka napájení 6krát nezabliká, a poté je uvolněte. Vytiskne se stránka s informacemi o síti. 

Na výtisku zkontrolujte, zda je pro údaj „Připojení“ uveden stav „Aktivní“ a zda je pro identifikátor SSID (nebo název bezdrátové sítě) uveden správný název vaší bezdrátové sítě.


Tím končí postup nastavení funkce WPS.

Nyní pokračujte instalací softwaru, který umožní plně využít schopností tiskárny PIXMA iP110.

Pokud nemáte k dispozici instalační disk CD dodaný s tímto produktem, stáhněte si příručky a software.

Pokud se vám nastavení bezdrátového připojení stále nedaří provést ani při postupu podle tohoto průvodce, obraťte se na nás, abychom vám mohli poskytnout další pomoc.


Standardní metoda připojení

Pomocí níže uvedených odkazů zobrazte správné pokyny pro váš operační systém –

Standardní metoda připojení – pouze pro uživatele systému Windows

 1. Vložte disk CD dodaný s tiskárnou a spusťte instalaci.
  Pokud se instalační disk CD-ROM automaticky nespustí, znovu jej vložte do počítače, klepněte na ikonu [Tento počítač] nebo [Počítač], vyberte disk CD-ROM a poklepejte na soubor [MSETUP4.EXE].
  Pokud nemáte k dispozici disk CD dodaný s tímto produktem, stáhněte si příručky a software.

 2. Po zobrazení úvodní obrazovky klepněte na tlačítko [Další].

  [MASTER] Obrazovka 1

 3. Jako způsob připojení vyberte možnost [Bezdrátové připojení LAN] a klepněte na tlačítko [Další].

  [MASTER] Obrazovka 2

 4. Jako způsob bezdrátového připojení LAN vyberte možnost [Připojení přístupového bodu (doporučeno)] a klepněte na tlačítko [Další].

  [MASTER] Obrazovka 3

 5. Ověřte, že je tiskárna zapnutá a že svítí bílá kontrolka napájení. Poté klepněte na tlačítko [Další].

  [MASTER] Obrazovka 4

 6. Software provede krátké prohledání vaší sítě, aby zjistil případné již připojené tiskárny.
  Pokud tiskárnu nastavujete poprvé, nebude nalezena. Vyberte možnost [Nastavení tiskárny nebylo v seznamu nalezeno] a klepněte na tlačítko [Další].

  [MASTER] Obrazovka 5

 7. Spustí se instalační příručka nastavením.

  [MASTER] Obrazovka 6

 8. Klepněte na tlačítko [Další].

  [MASTER] Obrazovka 7

 9. Klepněte na tlačítko [Nastavení bez kabelu].

  [MASTER] Obrazovka 8

 10. Po zobrazení následující obrazovky stiskněte a podržte tlačítko [Wi-Fi [MASTER] Tlačítko Wi-Fi] (A) na tiskárně, dokud bílá kontrolka napájení 2krát nezabliká. Po druhém zablikání tlačítko uvolněte a klepněte na tlačítko [Další].

  [MASTER] Obrazovka 9

 11. Ověřte, že modrá kontrolka Wi-Fi rychle bliká a bílá kontrolka napájení svítí, poté klepněte na tlačítko [Další].

  [MASTER] Obrazovka 10

 12. Zobrazí se následující zpráva

  [MASTER] Obrazovka 11

 13. Po navázání připojení k přístupovému bodu klepněte na tlačítko [Další].

  [MASTER] Obrazovka 12

 14. Po zobrazení následující obrazovky vyberte oblast a poté klepněte na tlačítko [Další].

  [MASTER] Obrazovka 13

 15. Po zobrazení následující obrazovky vyberte jazyk a poté klepněte na tlačítko [Další].

  [MASTER] Obrazovka 14

 16. Když se zobrazí následující obrazovka, vyberte software, který chcete nainstalovat, a potom klepněte na položku [Další]. Pokud si v této fázi nejste jisti, jaký software chcete nainstalovat, nemějte obavy, později ho můžete odinstalovat.

  [MASTER] Obrazovka 15

 17. Když se zobrazí následující obrazovka, klepněte na položku [Ano] a potvrďte tak souhlas s licenční smlouvou koncového uživatele.

  [MASTER] Obrazovka 16

 18. Když se zobrazí následující obrazovka, klepněte na položku [Další].

  [MASTER] Obrazovka 17

 19. Software se nyní nainstaluje.

  [MASTER] Obrazovka 18

  Pokud se během instalace zobrazí následující obrazovka, klepnutím na tlačítko [Znovu zjistit] vyhledejte znovu vaši tiskárnu.
  V závislosti na konfiguraci sítě může zjišťování tiskárny softwarem trvat kolem jedné minuty. K opětovnému zjištění tiskárny může být potřebné klepnout na tlačítko vícekrát.

