Nastavení bezdrátového připojení pro tiskárnu PIXMA MX495

Některé přístupové body (někdy označované jako směrovače nebo rozbočovače) jsou vybaveny tlačítkem automatického připojení označeným WPS, což je zkratka pro Wi-Fi Protected Setup.

To umožňuje povoleným zařízením, jako je vaše tiskárna PIXMA MX495, připojit se k síti, aniž by bylo potřebné zadat heslo, a poskytuje tak rychlý a snadný způsob připojení zařízení.

Tato metoda představuje zdaleka nejsnazší způsob připojení vaší tiskárny PIXMA MX495, takže pokud je přístupový bod opatřen tlačítkem WPS, vyberte níže kartu Metoda připojení WPS s pokyny pro připojení pomocí této metody.

Pro případ, že směrovač nepodporuje technologii WPS, jsme poskytli alternativní pokyny pro připojení tiskárny PIXMA MX495, takže níže vyberte kartu Standardní metoda připojení.


Metoda připojení WPS

K použití metody tlačítka WPS musí být před zahájením postupu splněny určité podmínky:

 1. Stiskněte tlačítko [Nastavit] (B) na tiskárně. 2. Pomocí šipek (C) vyberte položku [Nastavení zařízení] a stiskněte tlačítko [OK]
  .


 3. Pomocí šipek (C) vyberte položku [Nastavení bezdrátové sítě LAN] a stiskněte tlačítko [OK]. 4. Tiskárna nyní automaticky vyhledá přístupové body podporující funkci WPS.
  Na displeji tiskárny se zobrazí následující zpráva „Na 5 sekund stiskněte a podržte tlačítko WPS na bezdrátovém směrovači a stiskněte tlačítko [OK] na tiskárně.“

 5. Stiskněte a podržte tlačítko [WPS] na přístupovém bodu po dobu přibližně 5 sekund a poté je uvolněte.
  Přesné pokyny pro spuštění funkce WPS na přístupovém bodu naleznete v jeho uživatelské příručce.

 6. Během 2 minut stiskněte tlačítko [OK] na tiskárně. Jakmile dojde k připojení, zobrazí se následující obrazovka. Nastavení dokončíte stisknutím tlačítka [OK].Pokud se zobrazí jiná obrazovka, podívejte se na část „řešení potíží“ v uživatelské příručce.


Pokud chcete ověřit, zda je tiskárna úspěšně připojená k bezdrátové síti, můžete si vytisknout síťová nastavení tiskárny:

 1. Ověřte, zda je tiskárna zapnuta.
 2. Vložte list běžného papíru velikosti A4 nebo Letter.
 3. Stiskněte tlačítko [Nastavit] (B) na tiskárně 4. Pomocí šipky (C) vyberte položku [Nastavení zařízení] a stiskněte tlačítko [OK]. 5. Pomocí šipky (C) vyberte položku [Nastavení sítě LAN] a stiskněte tlačítko [OK]. 6. Pomocí šipky (C) vyberte položku [Vytisknout podrobnosti o síti LAN] a stiskněte tlačítko [OK].
  Vytiskne se stránka s informacemi o síti.Na výtisku zkontrolujte, zda je pro údaj „Připojení“ uveden stav „Aktivní“ a zda je pro identifikátor SSID (nebo název bezdrátové sítě) uveden správný název vaší bezdrátové sítě.


Tím končí postup nastavení funkce WPS.

Nyní pokračujte instalací softwaru, který umožní plně využívat funkcí tiskárny PIXMA MX495.

Pokud nemáte k dispozici instalační disk CD dodaný s tímto produktem, stáhněte si příručky a software.

Pokud se vám nastavení bezdrátového připojení stále nedaří provést ani při postupu podle tohoto průvodce, obraťte se na nás, abychom vám mohli poskytnout další pomoc.


Standardní metoda připojení

 1. Stiskněte tlačítko [Nastavit] (B) na tiskárně. 2. Pomocí šipek (C) vyberte položku [Nastavení zařízení] a stiskněte tlačítko [OK]
  .


 3. Pomocí šipek (C) vyberte položku [Nastavení bezdrátové sítě LAN] a stiskněte tlačítko [OK]. 4. Stiskněte tlačítko [Ukončit/Resetovat], zobrazí se následující obrazovka, poté stiskněte tlačítko [OK].  Tiskárna nyní vyhledá všechny dostupné bezdrátové sítě v bezprostředním okolí.

 5. Pomocí šipek vyberte název vaší sítě (je označován také jako SSID) a stiskněte dvakrát tlačítko [OK].
  Pokud si nejste jisti názvem bezdrátové sítě, může být uveden na vytištěném štítku na přístupovém bodu nebo jej můžete zjistit kontrolou sítě v počítači, který je k síti připojen. 
  Pokud se vaše síť nezobrazila, vyberte pomocí šipek možnost [Vyhledat znovu] a stiskněte tlačítko [OK].

 6. Po zobrazení následující obrazovky můžete pomocí numerických tlačítek na zařízení zadat bezpečnostní heslo bezdrátové sítě.  Zařízení má tři režimy zadávání: režim velkých písmen, režim malých písmen a režim čísel. Stisknutím tlačítka [] přepnete do režimu velkých písmen (A), režimu malých písmen (a) nebo režimu čísel (1). Zobrazuje se v pravém horním rohu displeje.
  Například v režimu velkých písmen jedním stisknutím tlačítka  zadáte písmeno „A“, dvěma stisknutími tlačítka  zadáte písmeno „B“ atd. Pokud jedno tlačítko obsahuje 2 znaky, přejdete na další znak stisknutím šipky. Pokud uděláte náhodně chybu, můžete znak smazat stisknutím tlačítka . Jakmile dokončíte zadávání hesla, stiskněte tlačítko [OK].

 7. Jakmile dojde k připojení, zobrazí se následující obrazovka. Nastavení dokončíte stisknutím tlačítka [OK].Tím končí postup nastavení funkce Wi-Fi. Nyní nainstaluje dodaný software.

Pokud nemáte k dispozici instalační disk CD dodaný s tímto produktem, stáhněte si příručky a software.


Pokud chcete ověřit, zda je tiskárna úspěšně připojená k bezdrátové síti, můžete si vytisknout síťová nastavení tiskárny:

 1. Ověřte, zda je tiskárna zapnuta.
 2. Vložte list běžného papíru velikosti A4 nebo Letter.
 3. Stiskněte tlačítko [Nastavit] (B) na tiskárně 4. Pomocí šipky (C) vyberte položku [Nastavení zařízení] a stiskněte tlačítko [OK]. 5. Pomocí šipky (C) vyberte položku [Nastavení sítě LAN] a stiskněte tlačítko [OK]. 6. Pomocí šipky (C) vyberte položku [Vytisknout podrobnosti o síti LAN] a stiskněte tlačítko [OK].
  Vytiskne se stránka s informacemi o síti.Na výtisku zkontrolujte, zda je pro údaj „Připojení“ uveden stav „Aktivní“ a zda je pro identifikátor SSID (nebo název bezdrátové sítě) uveden správný název vaší bezdrátové sítě.


Tím končí postup nastavení funkce WPS.

Nyní pokračujte instalací softwaru, který umožní plně využívat funkcí tiskárny PIXMA MX495.

Pokud nemáte k dispozici instalační disk CD dodaný s tímto produktem, stáhněte si příručky a software.

Pokud se vám nastavení bezdrátového připojení stále nedaří provést ani při postupu podle tohoto průvodce, obraťte se na nás, abychom vám mohli poskytnout další pomoc.


Feedback