Nastavení bezdrátového připojení pro tiskárnu PIXMA MX894

Podívejte se na pokyny pro nastavení bezdrátového připojení na tiskárně PIXMA MX894 a také pro obnovení továrního nastavení tiskárny.

Některé přístupové body (někdy označované jako směrovače nebo rozbočovače) jsou vybaveny tlačítkem automatického připojení označeným WPS, což je zkratka pro Wi-Fi Protected Setup.

To umožňuje povoleným zařízením, jako je vaše tiskárna PIXMA MX894, připojit se k síti, aniž by bylo potřebné zadat heslo, a poskytuje tak rychlý a snadný způsob připojení zařízení.

Tato metoda představuje zdaleka nejsnazší způsob připojení vaší tiskárny PIXMA MX894, takže pokud je přístupový bod opatřen tlačítkem WPS, vyberte níže kartu Metoda připojení WPS s pokyny pro připojení pomocí této metody.

Pro případ, že směrovač nepodporuje technologii WPS, jsme poskytli alternativní pokyny pro připojení tiskárny PIXMA MX894, takže níže vyberte kartu Standardní metoda připojení.

Metoda připojení WPS

K použití metody tlačítka WPS musí být před zahájením postupu splněny určité podmínky:

  • Na přístupovém bodu musí být k dispozici fyzické tlačítko WPS. Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce zařízení.Pokud není tlačítko WPS k dispozici, použijte pokyny uvedené na kartě Standardní metoda připojení.
  • Síť musí používat bezpečnostní protokol WPA (Wi-Fi Protected Access) nebo WPA2. Většina přístupových bodů podporujících technologii WPS tento protokol používá.

Krok 1

1. Stiskněte tlačítko [Menu] (A) na tiskárně.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step1-1

Krok 2

1. Pomocí tlačítek [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-down[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-left[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-right] (A) přejděte na položku [Nastavení bezdrátové sítě LAN] nebo ikonu [Nastavení sítě WLAN] a stiskněte tlačítko [OK] (B).

[MASTER] Picture_Wireless Connection Setup Page Tap1-2-MX894/MX895

Po povolení bezdrátového připojení se rozsvítí modrá kontrolka Wi-Fi (C).

Tiskárna nyní automaticky vyhledá přístupové body podporující funkci WPS.

 

Krok 3

Obsah displeje tiskárny by měl vypadat jako na níže uvedeném obrázku.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page Tap1-3

1. Stiskněte a podržte tlačítko [WPS] na přístupovém bodu po dobu přibližně 5 sekund a poté je uvolněte.
Přesné pokyny pro spuštění funkce WPS na přístupovém bodu naleznete v jeho uživatelské příručce.

2. Během 2 minut stiskněte tlačítko [OK] na tiskárně.

Při vyhledávání přístupového bodu nebo při připojení k přístupovému bodu bliká (modrá) kontrolka Wi-Fi na tiskárně.

3. Když se zobrazí níže uvedená obrazovka, stisknutím tlačítka [OK] dokončete nastavení.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page Tap1-4

Tím končí postup nastavení funkce WPS.

Nyní pokračujte instalací softwaru, který umožní plně využít schopností tiskárny PIXMA MX894.
Pokud nemáte k dispozici instalační disk CD dodaný s tímto produktem, můžete si stáhnout příručky a software výběrem vašeho produktu na stránce řady tiskáren PIXMA.

Pokud se vám nastavení bezdrátového připojení metodou WPS stále nedaří provést ani při postupu podle tohoto průvodce, obraťte se na nás, abychom vám mohli poskytnout další pomoc.

Back to top


Standardní metoda připojení

Krok 1

1. Stiskněte tlačítko [Menu] (A) na tiskárně.

[MASTER] Picture_MX714/MX715 Wireless Connection Setup Page Tap2-1

Krok 2

1. Pomocí tlačítek [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-down[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-left[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-right] (A) přejděte na položku [Nastavení bezdrátové sítě LAN] nebo ikonu [Nastavení sítě WLAN] a stiskněte tlačítko [OK] (B).

[MASTER] Picture_Wireless Connection Setup Page Tap2-2-MX894/MX895

Po povolení bezdrátového připojení se rozsvítí modrá kontrolka Wi-Fi (C).

Krok 3

Obsah displeje tiskárny by měl vypadat jako na níže uvedeném obrázku.

[MASTER] Picture_MX714/MX715 Wireless Connection Setup Page Tap2-3

1. Stiskněte tlačítko [Stop/Reset [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page stop button].

Zobrazí se následující obrazovka.

[MASTER] Picture_MX714/MX715 Wireless Connection Setup Page Tap2-4

2. Vyberte možnost [Standardní nastavení].

Tiskárna nyní vyhledá všechny dostupné bezdrátové sítě v bezprostředním okolí.

3. Pomocí tlačítek [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-down] zvýrazněte název (nebo identifikátor SSID) vaší bezdrátové sítě a poté jej stisknutím tlačítka [OK] vyberte.

[MASTER] Picture_MX714/MX715 Wireless Connection Setup Page Tap2-5

Pokud si nejste jisti názvem bezdrátové sítě, může být uveden na vytištěném štítku na přístupovém bodu nebo jej můžete zjistit kontrolou sítě v počítači, který je k síti připojen. Nebo pokud se vaše síť v seznamu nezobrazí, stiskněte levé funkční tlačítko (A) [Vyhledat znovu].