  [MASTER] Obrazovka 19

 20. Po dokončení procesu nastavení bez kabelu se zobrazí následující obrazovka, na níž budou uvedeny model tiskárny a název (nebo SSID) vaší bezdrátové sítě. Klepněte na možnost [Dokončit].

  [MASTER] Obrazovka 20

 21. Po zobrazení následující obrazovky klepněte na tlačítko [Další].

  [MASTER] Obrazovka 21

 22. Po zobrazení následující obrazovky klepněte na tlačítko [Další].

  [MASTER] Obrazovka 22

 23. Pokud si přejete zaregistrovat tiskárnu v této fázi, klepněte na tlačítko [Další], jinak ji můžete zaregistrovat později pomocí softwaru Quick Menu. V takovém případě klepněte na tlačítko [Storno].

  [MASTER] Obrazovka 23

 24. Přejete-li si účastnit se programu Extended Survey Program, klepněte na tlačítko [Souhlasím]. Jinak klepněte na tlačítko [Nesouhlasím].

  [MASTER] Obrazovka 24

 25. Pokud se zobrazí následující obrazovka a chcete na tiskárnu odeslat zkušební stránku, klepněte na tlačítko [Provést]. Pokud ne, klepněte na tlačítko [Další].

  [MASTER] Obrazovka 25

 26. Dokončete instalaci klepnutím na tlačítko [Konec].

  [MASTER] Obrazovka 26

Tím končí postup instalace v systému Windows. 
Pokud se vám nastavení bezdrátového připojení stále nedaří provést ani při postupu podle tohoto průvodce, obraťte se na nás, abychom vám mohli poskytnout další pomoc. 


Zpět na začátek


Standardní metoda připojení – pouze pro uživatele systému Mac

Před zahájením stáhněte instalační software.

 1. Po stažení přejděte do umístění daného souboru a poklepejte na něj. Po zobrazení následující obrazovky poklepejte na tlačítko [Nastavení].
  [MASTER] Obrazovka 27

 2. Po zobrazení následující obrazovky klepněte na tlačítko [Otevřít]
  [MASTER] Obrazovka 28

 3. Po zobrazení úvodní obrazovky klepněte na tlačítko [Další].

  [MASTER] Obrazovka 29

 4. Můžete být požádáni o zadání hesla, aby bylo možné pokračovat v instalaci. Zadejte heslo a klepněte na tlačítko [Instalovat podpůrnou aplikaci].

  [MASTER] Obrazovka 30

 5. Klepněte na tlačítko [Další].

  [MASTER] Obrazovka 31

 6. Jako způsob připojení vyberte možnost [Bezdrátové připojení LAN] a klepněte na tlačítko [Další].

  [MASTER] Obrazovka 32

 7. Jako způsob bezdrátového připojení LAN vyberte možnost [Připojení přístupového bodu (doporučeno)] a klepněte na tlačítko [Další]

  [MASTER] Obrazovka 33

 8. Ověřte, že je tiskárna zapnutá a že svítí bílá kontrolka napájení. Poté klepněte na tlačítko [Další].

  [MASTER] Obrazovka 34

 9. Software provede krátké prohledání vaší sítě, aby zjistil případné již připojené tiskárny.
  Pokud tiskárnu nastavujete poprvé, nebude nalezena. Vyberte možnost [Nastavení tiskárny nebylo v seznamu nalezeno] a klepněte na tlačítko [Další].

  [MASTER] Obrazovka 35

 10. Pokud se zobrazí následující obrazovka, vyberte tlačítko [Otevřít].

  [MASTER] Obrazovka 36

 11. Klepněte na tlačítko [Další].

  [MASTER] Obrazovka 7

 12. Klepněte na tlačítko [Nastavení bez kabelu].

  [MASTER] Obrazovka 8
 13. Po zobrazení následující obrazovky stiskněte a podržte tlačítko [Wi-Fi [MASTER] Tlačítko Wi-Fi] (A) na tiskárně, dokud bílá kontrolka napájení 2krát nezabliká. Po druhém zablikání tlačítko uvolněte a klepněte na tlačítko [Další].

  [MASTER] Obrazovka 9

 14. Ověřte, že modrá kontrolka Wi-Fi rychle bliká a bílá kontrolka napájení svítí, poté klepněte na tlačítko [Další].

  [MASTER] Obrazovka 10

 15. Zobrazí se následující zpráva:

  [MASTER] Obrazovka 37

 16. Pokud se zobrazí následující zpráva, klepněte na tlačítko [Povolit].

  [MASTER] Obrazovka 38

 17. Po navázání připojení k přístupovému bodu klepněte na tlačítko [Další].

  [MASTER] Obrazovka 12

 18. Po zobrazení následující obrazovky vyberte oblast a poté klepněte na tlačítko [Další].

  [MASTER] Obrazovka 13

 19. Po zobrazení následující obrazovky vyberte jazyk a klepněte na tlačítko [Další].

  [MASTER] Obrazovka 14

 20. Když se zobrazí následující obrazovka, vyberte software, který chcete nainstalovat, a potom klepněte na položku [Další]. Pokud si v této fázi nejste jisti, jaký software chcete nainstalovat, nemějte obavy, později ho můžete odinstalovat.

  [MASTER] Obrazovka 39

 21. Když se zobrazí následující obrazovka, klepněte na tlačítko [Ano] a potvrďte tak souhlas s licenční smlouvou koncového uživatele.

  [MASTER] Obrazovka 40

 22. Pokud se zobrazí následující obrazovka, když chcete vytvořit alias příručky na ploše, klepněte na tlačítko [Souhlasím], v opačném případě tuto akci přeskočte tlačítkem [Nesouhlasím].

  [MASTER] Obrazovka 41

 23. Nyní se stáhne a nainstaluje software.

  [MASTER] Obrazovka 18

 24. Na obrazovce nástroje Canon IJ Network vyberte rozpoznanou tiskárnu a klepněte na tlačítko [Další].

  [MASTER] Obrazovka 42

 25. Po zobrazení následující obrazovky klepněte na možnost [Přidat tiskárnu].

  [MASTER] Obrazovka 43

 26. Po zobrazení následující obrazovky vyberte verzi nástroje [Canon IJ Network] pro vaši tiskárnu a klepněte na tlačítko [Přidat].

  [MASTER] Obrazovka 44

 27. Krátce se zobrazí následující obrazovka.

  [MASTER] Obrazovka 45

 28. Po zobrazení následující obrazovky klepněte na tlačítko [Další].

  [MASTER] Obrazovka 46

 29. Po zobrazení následující obrazovky klepněte na tlačítko [Další].

  [MASTER] Obrazovka 47

 30. Po zobrazení následující obrazovky klepněte na tlačítko [Další].

  [MASTER] Obrazovka 48

 31. Pokud si přejete zaregistrovat tiskárnu v této fázi, klepněte na tlačítko [Další], jinak ji můžete zaregistrovat později pomocí softwaru Quick Menu. V takovém případě klepněte na tlačítko [Storno].

  [MASTER] Obrazovka 49

 32. Přejete-li si účastnit se programu Extended Survey Program, klepněte na tlačítko [Souhlasím]. V opačném případě klepněte na tlačítko [Nesouhlasím].

  [MASTER] Obrazovka 50

 33. Pokud se zobrazí následující obrazovka, když chcete vytisknout zkušební stránku pro ověření síťového nastavení, klepněte na tlačítko [Provést], v opačném případě tuto akci přeskočte tlačítkem [Další].

  [MASTER] Obrazovka 51

 34. Dokončete instalaci klepnutím na tlačítko [Konec].

  [MASTER] Obrazovka 52


Tím končí postup instalace v počítačích Mac.

Pokud se vám nastavení bezdrátového připojení stále nedaří provést ani při postupu podle tohoto průvodce, obraťte se na nás, abychom vám mohli poskytnout další pomoc.

Zpět na začátek


Obnovení výchozího síťového nastavení tiskárny PIXMA iP110

Pokud je potřebné obnovit výchozí tovární hodnoty síťových nastavení, například při změně přístupového bodu, můžete tak učinit provedením těchto pokynů:

Upozorňujeme, že inicializace vymaže všechna síťová nastavení v zařízení. Tisk a skenování z počítače nebude možné prostřednictvím sítě provádět, dokud nebude tiskárna znovu nakonfigurována novými hodnotami síťového nastavení.

 1. Stiskněte a podržte tlačítko [POKRAČOVAT/STORNO [MASTER] PokračovatStorno], dokud kontrolka napájení 9krát nezabliká.
 2. Uvolněte tlačítko [POKRAČOVAT/STORNO [MASTER] PokračovatStorno].


Byly obnoveny výchozí tovární hodnoty nastavení sítě.


Pokud se vám stále nedaří provést tento proces i přes dodržení pokynů uvedených v tomto průvodci, obraťte se na nás a my vám poskytneme další pomoc.

Zpět na začátek