[MASTER] Picture_MX714/MX715 Wireless Connection Setup Page Tap2-6

4. Na displeji tiskárny se zobrazí jedna z níže uvedených obrazovek, v závislosti na metodě zabezpečení používané přístupovým bodem.

[MASTER] Picture_Wireless Connection Setup Page Tap2-7[MASTER] Picture_MX714/MX715 Wireless Connection Setup Page Tap2-8

5. Stiskněte tlačítko [OK].

6. Zadejte síťové heslo (klíč nebo heslo WEP). Opět, pokud si nejste jisti heslem pro bezdrátovou síť, může být uvedeno na vytištěném štítku na přístupovém bodu. Při zadávání znaků se rozlišují malá a velká písmena.

Až se na tiskárně zobrazí klávesnice, můžete zadávat znaky.

Postupujte podle níže uvedených pokynů.

[MASTER] Picture_MX714/MX715 Wireless Connection Setup Page Tap2-9

a. Jakmile se zobrazí klávesnice na obrazovce (uvedená výše), přepněte stisknutím prostředního funkčního tlačítka (A) na klávesnici podporující znaky, které chcete použít.

K dispozici jsou tři typy klávesnice (abecední s velkými písmeny, abecední s malými písmeny a numerická/symbolická klávesnice). Při každém stisknutí prostředního funkčního tlačítka dojde k přepnutí typu klávesnice.

b. Pomocí tlačítek [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-down[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-left[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-right] (B) vyberte znak z klávesnice a poté jej stisknutím tlačítka [OK] zadejte.

Zadané znaky se zobrazují v horní části (C) klávesnice na obrazovce.

c. Potřebujete-li znak odstranit, pak stiskněte pravé funkční tlačítko [Odstranit znak].

d. Opakováním kroků a a b zadejte zbývající znaky.

7. Po zadání celého hesla sítě vyberte stisknutím levého funkčního tlačítka možnost [Hotovo].

8. Přesvědčte se, že je síťové heslo správné.

Pokud jste udělali chybu, stiskněte tlačítko [OK] a opravte zadané heslo.

[MASTER] Picture_MX714/MX715 Wireless Connection Setup Page Tap2-10

9. Stisknutím levého funkčního tlačítka [Ukončit nastavení] se připojte k síti.

10. Když se zobrazí níže uvedená obrazovka, přejděte stisknutím tlačítka [OK] zpět na obrazovku nabídky.

[MASTER] Picture_MX714/MX715Wireless Connection Setup Page Tap2-11

Tím končí postup nastavení standardního připojení.

Nyní pokračujte instalací softwaru, který umožní plně využít schopností tiskárny PIXMA MX894.
Pokud nemáte k dispozici instalační disk CD dodaný s tímto produktem, můžete si stáhnout příručky a software výběrem vašeho produktu na stránce řady tiskáren PIXMA.

Pokud se vám nastavení bezdrátového připojení stále nedaří provést ani při postupu podle tohoto průvodce, obraťte se na nás, abychom vám mohli poskytnout další pomoc.


Obnovení výchozích továrních hodnot síťových nastavení tiskárny PIXMA MX894

Pokud je potřebné obnovit výchozí tovární hodnoty síťových nastavení, například při změně přístupového bodu, můžete tak učinit provedením těchto pokynů:

Krok 1

1. Stiskněte tlačítko [Menu] (A) na tiskárně.

[MASTER] Picture_MX714/MX715 Wireless Connection Setup Page Tap3-1

Krok 2

1. Pomocí tlačítek [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-down[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-left[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-right] (A) přejděte na ikonu [Nastavení][MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page pliers 2.

[MASTER] Picture_Wireless Connection Setup Page Tap3-2-MX894/MX895

2. Stiskněte tlačítko [OK] (B).

Krok 3

1. Pomocí tlačítek [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-left[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-right] (A) přejděte na ikonu [Nastavení zařízení].

[MASTER] Picture_MX714/MX715 Wireless Connection Setup Page Tap3-3

2. Stiskněte tlačítko [OK] (B).

Krok 4

1. Pomocí tlačítek [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-down] (A) přejděte na položku [Nastavení sítě LAN]
.

[MASTER] Picture_MX714/MX715 Wireless Connection Setup Page Tap3-4

2. Stiskněte tlačítko [OK] (B).

Krok 5

1. Pomocí tlačítek [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-down] (A) přejděte na položku [Obnovit nastavení sítě LAN].

[MASTER] Picture_MX714/MX715 Wireless Connection Setup Page Tap3-5

2. Stiskněte tlačítko [OK] (B).

3. Pomocí tlačítek [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-down] (A) vyberte možnost [Ano] a poté stisknutím tlačítka [OK] (B) potvrďte obnovení nastavení. Zobrazí se obrazovka „Probíhá zpracování…..Počkejte chvíli“.

4. Když se zobrazí obrazovka „Následující je dokončeno.“, stisknutím tlačítka [OK] (B) dokončete proces obnovení nastavení sítě LAN.

Byly obnoveny výchozí tovární hodnoty nastavení bezdrátové sítě.

Pokud se vám stále nedaří provést tento proces i přes dodržení pokynů uvedených v tomto průvodci, obraťte se na nás a my vám poskytneme další pomoc.